DA/Prabhupada 1080 - Opsummeret i Bhagavad Gita - Den ene Gud er Krishna. Krishna er ikke en sekterisk Gud

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Summarized in the Bhagavad-gita - One God is Krishna. Krishna is not sectarian God - Prabhupāda 1080


660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

Herren siger meget højt i Bhagavad Gitas sidste del, ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo mokṣayiṣyāmi mā śucaḥ (BG 18.66). Herren tager ansvaret. Den, der overgiver sig til Herren, tager Han ansvar for at holde skadefri. at modvirke alle former for syndefulde reaktioner.

mala-nirmocanaṁ puṁsāṁ
jala-snānaṁ dine dine
sakṛd gītāmṛta-snānam
saṁsāra-mala-nāśanam
(Gītā-māhātmya 3)

Man renser sig til dagligt ved at vaske sig med vand, men den, der bader en gang i Bhagavad Gitas hellige Ganges vand, alle urene ting i hans liv bliver fuldstændigt tilintetgjort.

gītā su-gītā kartavyā
kim anyaiḥ śāstra-vistaraiḥ
yā svayaṁ padmanābhasya
mukha-padmād viniḥsṛtā
(Gītā-māhātmya 4)

Eftersom Bhagavad Gita blev talt af den Højeste Personlige Guddom, bør folk... Folk behøver ikke læse al vedisk litteratur. Simpelthen ved opmærksomt og regelmæssigt at høre og læse Bhagavad Gita, gītā su-gītā kartavyā... Man bør tilegne sig dette med alle midler. Gītā su-gītā kartavyā kim anyaiḥ śāstra-vistaraiḥ. Eftersom folk i den nuværende tidsalder plages af så mange ting, er det næppe muligt at rette sin opmærksomhed mod alle vediske skrifter. Dette ene skrift er nok, for det er essensen af alle vediske skrifter, og det bliver især talt af den Højeste Personlige Guddom.

bhāratāmṛta-sarvasvaṁ
viṣṇu-vaktrād viniḥsṛtam
gītā-gaṅgodakaṁ pītvā
punar janma na vidyate
(Gītā-māhātmya 5)

Som det siges, at en, der drikker vand fra Ganges, bliver også frelst, for ikke at tale om Bhagavad Gita. Bhagavad-gītā er hele nektaren fra Mahābhārata, og bliver talt af Vishnu. Herren Kṛṣṇa er den oprindelige Viṣṇu. Viṣṇu-vaktrād viniḥsṛtam. og kommer direkte fra den Højeste Personlige Guddoms mund. Og gaṅgodakaṁ, Ganges siges at strømme fra Herrens lotus fødder Og Bhagavad Gita strømmer fra Herrrens mund. Der er selvfølgelig ingen forskel på den Højeste Herrens mund eller fødder. Men set objektivt kan vi lære at Bhagavad Gita er endnu mere vigtig en Ganges vand.

sarvopaniṣado gāvo
dogdhā gopāla-nandana
pārtho vatsaḥ su-dhīr bhoktā
dugdhaṁ gītāmṛtaṁ mahat
(Gītā-māhātmya 6)

Ligesom... Denne Gītopaniṣad er ligesom en ko, og Herren er berømt som kohyrde, og Han malker denne ko. Sarvopaniṣado. Det er essensen af alle Upanishader og repræsenteret som koen. Og Herren, der er expert som kohyrde, malker denne ko. Og pārtho vatsaḥ. Og Arjuna er ligesom en kalv. Og su-dhīr bhoktā. Lærde og rene hengivne, de tager denne mælk. Su-dhīr bhoktā dugdhaṁ gītāmṛtaṁ mahat. Nektaren, mælken fra Bhagavad Gita, er beregnet til de lærde hengivne.

ekaṁ śāstraṁ devakī-putra-gītam
eko devo devakī-putra ev
eko mantras tasya nāmāni yāni
karmāpy ekaṁ tasya devasya sevā
(Gītā-māhātmya 7)

Så hele verden skulle lære den lektie fra Bhagavad Gita. Evaṁ śāstraṁ devakī-putra-gītam. Der er bare et skrift, et fælles skrift for hele verden, for alle folk i hele verden, og det er Bhagavad Gita. Devo devakī-putra eva. Og der er en Gud for hele verden, Sri Krishna. Og eko mantras tasya nāmāni. Og en sang eller mantra, en eneste hymne, en bøn, og det er at synge Hans navn, Hare Kṛṣṇa Hare Kṛṣṇa Kṛṣṇa Kṛṣṇa Hare Hare, Hare Rāma Hare Rāma Rāma Rāma Hare Hare. Eko mantras tasya nāmāni yāni karmāpy ekaṁ tasya devasya sevā. Og der er et eneste arbejde, og det er at tjene den Højeste Personlige Guddom. Hvis man lærer dette fra Bhagavad Gita... folk er normalt meget ivrige efter en religion, en Gud, et skrift, og et arbejde eller en handling i livet. Det sammenfattes i Bhagavad Gita. Den ene Gud er Krishna, Krishna er ikke en sekterisk Gud, som vi har forklaret ovenfor, Krishna betyder den højeste glæde. Krishna betyder, som forklaret, Krishna betyder den højeste glæde.