Please join, like or share our Vanipedia Facebook Group
Go to Vaniquotes | Go to Vanisource


Vanipedia - the essence of Vedic knowledge

HR/Prabhupada 0295 - Jedna živa sila snabdjeva sve potrebe svih drugih živih bića

From Vanipedia


Jedna živa sila snabdjeva sve potrebe svih drugih živih bića
- Prabhupāda 0295


Lecture -- Seattle, October 4, 1968

Ovaj život, ovaj ljudski život... Imamo sada... U drugom životu uživali smo osjetilno zadovoljstvo u punoj mjeri. Što možemo uživati u ovom ljudskom životu? U drugom životu... Naravno, prema Darwinovoj teoriji, neposredno prije ovog ljudskog života bio je život majmuna. Dakle majmun... Nemate iskustva. U Indiji imamo iskustvo. Svaki majmun ima barem stotinu djevojaka sa sobom. Stotinu, jednu stotinu. I što možemo uživati? Svaki, oni imaju zabavu, i na svakoj zabavi svaki majmun ima barem pedeset, šesdeset, ne manje od dvadeset pet. U svinjskom životu isto imaju na tucet... Tucet. I ne prave razliku, "Ko mi je majka, ko mi je sestra, ko mi je rodica." Vidite? Tako uživaju. Hoćete reći da je ljudski život tome namijenjen - kao majmuni i svinje i mačke i psi? Jeli to savršenstvo ljudskog života, zadovoljiti osjetila? Tako smo već uživali u raznim oblicima života. A sada? Vedānta kaže, athāto brahma jijñāsā. Ovaj je život za raspitivanje o i razumijevanje Brahmana. Što je taj Brahman? Īśvaraḥ paramaḥ brahma ili parama, īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ (Bs. 5.1). A Kṛṣṇa je Para-brahman. Brahman, svi smo mil Brahman, ali On je Para-brahman, Vrhovni Brahman. Īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ (Bs. 5.1). Kao što ste svi vi Amerikanci, ali vaš predsjednik Johnson je vrhovni Amerikanac. To je prirodno. Vede kažu da je Bog vrhovni za svakoga. Nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām (Kaṭha Upaniṣad 2.2.13). Ko je Bog? On je najsavršeniji vječni, On je najsavršenija živa sila. To je Bog. Eko bahūnāṁ vidadhāti kāmān.

Eko bahūnāṁ vidadhāti kāmān. Značenje je da jedna živa sila snabdjeva sve potrebe svih drugih živih bića. Kao što u jednoj obitelji otac snabdjeva sve potrepštine za ženu, djecu, slugu - u maloj obitelji. Slično tome, proširite to: vlada države ili kralj snabdjeva sve građane potrepštinama. Ali sve je nepotpuno. Sve je nepotpuno. Možete snabdjeti svoju obitelj, svoje društvo, svoju zemlju, ali ne možete snabdjeti svakoga. A ima na milijune i trilijune živih bića. Ko ih snabdjeva hranom? Ko snabdjeva stotine i tisuće mrava u rupi u tvojoj sobi? Ko snabdjeva hranom? Kad odete na Zeleno Jezero, ima na tisuće patki. Ko brine za njih? I one žive. Ima na milijune vrabaca, ptica, zvjeri, slonova. Slon jede na stotine kilograma z jedan obrok. Ko ga snabdjeva hranom? Ne samo ovdje, već ima na milijune i trilijune planeta i univerzuma svuda. To je Bog. Nityo nityānām eko bahūnāṁ vidadhāti kāmān. Svako ovisi o Njemu i On nas snabdjeva svime što nam je potrebno. Sve je potpuno. Kao što je na ovoj planeti sve potpuno.

pūrṇam idaṁ pūrṇam adaḥ
pūrṇāt pūrṇam udacyate
pūrṇasya pūrṇam ādāya
pūrṇam evāvaśiṣyate
(Iso Invocation)

Svaki planet je tako načinjen da je potpun. Ima vode rezervirane u morima i oceanima. Vodu izvlači sunčeva svjetlost. Ne samo ovdje, nego i na drugim planetama isti se proces odvija. Ona se pretvara u oblak, a onda se izliva po tlu i onda raste povrće, voće i bilje, sve. Postoji potpuno uređenje. To moramo shvatiti, ko je svuda napravio potpuno uređenje. Sunce izlazi na vrijeme, mjesec izlazi na vrijeme, godišnja doba se smjenjuju na vrijeme. Kako možete znati? U Vedama postoji dokaz da Bog postoji.