DA/Prabhupada 1066 - Mindre intelligente mennesker anser den Højeste Sandhed for at være upersonlig

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

People with Less Intelligence, They Consider The Supreme Truth as Impersonal - Prabhupāda 1066


660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

Så hele arrangementet går ud på den centrale skikkelse i skabelsen Den centrale nyder er den Højeste Herre og de levende væsener er simpelthen samarbejdere. Gennem dette samarbejde nyder de. Forholdet er ligesom herre og tjener. Når herren er tilfreds, hvis herren er fuldt tilfreds, så er tjeneren automatisk tilfreds. Det er loven. På samme måde bør den Højeste Herre tilfredsstilles selvom tendensen til at ville skabe og nyde i enne materielle verden, den er... Det er også tilstede i de levende væsener, fordi det oprindeligt er i den H'øjeste herre. Han har skabt den manifesterede, kosmiske verden.

Defor beskrives det i Bhagavad Gita, at den totale helhed, består af den højeste hersker, de beherskede levende væsener, den kosmiske manifestation, evig tid og deres handlinger, alle bliver de forklaret fuldstændigt. Så alt dette lagt sammen kaldes den Absolutte Sandhed. Den totale helhed, eller den Højeste Absolutte Sandhed, er derfor den fuldstændige Personlige Guiddom, Sri Krishna Som jeg har forklaret. så er manifestationen udgjort af Hans forskellige energier, og Han er den fuldstændige helhed.

Den upersonlige Brahma bliver forklaret i Bhagavad Gita til at være underordnet den fuldstændige person Brahmaṇo 'haṁ pratiṣṭhā (BG 14.27). Den upersonlige Brahma er også, Den upersonlige Brahman bliver forklaret i mere detalje i Brahma-sutra som strålerne Ligesom der er stråler fra solen, solplaneten, så er den upersonlige Brahma disse lysende stråler der udgår fra Brahmna eller den Højeste Personlige Guddom Upersonlig Brahman erkendelse er derfor en mangelfuld er kendelæse af den absolutte totale helhed og det er Paramatma forestillingen også. Disse ting bliver også forklaret. Puruṣottama-yoga. Når vi kommer til kapitlet om f Puruṣottama-yoga, vil vi lære, at den Højeste Person, Puruṣottama, er hævet over den upersonlige Brahman og den delvise erkendelse af Paramatma.

Den Høejeste Personlige Guddom kaldes sac-cid-ānanda-vigrahaḥ (BS 5.1). Sådan begynder Brahma-saṁhitā īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ sac-cid-ānanda-vigrahaḥ/ anādir ādir govindaḥ sarva-kāraṇa-kāraṇam (BS 5.1)." Govinda, Krishna, er alle årsagers åsag. Han er den oprindelige Herre. Så den Højeste Personlige Guddom er sac-cid-ānanda-vigrahaḥ. Den upersonlige Brahman svarer til erkendelsen af Hans sat aspekt, evighed Og Paramatma svarer til erkendelsen af Hans sat-chit, delvis evighed og viden erkendelse Men erkendelsen af den Personlige Guddom som Krishna er den fulde erkendelse af alle Hans transcendentale aspekter som sat, cit, og ānanda, i komplet vigraha. Vigraha betyder form eller skikkelse. Avyaktaṁ vyaktim āpannaṁ manyante mām abuddhayaḥ (BG 7.24). Mindre intelligente menmnesker anser den Højeste Sandhed for at være upersonlig. Men Han er en person, en transcendental person. Det bliver bekræftet overalt i den vediske litteratur. Nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām (Kaṭha Upaniṣad 2.2.13). Så vi er også personer, individuelle levende væsener, vi er personer, og vi har vores idividualitet, vi er alle individder, ligesom den Højeste Sandhed, den Højeste Absolutte også¨er det. I sin yderste form er Han er en person. Så erkendelsen af den personlige Gudddom er erkendelsen af alle Hans transcendentale aspekter som sat, cit, and ānanda, i komplet vigraha. Vigraha betyder form, så derfor er den totale helhed ikke formløs. Hvis Han er formløs, hvis Han er mindre end noget andet, så kan Han ikke være den totale helhed. Den totale helhed må indeholde alting både indenfor og udenfor vores erfaring. Ellers kan Han ikke være komplet. Den totale personlige Guddom har mægtige energier, Parāsya śaktir vividhaiva śrūyate (CC Madhya 13.65). Det bliver også forklaret i Bhagavad Gita, hvordan Han handler gennem sine forskellige energier. Denne fænomenale verden eller den materielle verden, som vi nu er hensat i, er også komplet i sig selv fordi pūrṇam idam (Śrī Īśopaniṣad, Påkaldelsen). De 24 elementer, som ifølge Sankhya filosofien, dette materielle univers midlertidigt udgøres af er fulstændigt tilpasset til at frembringe komplette ting, der er nødvendige for at opretholde og vedligeholde universet Ingen udefra kommende anstrengelse kræves for at opretholde universet. Det foregår i sin egen tid gennem energien fra den totale helhed. og når den tid er færdig, vil disse midlertidige manifestationer blive tilintetgjort gennem den totale helheds fuldstændige arrangement