HR/Prabhupada 0026 - Ti si prije svega prebačen u univerzum gdje je Krišna

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

You Are First of all Transferred to the Universe
Where Kṛṣṇa is - Prabhupāda 0026


Morning Walk -- October 5, 1975, Mauritius

Indijski gospodin: Swamiji, rečeno je da kao što djelujemo... Mi dobivamo rođenje u skladu sa našim akcijama. Stoga, ako smo napravili nešto, moramo se roditi u skladu sa Božjim zakonom.

Prabhupada: Moraš se roditi.To je činjenica. Ne možeš to izbjeći. Ali po tvojoj karmi, moraš se roditi.

Indijski gospodin: Ali stoga...To znači da plaćaš ono što si napisao. Da, uh? Stoga da li vi mislite da...

Prabhupada: Zamisli da je tvoja majica koju nosiš poderana i moraš kupiti novu. Sada, tu majicu moraš kupiti u skladu sa cijenom. Ako imaš dovoljno novaca, onda dobiješ dobru majicu. Ako nemaš novaca, onda dobiješ lošu majicu. To je sve.

Indijski gospodin: Htio sam reći ovo, da se pakao isto nalazi i u ovome svijetu. Gdje možemo platiti naš dug. Grijeh, taj grijeh je naš dug; Gdje mislite da ga otplaćujemo. U paklu, koji nije...

Prabhupada: Pakao je mjesto za vaše kažnjavanje.

Indijski gospodin: Stoga je na samoj zemlji.

Prabhupada: Zašto zemlja?

Indijski gospodin: Na planeti zemlji, zar ne?

Prabhupada: Ne, ne može biti...

Indijski gospodin: Na bilo kojoj planeti?

Prabhupada:...mnogo miliona kilometara daleko.

Indijski gospodin: Ali nije na nekom kao mjestu... Samo pakao je smješten na jednom mjestu ili je prada(?) na nekom drugom mijestu? Da li tako misliš, Swamiji?

Prabhupada: Da. Da. Postoje različite planete.

Indijski gospodin: Ima mnogo ljudi koje pate i na ovome svijetu.

Prabhuapda: Da, prvo ih treniraju na paklenim planetama,da se naviknu na takve uvjete, i onda oni dolaze tu da pate jednako.

Indijski gospodin: Kada naša duša ode iz našeg tijela, da li ide na pakao ili...

Prabhupada: Pakleni planet.

Indisjki gospodin:... hemsfera ili se odmah rađaju ?

Prabhupada: Da , ono koji su jako grješni, ne rađa se odmah. Prvo su trenirani na paklenim planetama kako da pate da se naviknu na to, i onda dobivaju rođenje, onda pate. Kao kada položite I.A.S Onda postanete pomoćnik prekršajnom sucu. Vi učite. I onda dobivate položaj prekšajnog suca. Čak i ako ste podobni da se vratite nazad kući, Bogu, prvo vas prenesu u svemir gdje je Krišna prisutan, i tu se navikavate. Onda odlazite u pravi Vrindavan.

Indisjki gospodin: Stoga, nakon naše smrti...

Prabhupada: Svaki uređenje koje dolazi od Boga je savršeno. Pūrṇam. Pūrṇam adaḥ pūrṇam idaṁ pūrṇāt pūrṇam.. (Īśopaniṣad, prizivanje). Što je Bog napravio, to je savršeno.