BG/Prabhupada 0875 - Повтаряйте името на вашия собствен Бог. Има ли възражение? Но повтаряйте святото име на Бога

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Повтаряйте името на вашия собствен Бог. Има ли възражение - но повтаряйте святото име на Бога
- Prabhupāda 0875


750519 - Lecture SB - Melbourne

Не можем на видим Бога. Ще можем да Го видим, но не веднага. Когато сме напреднали, можем да видим Бога, да говорим с Него. Но понеже не сме компетентни сега, ако знаем, че това е името на Бога, нека го повтаряме. Това е всичко. Много трудна работа ли е? Някой ще каже ли, че това е много трудна работа? Повтаряйте името, святото име на Бога. И какво ще се случи тогава? Чето-дарпана-марджанам (ЧЧ Антя 20.12). Ако повтаряте святото име на Бога, тогава сърцето ви, което е като огледало... Точно както виждате лицето си в огледалото, по подобен начин, можете да видите позицията си в огледалото на сърцето, дълбините на сърцето си. Можете да видите. Това се нарича медитация.

В настоящия момент сърцето ни е покрито с прахта на материалните разбирания: "Аз съм индиец", "Аз съм американец", "Аз съм това", "Аз съм онова". Всичко това е прах. Трябва да я почистите. Точно както, ако има слой прах на огледалото, го почиствате. И тогава можете да видите истинското си лице. И така, Чайтаня Махапрабху казва, чето-дарпана-марджанам: "Чрез повтарянето на святото име на Бога, постепенно ще отстраните прахта, която покрива дълбините на сърцето ви". Много просто нещо. Продължавайте да повтаряте. И тогава до какво положение ще стигнете? Бхава-маха-давагни-нирвапанам: "Бушуващият пожар на безпокойствата в материалното съществуване ще бъде незабавно потушен." Просто чрез метода на повтарянето (на святите имена). Ако имате друго име, ако имате възражения спрямо повтарянето на Харе Кришна, каквото и име на Бога да знаете, повтаряйте го. Това е нашето движение. Ние не казваме, че вие трябва да... Но, това е прието от Чайтаня Махапрабху, това харер нама (ЧЧ Ади 17.21). Така че, ако нямате възражения, може да повтаряте Харе Кришна. А ако си мислите, че "Харе Кришна е внесено от Индия. Не трябва да повтаряме", добре, повтаряйте името на собствения си Бог. Имате ли възражение? Но повтаряйте святото име на Бога. Това е нашата пропаганда.

Чето-дарпана-марджанам бхава-маха-двагни-нирвапанам (ЧЧ Антя 20.12). Веднага щом пречистите сърцето си, тогава безпокойството... На шочати на канкшати (БГ 12.17). Постепенно ще напредвате. И тогава ще разберете: "Аз не съм нито американец, нито индиец, нито котка, нито куче, а частица от Върховния Бог." И тогава, ако проумеете, че сте частица от Върховния Бог, ще разберете и какво трябва да правите. Точно както в тялото ви има толкова много части. Имате ръце, имате крака, имате глава, имате пръсти, имате уши, имате нос - толкова много части. И каква е работата на всички тези телесни части? Работата на частите на тялото е да поддържат тялото по подходящ начин, да служат на тялото. Точно както имаме пръст. Ако почувствам дискомфорт, пръстът веднага се включва и служи от само себе си. Ето защо заключението е, че работата на частиците на Бога е да служат на Бога. Това е единствената, естествено присъща работа. И когато сте заети в служенето на Бога, защото разбирате - чрез повтарянето на святите имена на Бога ще разберете кой е Богът какъв е съветът Му, какво служене желае от вас - и тогава ще бъдете заети с това служене. Това е съвършенството на вашия живот. Това е движението за Кришна съзнание. Чето-дарпана-марджанам бхава-маха-давагни-нирвапанам шреях-каирава-чандрика-витаранам. Веднага щом се пречистите от всички замърсявания, тогава ще започне и същинският напредък в живота ви.