DA/Prabhupada 1065 - Det første man må lære er, at man ikke er denne materielle krop

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

One Has To Learn First Of All That He Is Not This Material Body - Prabhupāda 1065


660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

Når vi er materielt bsmittede på den måde, det kaldes for vores betingede stadie. Og det falske ego, den falske bevidsthed... Falsk bevidsthed kommer til udtryk når man tror, at jeg er et af produkterne af denne materielle natur Det kaldes falsk ego. Alle materielle handlinger, asyātma-buddhiḥ kuṇape tri-dhātuke (SB 10.84.13). Yasyātma-buddhiḥ kuṇape tri-dhātuke, når man er absorberet i tanken om den kropslige forstilling Hele Bhagavad Gita blev forklaret af Herren, fordi Arjuna optrådte med en kropslig livs forestilling Så man må blive fri for den kropslige livsforestilling. Det er den første beskæftelse for en transcendentalist, der vil blive frigjort. Det første han må lære er, at han ikke er denne krop. Så denne bevidsthed, eller materielle bvevidsthed... Når man frigøres fra den materielle bevidsthed kaldes det mukti. Mukti eller frelse betyder at blive fri for materiel bevidsthed. I Śrīmad-Bhāgavatam defineres frelse også: muktir hitvānyathā rūpaṁ svarūpeṇa vyavasthitiḥ (SB 2.10.6). Svarūpeṇa vyavasthitiḥ. Mukti betyder frigørelse fra den besmittede bevidsthed om denne materielle verden. Og blive situeret i ren bevidsthed. Hele Bhagavad Gitas instruktion går ud på, at genopvække den rene bevidsthed. Det finder vi i Bhagavad Gitas sidste instruktion at Krishna spørger Arjuna om, hvorvidt han nu har fået renset sin bevidsthed Om han befinder sig i renset bevidsthed Renset bevidsthed vil sige at handle i overensstemmelse med Herrens vejledning. Det er renset bevidsthed. Det er summa sumarum af renset bevidsthed Bevidsthed er der allerede, men fordi vi er del og eje, derfor bliver vi påvirket. Der er en tilbøjelighed til at blive påvirket af de materielle kvaliteter. Men eftersom Herren er den Højeste, bliver Han aldrig påvirket. Det er forskellen på Herren og de levende væsener. Denne bevidsthed er...

Hvad er denne bevidsthed? Bevidstheden er, at jeg er, så hvad er jeg? I forurenet bevidsthed betyder 'jeg er', at jeg er herre over alt, jeg beskuer. Det er uren bevidsthed. Jeg er nyderen. Hele den materielle verden foregår omkring det levende væsen, der tænker, Jeg er herre og jeg er skaber af denne materiele verden Bevidstheden har to psykiske afdelinger. den ene er, jeg er skaberen, og den anden er, jeg er nyderen. Så den Højeste Herre, Han er den faktiske skaber og den faktiske nyder. Og det levende væsen, som er del og eje af den Højeste Herre, han er faktisk ikke skaberen eller nyderen, men han er samarbejderen Ligesom en maskine. Delen af en maskine er samarbejderen. Eller hvis vi bare kigger på vores krop, I kroppen er der hænder, ben, der er øjne, og alle disse instrumenter virker sammen, så disse3 kroppens dele, de er ikke nydere. Maven er den, der nyder. Benene bevæger sig fra et sted til et andet. 'Hånden indsamler, hånden forbereder mad, og tænderne tygger, alle fungerer de som dele af kroppen, rettet mod at tilfredsstille m,aven, fordi maven er midtpunkt for kroppens funktion. Alting bliver givet til maven. Prāṇopahārāc ca yathendriyāṇām (SB 4.31.14). Ligesom et træ næres af at hælde vand på dets rod. Eller man bliver sund... Kroppens dele - hænderne, benene, ørerne, fingrene - alle holder de kroppen sund, når de samarbejder med maven På samme måde, det højeste væsen, Herren, er nyderen. Han er nyderen og skaberen. Og vi er, jeg mener, vi som underordnede væsener, profukterne af den Højeste Herres energi, vi skal samarbejde med Ham. Sådan samarbejde vil hjælpe. For eksempel, god mad gribes af fingrene. Hvis fingrene nu siger - hvorfor skal vi give maden til maven? Lad os selv nyde. Det er fejltagelsen. Fingrene kan ikke nyde. Hvis fingrene ønsker at nyde den særlige mad, bliver de nødt til at putte maden i maven.