DA/Prabhupada 0827 - En acharyas pligt er at påpege skriftelige forordninger

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

En acharyas pligt er at påpege skriftelige forordninger
- Prabhupāda 0827


The Nectar of Devotion -- Vrndavana, November 5, 1972

Så Caitanya Mahāprabhu har givet os... Det findes i śāstra. Caitanya Mahāprabhu har påpeget det... ācāryaens opgave... Det hele findes i śāstra. Ācāryaen opfinder ikke noget. Det er ikke en ācārya. Ācārya påpeger bare, "her er dette." Som når det er mørkt om natten, så kan vi ikke se tydeligt, eller vi ser intet, men når solen står op, solopgangen, resultatet af solopgangen er, at vi kan se tingene som de er. De bliver ikke opfundet. De er der allerede. De er der al... Husene, byen og alt det andet er der, men når solen står op, kan vi se det tydeligt. På samme måde, så skaber ācāryaen, eller inkarnationen ikke noget. De giver bare lyset, så man kan se tingene, som de er. Så Caitanya Mahāprabhu påpegede dette vers fra Bṛhad-nāradīya Purāṇa. Verset var allerede der i Bṛhad-nāradīya Purāṇa.

harer nāma harer nāma harer nāma iva kevalaṁ
kalau nāsty eva nāsty eva nāsty eva gatir anyathā
(CC Adi 17.21)

Dette vers er allerede der i Bṛhad-nāradīya Purāṇa, indikationen af vores aktiviteter i denne Kalis tidsalder. Caitanya Mahāprabhu, Han påpegede det. Selvom Han er Kṛṣṇa Selv - Han kunne skabe så mange ting - men det gjorde Han ikke. Det er ācārya. Ācāryaen vil ikke opfinde en ny form for religion, en ny frase i Hare Kṛṣṇamantraet. Det er ikke kraftfuldt. Det... som når Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/ Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. Det er i śāstra. Så det har potentiale. Men hvis vi lægger noget til eller trækker noget fra disse seksten ord, så vil det være min egen opfindelse. Det vil ikke have nogen kraft. De forstår det ikke. De tror, at hvis de kan opfinde en ny linje sammen med Hare Kṛṣṇa, så vil der blive lagt specielt mærke til dem. Men han ødelægger det hele. Det er...Han laver ikke noget nyt. Det nye han gør er, at han ødelægger det hele. Så det gjorde Caitanya Mahāprabhu aldrig, selvom Han er Kṛṣṇa Selv. Han forblev tro mod śāstra. Kṛṣṇa, Han er Guddommens højeste Personlighed. Han påpeger også: yaḥ śāstra-vidhim utsṛjya vartate kāma-kārataḥ na siddhiṁ sāvāpnoti (BG 16.23). Han påpeger, at ingen kan opgive påbudene fra śāstra. Brahma-sūtra-padaiś caiva hetumadbhir viniścitaiḥ (BG 13.5). siger Kṛṣṇa. Han kan give. Hvad end Han siger, det er śāstra, det er Veda. Men alligevel, refererer Han til śāstra.

Så ācāryaens pligt er at påpege de śāstriske påbud. De er der allerede i Vedaerne. Hans pligt er... På samme måde som der er så mange slags medicin. Hvis du går hen på et apotek, er det hele medicin, men den erfarne læge, han giver dig den medicin, der passer specielt til dig. Du kan ikke sige, "Hr, hvorfor udvælger du medicin? Du kan bare give mig en af flaskerne." Det er tåbeligt. Ikke en hvilken som helst. Denne specielle krop, en speciel flaske og en speciel medicin der passer til dig, det giver den erfarne læge dig. Han er ācārya. Så du kan ikke sige at; "Alt er medicin; uanset hvilken flaske jeg tager, så er det i orden." Nej. Det er det ikke. Dette foregår. Yata mata tata patha. Hvorfor yata mata tata patha? den specielle mata, der passer til dig på det tidspunkt, det bør accepteres, ikke nogen anden mata. Så på samme måde, i denne tidsalder, i denne Kali-yuga, hvor folk lever kort, livet er meget kort, de er uheldige, de er langsomme, og de accepterer uautoriserede metoder og religiøse principper, de er ofre for så mange forstyrrelser i livet... Derfor er der denne specielle medicin for denne tidsalder, som er givet af Caitanya Mahāprabhu:

harer nāma harer nāma harer nāma iva kevalaṁ
kalau nāsty eva nāsty eva nāsty eva gatir anyathā
(CC Adi 17.21)

Prabhu kahe, ihā haite sarva-siddhi haibe tomāra (Caitanya-bhāgavata Madhya 23.78).

Så vi bør godtage denne instruktion fra Caitanya Mahāprabhu, som specielt har inkarneret Sig i denne tidsalder, Kali-yuga. Kalau saṅkīrtana-prāyair yajanti hi su-medhasaḥ. Dette er śāstriske påbud.

kṛṣṇa-varṇaṁ tviṣākṛṣṇaṁ
sāṅgopāṅgāstra-pārṣadam
yajñaiḥ saṅkīrtana-prāyair
yajanti hi su-medhasaḥ
(SB 11.5.32)

Dette er påbud fra śāstra, det er Herrens form, som ledsages af Sin omgangskreds...Sāṅgopāṅgāstra-pārṣadam. Så Caitanya Mahāprabhu er altid sammen med Śrī Advaita Prabhu, Śrī Nityānanda Prabhu, Śrī Gadādhara Prabhu, Śrī Śrīvāsa Prabhu. Derfor er metoden til tilbedelse; śrī-kṛṣṇa-caitanya prabhu-nityānanda śrī-advaita gadādhara śrīvāsādi-gaura-bhakta-vṛnda. Det er den perfekte metode. Ikke nogen forkortelse. Nej. Som det påpeges. Det påpeges i Śrīmad-Bhāgavatam. Kṛṣṇa-varṇaṁ tvisakṛṣṇaṁ sangopangastra... (SB 11.5.32). Så når vi tilbeder Herren Caitanya, tilbeder vi Ham med Hans omgangskreds. Śrī-kṛṣṇa-caitanya prabhu-nityānanda śrī-advaita gadādhara śrīvāsādi-gaura-bhakta-vṛnda. Der skal ikke trækkes noget fra. Så det er påbudet fra sastra. Så for at man kan blive fri fra de syndfulde aktiviteter i denne tidsalder, bliver det allerede foreskrevet i śāstra og bekræftet af den største autoritet, Śrī Caitanya Mahāprabhu. Ceto-darpaṇa-mārjanaṁ bhava-mahā-dāvāgni-nirvāpaṇam (CC Antya 20.12, Śrī Śikṣāṣṭakam 1). Så vi bør alle chante dette maha-mantra;

Hare Kṛṣṇa Hare Kṛṣṇa Kṛṣṇa Kṛṣṇa Hare Hare
Hare Rāma Hare Rāma Rāma Rāma Hare Hare

Mange, mange tak. Hare Kṛṣṇa.