DA/Prabhupada 0917 - Hele verden går ud på at tjene sanserne, sansernes tjener

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Hele verden går ud på at tjene sanserne, sansernes tjener
- Prabhupāda 0917


730421 - Lecture SB 01.08.29 - Los Angeles

Hele verden tjener sanserne, tjener af sanserne. Så hvis du dekorerer Kṛṣṇa, så bliver du dekoreret. hvis du tilfredsstiller Kṛṣṇa, så bliver du tilfreds. Hvis du tilbyder dejlig mad til Kṛṣṇa, så spiser du det. De der er udenfor templet, har nok aldrig forestillet sig sådan noget dejlig mad. Men fordi det bliver ofret til Kṛṣṇa, så får vi muligheden for at spise det. Det er filosofien. Så prøv på at tilfredsstille Kṛṣṇa på alle måder. Så vil du blive tilfredsstillet på alle måder. Det er... Kṛṣṇa har ikke brug for din tjeneste. Men Han accepterer den venligst. Sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja (BG 18.66). Kṛṣṇa spørger dig: "Overgiv dig til Mig." Det betyder ikke, at Kṛṣṇa mangler en tjener, og at hvis du overgiver dig, så vil Han blive begunstiget. Kṛṣṇa kan skabe millioner af tjenere bare ved at ønske. Så det er ikke pointen. Men hvis du overgiver dig til Kṛṣṇa, bliver du reddet. Du bliver reddet. Det er din sag.

Kṛṣṇa siger: ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo mokṣayiṣyāmi (BG 18.66). Du lider her. Som at være uden tag over hovedet. Du kan se folk drive omkring på gaden, uden mål, intet liv. Vi går langs stranden. Vi kan opleve så mange drenge og piger, uden mål, drive omkring, ved ikke hvad de skal, helt forvirrede. Så...Men hvis du søger beskyttelse ved Kṛṣṇa, så vil du vide: Oh, nu har jeg ly." Der er ingen forvirring. Der er ikke mere håbløshed. Du kan forstå det meget godt. Og jeg modtager så mange breve hver dag, om hvor håbefulde de er i Kṛṣṇabevidsthed.

Så Kṛṣṇa er kommet hertil, er nedsteget for at samle nogle tjenere, det er ikke fakta. Hvis vi indvilliger... I stedet for at blive Kṛṣṇas tjener, er vi tjenere af så mange ting. Vi er tjenere af vore sanser, og sanseaktiviteter. Kāma, krodha, lobha, moha. I virkeligheden tjener hele verden sanserne. Tjener af sanserne. Godāsa. Men hvis vi engagerer sanserne i Kṛṣṇas tjeneste, så forbliver vi ikke længere en tjener af sanserne. Vi vil blive herre over sanserne. Fordi vi, vi ikke tillader vores sanser at blive beskæftiget med noget andet. Den styrke skal vi få, og så er vi i sikkerhed.

Så her beskriver Kuntīdevī at: "Din fremkomst i denne materielle verden er... ikke vildledende, forvirrende." Vi tænker at: "Kṛṣṇa har en mission, et formål. Derfor fremkommer Han." Nej. Det er Hans lege. Det er en leg. Lige som når guvernøren går hen for at inspicere fængslet. Han har ingen opgave i fængslet. Han får rapporten fra den tilsynsførende. Han gør ikke.. Alligevel kommer han nogen gange: "Lad mig se hvordan de har det." Det kaldes leg. Det er hans frie vilje. Ikke sådan at han bliver underordnet fængslets love, og at han kommer i fængsel. Nej, ikke på den måde. Men hvis fangerne tænker: "Oh, her er guvernøren også i fængsel. Så vi er lige. Vi er lige. Jeg er også Guvernør." Slynglerne tænker sådan at; "Fordi Kṛṣṇa er kommet, nedsteget, avatāra, så er jeg også en avatāra." Disse slyngelstreger foregår.