CS/Prabhupada 1079 - Bhagavad Gita je Transcendentální Literatura, Kterou By Měl Člověk Číst Velmi Pozorně

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Bhagavad-gita is a Transcendental Literature Which One Should Read Very Carefully - Prabhupāda 1079


660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

Naslouchání této Bhagavad Gíty nebo Šrímad Bhágavatamu od realizované osoby, to vytrénuje člověka v spomínání dvacet čtyři hodin na Nejvyšší Bytost, což nakonec člověka dovede, anta-kāle, aby vzpomínal na Nejvyššího Pána, a tak po opuštěný tohoto těla on dostane duchovní tělo, duchovní tělo, vhodné do společnosti Pána. Pan proto říká,

abhyāsa-yoga-yuktena
cetasā nānya-gāminā
paramaṁ puruṣaṁ divyaṁ
yāti pārthānucintayan
(BG 8.8)

Anucintayan, neustále myslet pouze na Něj. Není to velmi těžký proces. Člověk se musí naučit tento proces od zkušené osoby v této linii. Tad vijñānārthaṁ sa gurum evābhigacchet (MU 1.2.12). Člověk musí přistoupit k osobě, která již praktikuje. Takže abhyāsa-yoga-yuktena. To se jmenuje abhyāsa-yoga, praktikování. Abhyāsa ... Jak vzpomínat neustále na Nejvyššího Pána. Cetasā nānya-gāminā. Mysl, mysl neustále poletuje sem a tam. Tak člověk proto musí neustále praktikovat koncentrování mysli na podobu Nejvyššího Pána Šrí Krišny, nebo ve zvuku, v Jeho jménu které je snadno dostupné. Namísto soustředění mysli-moje mysl je velmi neklidná, chodí sem a tam, ale mohu upřít své naslouchání na zvukovou vibraci Krišnu, a to mi také pomůže. To je také abhyāsa-yoga. Cetasā nānya-gāminā paramaṁ puruṣaṁ divyaṁ. Paramaṁ puruṣa, tato Nejvyšší Osobnost Božství v duchovním světě, v duchovním nebi, osoba se může přiblížit, anucintayan, neustále rozjímání. Takže tyto procesy, způsoby a prostředky jsou dány v Bhagavad Gítě, a není tam omezení pro nikoho. Není to tak, že pouze určitá třída lidí to může dosáhnout. Myšlení na Krišnu, poslech o Krišnovi je možné pro každého. A Pán řekl v Bhagavad Gítě,

māṁ hi pārtha vyapāśritya
ye 'pi syuḥ pāpa-yonayaḥ
striyo vaiśyās tathā śūdrās
te 'pi yānti parāṁ gatim
(BG 9.32)
kiṁ punar brāhmaṇāḥ puṇyā
bhaktā rājarṣayas tathā
anityam asukhaṁ lokam
imaṁ prāpya bhajasva mām
(BG 9.33)

Pán řekl, že dokonce i živá bytost nejnižší úrovně života, nejnižší úrovně života, nebo dokonce pokleslá žena, nebo obchodník nebo dělnická třída lidí ... Dělnická třída lidí, dělnická třída lidí a třída žen, oni se počítají do stejné kategorie, protože jejich inteligence není rozvinutá. Ale Pán říká, oni také, nebo dokonce nižší než oni, māṁ hi pārtha vyapāśritya ye 'pi syuḥ (BG 9.32), nikoliv pouze oni, nebo nižší než oni, nebo každý. Nezáleží na tom kým je on, nebo dokud je ona, leckdo kdo pojme tuto zásadu bhakti jógy a přijme Nejvyššího Pána jako podstatu života, nejvyšší cíl, nejvyšší cíl života ... Māṁ hi pārtha vyapāśritya ye 'pi syuḥ, te 'pi yānti parāṁ gatim. Toto parāṁ gatim v duchovním králostvím a duchovním nebi, každý to může docílit. Prostě musí následovat systém. Ten systém je znázorněn velmi pěkně v Bhagavad Gítě a člověk si ho může osvojit a udělat svůj život dokonalý provždy vyřešit problém života. To je celou podstatou Bhagavad Gíty. Proto, závěrem je, že Bhagavad Gíta je transcendentální literatura, kterou by měl člověk číst velmi pozorně. Gītā-śāstram idaṁ puṇyaṁ yaḥ paṭhet prayataḥ pumān. A výsledkem bude, pokud pořádně následuje pokyn, tak pak může být osvobozen od všech problémů života, všech těžkostí života. Bhaya-śokādi-varjitaḥ (Gītā-māhātmya 1). Všechen strach v životě, v tomto životě, a také bude mít v dalším životě duchovní život.

gītādhyāyana-śīlasya
prāṇāyama-parasya ca
naiva santi hi pāpāni
pūrva-janma-kṛtāni ca
(Gītā-māhātmya 2)

Takže další výhodou je, že když někdo čte Bhagavad Gítu, velmi pokorně a se vší vážností tak pak milostí Pána, ho nepostihnou reakce s jeho minulých činů.