CS/Prabhupada 1065 - Člověk Se Jako První Musí Naučit Že Není Tohle Hmotné Tělo

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

One Has To Learn First Of All That He Is Not This Material Body - Prabhupāda 1065


660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

Teď když jsme tak hmotně znečištěný, to se jmenuje náš podmíněný stav. Podmíněný stav. A falešné ego, falešné vědomí ... Falešné vědomí se projevuje pod dojmem, že "Já jsem jeden s produktů hmotné přírody." To se jmenuje falešné ego. Celkové hmotné činnosti yasyātma-buddhiḥ kuṇape tri-dhātuke (SB 10.84.13). Yasyātma-buddhiḥ kuṇape tri-dhātuke, ten kdo je pohroužen v myšlenkách tělesné koncepce. Nyní, celá Bhagavad Gíta byla vysvětlena Pánem, protože Arjuna se vztahoval na tělesný koncept. Takže člověk se musí očistit od tělesného konceptu života. To je úvodní činnost pro transcendentalisty, který se chtějí osvobodit, který chtějí být osvobozeni. A on se jako první musí naučit, že není toto hmotné tělo. Takže toto vědomí, nebo hmotné vědomí ... Když jsme osvobozeni z tohoto hmotného vědomí, tak to se jmenuje mukti. Mukti nebo osvobození znamená se osvobodit z hmotného vědomí. V Šrímad-Bhágavate je také řečena definice osvobození: muktir hitvānyathā rūpaṁ svarūpeṇa vyavasthitiḥ (SB 2.10.6). Svarūpeṇa vyavasthitiḥ. Mukti znamená osvobození od znečištěného vědomí tohoto hmotného světa, a umístit se v čistém vědomí. A celý tento pokyn, pokyn Bhagavad Gíty je upřen na probuzení toho čistého vědomí. Na poslední fázi pokynu Bhagavad Gíty zjistíme že Krišna se Arjunu ptá, zda má očištěné vědomí. Zda měl očištěné vědomí. Očištěné vědomí má konat podle vedení Pána. To je očištěné vědomí. To je celá podstata očištěného vědomí. Vědomí tam už je, ale protože my jsme nedělitelné části, proto jsme ovlivněni. Existuje sklon být ovlivněn hmotnými kvalitami. Ale Pán, který je Nejvyšší, tak On není nikdy ovlivněn. On není nikdy ovlivněn. To je rozdíl mezi Pánem a Najvyšším ... Najvyšším Pánem a ...

Nyní je toto vědomí ... Co je toto vědomí? Toto vědomí je "Já jsem." Co jsem? Když se ve znečištěném vědomi toto "Já jsem" znamená to "Já jsem pánem všeho co vidím." To je nečisté vědomí. A "Já jsem uživatel." Celý hmotný svět se hýbe, protože každá živá bytost si myslí že "Já jsem Pánem a Já jsem stvořitelem tohoto hmotného světa." Vědomí má dva psychické pohyby, nebo dva psychické oddělení. Jedno je, že "Já jsem stvořitel," a další je "Já jsem uživatelem." Takže Nejvyšší Pán je vlastně stvořitelem a on je ve skutečnosti uživatelem. A živé bytosti jako nedělitelné části Nejvyššího Pána, živá bytost ve skutečnosti není stvořitelem, nebo uživatelem, ale spolupracovníkem. Tak jako celý přístroj. Část přístroje je součástkou, je součástkou. Nebo pokud můžeme studovat konstituci našeho těla. Nyní, tělo má ruce, nohy, oči, a všechny tyto orgány pracují, ale všechny tyto nedělitelné části těla, oni nejsou uživatelem. Žaludek je uživatelem. Noha se hýbe z jednoho místa na druhé. Ruka sbírá, ruka připravuje jídlo, a zuby žvýkají a všechno, všechny části těla jsou zapojeny v uspokojování těla protože žaludek je hlavním prvkem v systému tohoto těla. A vše by mělo být vloženo do žaludku. Prāṇopahārāc ca yathendriyāṇām (SB 4.31.14). Tak jak můžete vidět zelený strom tím, že budete lít vodu na kořen. Nebo se můžete stát zdravý ... Časti těla-ruce, nohy, oči, uši, prsty- vše je v dobrém zdravotním stavu, kdy jednotlivé části těla spolupracují se žaludkem. Podobně, nejvyšší živá bytost, Pán, On je uživatelem. On je uživatelem a On je stvořitelem. A my, chci říct, podrobeny živé bytosti, produkty energie Nejvyššího Pána, my s Ním máme spolupracovat. Ta spolupráce pomůže. Na příklad, dobré jídlo přijaté prsty. Pokud si prsty myslí, že "Proč bychom to měli dát do žaludku? Užívejme si. "To je chyba. Prsty jsou neschopné si užívat. Pokud chtějí prsty ovoce požitku určitého jídla, pak to prsty musí vložit do žaludku.