HR/Prabhupada 0891 - Krishna se pojavljuje rotacijom u ovom svemiru nakon mnogo godina

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Krishna se pojavljuje rotacijom u ovom svemiru nakon mnogo godina
- Prabhupāda 0891


750522 - Lecture SB 06.01.01-2 - Melbourne

Prabhupāda Da.

Bhakta: Koliko je potrebno prije nego se Kṛṣṇa pojavi na ovoj planeti u Svojem fizičkom...,ljudskom obliku

Prabhupāda: Po izračunu. Već sam dao vrijeme , a to je jedan dan, dvanaest sati Brahme, što znači 4,300,00 godina umnoženih za tisuću. Koliko bi to bilo? 4,300,000 godina umnoženih s tisuću

Bhakta: Četiri tisuće, tristo milijuna

Prabhupāda: Ne, ne.

Paramahaṁsa: Četiri milijarde, tri stotine milijuna.

Prabhupāda: Oh, drugačije mišljenje. (smijeh)

Madhudviṣa: U Australiji računaju drugačije (smijeh)

Prabhupāda: Koji je Australski izračun? Reci mi

Madhudvīṣa: Istina je. Tri milijarde je drugačije

Prabhupāda: oh, svakako , dati ću vam točan iznos, četiri milijuna po američkom ili engleskom izračunu, (smijeh) 4,300,000 godina pomnoženo s tisuću Koliko je to onda po engleskom izračunu? (smijeh)

Paramahaṁsa: 4,300,000,000.

Prabhupāda: Huh?

Paramahaṁsa: 4,300,000,000.

Prabhupāda: To je dvanaest sati. I onda opet dodajte dvanaest sati, noću Onda osam milijarde?...

Paramahaṁsa: 600,000,000.

Prabhupāda: Kṛṣṇa dolazi nakon ovog perioda (smijeh) Nakon jednog dana, nakon dana Brahme, On se pojavljuje

Bhakta(8): Śrīla Prabhupāda,je li se Gospodin Caitanya Mahāprabhu također pojavljuje na svaki dan Brahme?

Prabhupāda: Da, prati Kṛṣṇu. Kṛṣṇa dolazi u Dvāpara yugu. Postoje četiri perioda svake yuge:Satya, Tretā, Dvāpara, Kali. Kṛṣṇa dolazi na kraju Dvāpara-yuga, i Caitanya Mahāprabhu dolazi u Kali-yugi. Otprilike iste godine, isti izračun. Kao što se sunce pojavljuje nakon par sati. To je isto tako. I sunce ne nestaje. Sunce je uvijek na nebu Možda nije vidljivo u Australiji, ali je vidljivo u nekoj drugoj zemlji. Sunce nije mrtvo Slično, Kṛṣṇa se pojavljuje rotacijom u svemiru nakon mnogo godina, osam milijardi i devet milijardi godina I onda sljedeće ide u drugi svemir Kao i sunce, nakon što nestane u Australiji, ide u drugu zemlju.

Slično, Kṛṣṇa nakon što završi Svoj posao u svemiru, ide u drugi svemir Na taj način rotacija traje osam milij.. devet milijarde godina. Zamislite koliko svemira postoji. On ostaje u jednom 125 godina Sve se nalazi tu, izračun , u sastrama Sada možemo zamisliti koliko svemira postoji To je skupa, materijalni svijet. To je rečeno u...

athavā bahunaitena
kiṁ jñātena tavārjuna
viṣṭabhyāham idaṁ kṛtsnam
ekāṁśena sthito jagat
(BG 10.42)

Ova materijalna kreacija je jedna četvrtina kreacije od cijelog Božjeg vlasništva A tri četvrtine je duhovni svijet. To je Bog Bog nije jeftin "Ja sam Bog". Mi ne prihvaćamo tako jeftinog BogaBog". Mi ne prihvaćamo tako jeftinog Boga