DA/Prabhupada 0900 - Når sanserne bliver brugt til sansetilfredsstillelse, så er det maya

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Forrige side - video 0899
Næste side - video 0901 Go-next.png

Når sanserne bliver brugt til sansetilfredsstillelse, så er det maya
- Prabhupāda 0900


730415 - Lecture SB 01.08.23 - Los Angeles

Når sanserne bruges til sansenydelse er det Maya. Jeg siger : "Det er min hånd, det er mit ben, det er mit øre." Selv børn siger det. Spørg børnene: "Hvad er dette?" "Det er min hånd." det siger vi måske, men i virkeligheden er det ikke vores hånd. Den er givet. For... fordi jeg ønskede at bruge mine hænder på så mange måder, har Kṛṣṇa givet det: "I orden, modtag denne hånd. Brug den." Så det er en gave fra Kṛṣṇa.

Derfor er et fornuftigt menneske altid bevidst om at: "Hvad end jeg ejer, først og fremmest, denne krop og disse sanser, de er faktisk ikke mine. Jeg har fået disse ejendele for at bruge dem. Så hvis de ultimativt tilhører Kṛṣṇa, hvorfor så ikke bruge dem for Kṛṣṇa?" Det er Kṛṣṇabevidsthed. Det er Kṛṣṇabevidsthed. Det er intelligens. Hvis jeg har fået alle disse ting for at bruge dem, til min sansenydelse, men ultimativt tilhører de Kṛṣṇa... Mamaivāṁśo jīva-bhūtaḥ (BG 15.7)). Alle er del og eje af Kṛṣṇa, så alles sanser tilhører også Kṛṣṇa. Så når sanserne bruges i Kṛṣṇas tjeneste, er det livets perfektion. Og så længe de bruges til min sansetilfredsstillelse, er det māyā. Derfor betyder bhakti hṛṣīkeṇa hṛṣīkeśa-sevanaṁ bhaktir ucyate (CC Madhya 19.170). Hṛṣīkeṇa, af sanserne. Denne hṛṣīkeśa-sevanam... Når du tjener Hṛṣīkeśa, den egentlige herre over sanserne, kaldes det bhakti. Meget enkel beskrivelse, definition på bhakti. Hṛṣīkeṇa hṛṣīkeśa-sevanam (CC Madhya 19.170). Hṛṣīkeśa-sevanam. Ikke hṛṣīka-sevanam. Hṛṣīka betyder sanser. Så når sanserne bruges til sansenydelse, er det māyā. Og når sanserne bruges til at tilfredsstille Herren over sanserne, kaldes det bhakti. En meget enkel definition. Enhver kan forstå den.

Så almindeligvis, i denne materielle verden, bruger alle sanserne til sansetilfredsstillelse. Det er det hele. Det er deres fangenskab. Det er māyā, illusion. Og når han kommer til Kṛṣṇabevidsthed, renset, når han forstår at disse sanser i virkeligheden er beregnet til at tilfredsstille Kṛṣṇa, så er han en befriet person, mukta. Mukta-puruṣa. En befriet person. Īhā yasya harer dāsye karmaṇā manasā vācā. Når man kommer til denne position: "Mine sanser er beregnet til at tjene sansernes herre, Hṛṣīkeśa..." Sansernes herre befinder sig i dit hjerte. I Bhagavad-gītā siges det, sarvasya cāhaṁ hṛdi sanniviṣṭaḥ: "Jeg befinder Mig i alles hjerter." Mattaḥ smṛtir jñānam apohanaṁ ca: (BG 15.15). "Fra Mig kommer erindring, viden og forglemmelse." Så hvorfor det? Fordi Kṛṣṇa er så barmhjertig... Hvis jeg ønsker at bruge mine sanser på en bestemt måde - ikke mine sanser, det er Kṛṣṇas, givne - så giver Kṛṣṇa mig chancen: "I orden, brug dem." Hvis nu jeg har en tunge. Hvis jeg vil, "Kṛṣṇa, jeg vil spise afføring. Jeg vil smage afføring," "Ja," vil Kṛṣṇa sige. "Ja, så modtag denne svinekrop og spis afføring." Herren er der, Kṛṣṇa.

Derfor siger Kṛṣṇa, mattaḥ smṛtir jñānam apohanaṁ ca (BG 15.15). Han giver dig kroppen, husker dig på, "Mit kære levende væsen, du ville spise afføring? Nu har du fået en passende krop. Så brug den. Her er der også afføring." På samme måde, hvis du ønsker at blive en halvgud, så giver Kṛṣṇa dig også chancen. Hvad som helst... Der er 8,400,(000) livsformer. Hvis du ønsker at beskæftige dine sanser i en bestemt slags krop, så giver Kṛṣṇa dig det: "Kom med. Her er kroppen. Tag imod den." Men vi bliver fortvivlede af at bruge vores sanser. I sidste ende bliver vi sanseløse. Derfor siger Kṛṣṇa: sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ (BG 18.66): "Gør det ikke. Dine sanser er beregnet til at tjene Mig. Så du misbruger dem. Ved at misbruge dem bliver du fanget i forskellige former for kroppe; derfor for at blive lettet fra denne trættende opgave hvor man accepterer en krop og opgiver den, igen en anden krop, igen en anden... For at fortsætte denne materielle eksistens...Hvis du opgiver denne proces af sansetilfredsstillelse og overgiver dig til Mig, så er du reddet." Det er Kṛṣṇabevidsthed.