DA/Prabhupada 1076 - Ved dødstidspunktet kan vi enten bliver her eller overgå til den åndelige verden

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

At the Time of Death We Can Remain Here, or Transfer Into the Spiritual World - Prabhupāda 1076


660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

Der er forskellige bhāvas. Denne materielle natur er også, som vi allerede har forklaret, en af bhavaerne, den materielle natur er også en opvisning af en af den Højeste Herres energier. I Viṣṇu Purāṇa er alle den Højeste Herres energier blevet sammenfattet.

viṣṇu-śaktiḥ parā proktā
kṣetra-jñākhyā tathā par
avidyā-karma-saṁjñānyā
tṛtīyā śaktir iṣyate
(CC Madhya 6.154)

Kraften fra alle disse energier... Parāsya śaktir vividhaiva śrūyate (CC Madhya 13.65, purport). Den Højeste Herre har forskellige energer, utallige energier, som vi ikke kan fatte. Men store lærde vismænd, befriet sjæle, har studeret, og de har sammenfattet alle energierne i tre dele, under tre overskrifter. Den første er... alle energierne er viṣṇu-śakti. Alle disse energier er forskellige kræfter fra Herren Vishnu. Så denne energi er para, den er transcendental. Og kṣetra-jñākhyā tathā parā, and the living entities, kṣetra-jña, de hører også til gruppen af højere energier, som bekræftet i Bhagavad Gita. Det har vi allerede forklaret. Og de andre energier, den materielle energi er tṛtīyā karma-saṁjñānyā (CC Madhya 6.154). Den anden energi er i uvidenhedens kvalitet. Så det er den materielle energi. Den materielle energi er også bhagavad (utydeligt) Så på dødstidspunktet kan vi enten forblive i den materielle energi, denne materielle verden, eller vi kan bliver overført til den åndelige verden. Det er kriteriet. Så det siges i Bhagavad Gita,

yaṁ yaṁ vāpi smaran bhāvaṁ
tyajaty ante kalevaram
taṁ tam evaiti kaunteya
sadā tad-bhāva-bhāvitaḥ
(BG 8.6)

Som vi er vænnet til at tænke, enten på denne materielle energi eller på den åndelige energi, så hvordan skal vi overføre vores tænkning? Tanken på den materielle energi, hvordan kan den blive skiftet til tanken på den åndelige energi? Så for at tænke på den åndelige energi, den vediske litteratur er til hjælp. Ligesom der findes en masse litteratur, der får os til at tænke på den materielle energi, aviser, ugeblade, bøger, fiktioner og en masse andre ting. Masser af litteratur. Så vores tanker er absorberet i denne litteratur. På samme måde, hvis vi ønsker at bliver overført til den åndelige sfære, så bliver vi nødt til at overføre vores læsning til den veidske litteratur. De lærde vismænd har derfor forfattet en masse vedisk litteratur, Puranaerne... Puranaerne er ikke bare fortællinger, det er historiske optegnelser. I Caitanya-caritāmṛta er der et vers, er lyder som følger, Anādi-bahirmukha jīva kṛṣṇa bhuli' gela ataeva kṛṣṇa veda-purāṇa kailā (CC Madhya 20.117). At disse glemsomme levende væsener, betingede sjæle, de har glemt deres forhold til den Højeste Herre, og de er helt absorberet i at tænke på materielle aktiviteter. Og bare for at overføre deres tænkeevner til den åndelige kapacitet, hra Kṛṣṇa-dvaipāyana Vyāsa, lavet en masse vediske bøger. Den vediske litteratur betyder først delte han Vedaerne i fire. Så forklarede han dem i Puranaerne. Så for mindre egnede personer, som strī, śūdra, vaiśya, skrev han Mahabharata. Og i Mahābhārata præsenterede han denne Bhagavad-gītā. Og så sammenfattede han alle vediske skrifter i Vedānta-sūtra. Og for fremtidig vejledning, skrev han en kommentar til Vedānta-sūtra, som han kaldte Śrīmad-Bhāgavatam.