BG/Prabhupada 0972 - Опитайте се да разберете: Какво ще бъде следващото ми тяло?

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Опитайте се да разберете: Какво ще бъде следващото ми тяло?
- Prabhupāda 0972


730400 - Lecture BG 02.13 - New York

Докато човек е с телесно разбиране за живота, илюзията му ще се увеличава. Тя никога няма да намалее. Затова първата инструкция на Кришна към Арджуна ... Защото, ако Арджуна не е бил в състояние на илюзия, че "Аз съм това тяло и от другата страна са брат ми, дядо ми, племенниците ми. Всички те са мои роднини. Как бих могъл да ги убия?“. Това е илюзия. Ето защо, за да се разсее тази илюзия, тъмнина, Кришна започва първия урок: „Ти не си това тяло.“ Дехино 'смин ятха дехе каумарам яуванам джара татха дехантара-праптих (БГ 2.13). Ще трябва да смениш това тяло, както вече си го сменял. Вече си го сменял. Бил си бебе. Сменяш тялото си с детско. Сменяш тялото си с юношеско. Сменяш тялото си с младежко. Сменяш тялото си със старческо. Сега след като смениш... Както вече си сменил толкова много пъти, по същия начин, ще смениш пак. Ще трябва да приемеш друго тяло. Много проста логика. Вече си сменил.

Така татха дехантара-праптир дхирас татра на мухяти (БГ 2.13). Тъй като те са с телесно разбиране за живота: „Аз съм това тяло. И тялото трябва да се променя.“ Тялото се променя. Това той вижда действително в своя живот. И все още не вярва, че след като смени това тяло, ще получи друго. Това е много логично. Дехино 'смин ятха дехе каумарам яуванам джара татха дехантара-праптих (БГ 2.13). Точно по същия начин, както сме се сменяли това тяло толкова много пъти, така ще трябва да го сменя. Ето защо един интелигентен човек трябва да се опита да разбере „Какво ще бъде следващото ми тяло?“ Това е интелигентност. Това също е обяснено в „Бхагавад-гита“- какво тяло ще получиш.

янти дева-врата деван
питрин янти питри-вратах
бхутани янти бхутеджя
янти мад-яджино 'пи мам
(BG 9.25)

Ако искаш да отидеш до по-висша планетарна система, където живеят полубогове стотици, хиляди и милиони години... Точно като Брахма. Не можете да изчислите един ден на Брахма. В по-висшата планетарна система имате хиляди и хиляди пъти по-добри условия за сетивно наслаждение и продължителност на живота. Всичко. В противен случай защо кармите искат да отидат на райската планета? Така янти дева-врата деван (BG 9.25). Така че, ако се опиташ да отидеш на по-висша планетарна система, можеш да отидеш. Кришна казва. Има процес. Например както, когато човек иска да отиде на лунната планета, той трябва да бъде много вещ в карма-канда, т.е. плодоносни дейности. Чрез карма-канда получавате... Като резултат от вашите благочестиви дейности можете да се издигнете до лунната планета. Това е посочено в „Шримад Бхагаватам“. Но не можете да влезете в лунната планета чрез вашия, чрез този процес: „Ще отидем насила с този самолет, реактивен самолет и спътник. О...“ Да предположим, че имам един хубав автомобил в Америка. Ако искам да вляза в друга държава насила, дали е възможно? Не. Трябва да имаш паспорт, виза. Трябва да имаш разрешение от правителството. След това можеш да влезеш. Не, че защото имаш много хубава кола, ти е разрешено. Не можеш насила ... Това е глупав опит, детински опит. Те не могат да отидат. Ето защо в днешно време спряха. Не говорят. Осъзнават грешката си. По този начин не можеш. Но има и друга възможност. Можеш да отидеш, ако приемеш истинския процес. Можеш да се издигнеш. По същия начин можеш да отидеш на планетите Питрилока. Като предлагаш шраддха и пинда, можеш да отидеш на Питрилока. По същия начин можеш да останеш и на тази лока. Бхутеджя. По същия начин можеш да се върнеш вкъщи, обратно при Бог.