BG/Prabhupada 0952 - Симптом на божественото съзнание е човек да е отблъснат от всякакви материални дейности

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Симптом на божественото съзнание е човек да е отблъснат от всякакви материални дейности
- Prabhupāda 0952


740700 - Garden Conversation - New Vrindaban, USA

Гост: Аз не мисля, че трябва да се притесняваме за вашите ученици, които са в съда сега, нали? Не трябва да се тревожим за това. Тук имате добри последователи.

Прабхупада: Да.

Гост: Тази общност е добра общност.

Прабхупада: Да.

Гост: Добри хора.

Прабхупада: Един магистрат или адвокат вече е завършил юрист. Ако е адвокат, знае се, че той е взел държавния си изпит. По същия начин, ако някой е ваишнава, знае се, че той вече е брамин. Разбирате ли? Защо ви предлагаме свещения шнур? Това означава, че има брамински стандарт. Ако не сте брамин, не можете да станете ваишнава. Също както, ако не сте завършил, не можете да станете адвокат. Щом сте адвокат, значи, че сте завършили университета. По подобен начин, щом сте ваишнава значи вече сте брамин.

Преданоотдаден: Значи ваишнавите, всички те са на духовната платформа, без замърсяването на страстта и невежеството...

Прабхупада: Да, ваишнава означава бхакти означава: бхактих парешанубхаво вирактир анятра сят (ШБ 11.2.42). Бхакти означава реализация на съзнанието за Бог. А симптом на съзнанието за Бог е липсата на вкус към всички материални дейности. Когато не се интересуваме от тях.

Преданоотдаден: Значи тогава браминът няма интерес, извинете ме, тогава ваишнавата няма интерес да бъде брамин, кшатрия, вайшя или шудра, но нали той има определена професия...

Прабхупада: Това означава, че той всъщност е на най-високата позиция. Той не се интересува от друго. Но докато не е толкова съвършен, той проявява интерес. Ето защо този интерес трябва да бъде нагоден към браминския стандарт, към кшатрия...

Тъй като сега хората са толкова замърсени, че не биха могли да разберат какво е Бог. Затова той казва: "Преди всичко нека станем безгрешни." И ще дойде ден, когато ще разбере какво е Бог. Исус Христос също казва: "Не убивайте." Хората по онова време са убивали. Иначе защо би казал: "Не убивайте." Защо тази първа заповед? Защото е пълно с убийци. Обществото не е много добро. Ако в едно общество постоянно има насилие и убийства, това добро общество ли е? Затова на първо място е казал да не убиват, нека се избавим от греховете, тогава ще дойде разбирането какво е Бог. "Бхагавад Гита" потвърждава: йешам тванта-гатам папам (БГ 7.28). Човек, който се е освободил от греховете. Така че осъзнаването на Бог е достъпно за хората, освободени от грехове. Не може да осъзнаете Бог и в същото време да бъдете грешен. Това е измама. А личността, осъзната за Бог е безгрешна. Не може да бъде под юрисдикцията на греховните дейности. Това е Божието съзнание. Не може да осъзнаете Бог и в същото време да сте грешен. Това не е възможно. Така че всеки може да прецени дали всъщност е осъзнат за Бог или не, като се вгледа в собствените си дейности. Не е необходимо да иска външна оценка. Възприел ли съм следните принципи: без незаконен секс, без ядене на месо, без хазарт, без интоксиканти. Ако човек е искрен, може сам да прецени, дали наистина е достигнал платформата или не. Точно както, когато сте гладни, ако сте яли нещо, ще почувствате сила, удовлетворение. Няма нужда от външна оценка. По същия начин, съзнанието за Бог означава да сте освободени от всички греховни дейности. След това всичко се нарежда. Осъзнатият за Бог човек няма влечение към греховни дейности.