DA/Prabhupada 0887 - Veda betyder viden og anta betyder det sidste trin eller yderst

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Veda betyder viden og anta betyder det sidste trin eller yderst
- Prabhupāda 0887


750522 - Lecture SB 06.01.01-2 - Melbourne

Veda betyder viden, og anta betyder det sidste stadie eller enden. Vi befinder os under naturens lov. Du kan ikke sige, at du er uafhængig. Naturens lov er meget streng. Prakṛteḥ kriyamāṇāni guṇaiḥ karmāṇi sarvaśaḥ (BG 3.27). Naturens lov... Lige som med ild. Hvis du rører ilden, så brænder den. Og selv et barn der er uskyldigt, hvis barnet rører ved ilden, så vil den brænde. Der er ingen undskyldninger. Du kan ikke sige at "barnet er uskyldigt. Det kender ikke effekten af at røre ved ild, så han bør undskyldes." Nej. Uvidenhed er ingen undskyldning. Især.... Det er landets love. Du kan ikke sige... hvis nu du har udført en kriminel handling. Og du bønfalder, "Min herre, jeg vidste ikke at... ved at udføre dette ville jeg ende i fængsel. Så undskyld mig," nej, det kan ikke undskyldes. Uanset om du kender loven eller ej, hvis du har handlet sådan, så må du lide. Det foregår.

Så vi tror ikke på det næste liv bare for at undgå konsekvenserne. Men det vil ikke undskylde os. Vi må acceptere en slags krop. Hvorfor er der ellers så mange forskellige former for kroppe? Hvad er forklaringen? Hvorfor er der forskellige former for kroppe, forskellige stadier af kroppe, forskellige standarder af kroppe? Det er naturens lov. Derfor bør denne menneskelige livsform udnyttes ordentligt, ikke kun for at være beskæftiget med sansenydelse som katte og hunde. Det er ikke et særligt ansvarligt liv. Et ansvarligt liv er; "jeg har fået denne forbedrede livsform, bedre end kattenes og hundenes, og jeg er mere intelligent end kattene og hundene. Hvis jeg kun udnytter den til de fire kropslige livsnødvendigheder..." Kroppens fire livsnødvendigheder er, at vi har brug for at spise. Kattene, hundene, mennesket eller højesteretsdommeren eller alle, de har brug for at spise. De har brug for at sove, en lejlighed. Så det er... Kattene og hundene kan sove uden at have en lejlighed, men de har brug for at sove. Det er fakta. At spise er nødvendigt, det er fakta. Og sex, det er også fakta. Og forsvar, det er også fakta. Men disse ting er fælles for både katte og hunde og mennesker, mennesket.

Så hvad er menneskets specielle kendetegn? Menneskets specielle kendetegn er, at mennesket kan overveje, "Jeg har denne fine amerikanske eller australske eller indiske krop. Så hvad får jeg næste gang? Hvilken slags krop?" Det er at udnytte den menneskelige intelligens. En kat og en hund kan ikke tænke sådan. Derfor bør vores opgave være, "Nu er jeg gennem naturen, kommet til denne livsform gennem den evolutionære proces. Nu har jeg fået en god intelligens. Hvordan skal jeg bruge den?

Den rette udnyttelse bliver påpeget i Vedāntafilosofien. Vedāntafilosofi, måske har I hørt navnet. Veda betyder viden, og anta betyder det sidste stadie eller slutningen. Alt har en ende. Så I bliver uddannede. I har taget en uddannelse. Hvad skal den ende med? Det kaldes for Vedānta. Hvor er det ultimative mål. Så Vedāntafilosofi siger... Det er Vedāntafilosofi, ultimativ viden. Den ultimative viden, det forklares i Bhagavad-gītā, hvad denne ultimative viden er. Vedaiś ca sarvair aham eva vedyam (BG 15.15).

Du kultiverer viden. "Det ultimative mål for viden," siger Kṛṣṇa, "er at kende Mig." Vedaiś ca sarvair aham eva vedyam. Hele denne viden er beregnet for at kunne forstå Gud. Det er slutningen på viden. Gennem progressiv viden kan du gøre fremskridt, men med mindre du kommer til det punkt, hvor du forstår, hvad Gud er, så er din viden ikke perfekt. Det kalde for Vedānta. Athāto brahma jijñāsā. Denne menneskelige livsform, gode faciliteter, intelligens... Lige som Australien var uudviklet. Efter at europæerne kom her, er det nu meget udviklet, ressourcefuldt, for der er brugt intelligens.

På samme måde med Amerika, mange andre steder. Så denne intelligens bør udnyttes. Men hvis vi kun bruger denne intelligens med det samme formål, som kattene og hundene er beskæftigede med, så er det ikke den rette udnyttelse. Det rette udnyttelse er Vedānta. Athāto brahma jijñāsā: "Nu bør du spørge om Brahman, det Absolutte." Det er intelligens.