HR/Prabhupada 0908 - Mogu se truditi postati sretan , ali ako Krsna ne odobri, nikada neću biti sretan

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Mogu se truditi postati sretan , ali ako Krsna ne odobri, nikada neću biti sretan
- Prabhupāda 0908


730419 - Lecture SB 01.08.27 - Los Angeles

Sve u vezi...Kao i Prahlāda Mahārāja. Prahlāda Mahārāja je prisutan, i njegov otac je ubijen. Je li to moralno? Bili voljeli vidjeti kako vam ubijaju oca u vašoj prisutnosti? Bez da protestirate, Je li to moralno? Nitko ne bi odobrio da je to moralno Ali to se zapravo i dogodilo, da je Hiraṇyakaśipu bio ubijen Ima i slika tu, Prahlāda Mahārāja daje garland -ubojici (smijeh) " Moj dragi Gospodine, Ubojico, Uzmi ovaj garland Ubio si moga oca. Ti si jako dobar. " (smijeh) Vidite li. Ovo je duhovno razumijevanje Nitko neće odobriti da... Ako ne možeš zaštiti svoga oca , moraš protestirati moraš moliti "Ubijaju mi oca. Dođite, dođite,dođite, pomozite mi ..." Ali ne. On je spreman sa garlandom I kada je ubijen , rekao je Nṛsiṁhadevu: "Moj dragi Gospodine, moj otac je ubijen. i sad su svi sretni. Sada možeš promijeniti svoje ljuto raspoloženje." Nitko nije nesretan. Rekao je ovo Modeta sādhur api vṛścika-sarpa-hatyā (SB 7.9.14). Modeta sādhur api. Sadhu, sveta osoba, nikad ne odobrava da osoba mora biti ubijena Nikad. Čak i životinja. Sadhu to ne odobrava Zašto bi životinja bila ubijena? To je posao sadhua Ali Prahlāda Mahārāja kaže: modeta sādhur api. Sadhu, sveta osoba , je veoma zadovoljna. Kada? Kada su škorpion ili zmija ubijeni. Oni su također živa bića sadhu nikad nije zadovoljan kada je drugo živo biće ubijeno ali Prahlāda Mahārāja kaže: "Čak je i sadhu zadovoljan kada su zmija ili škorpion ubijeni. Moj otac je kao škorpion i zmija On je ubijen. I zato su svi sretni." Svi..Takav demon, koji samo uzrokuje nevolje bhaktama takav demon, veoma opasan demon Kada je takav demon ubijen, čak je i sveta osoba zadovoljna Iako sveta osoba ne želi da itko bude ubijen Krsna je akiñcana-vitta. Za onoga tko je izgubio želju za materijalnim , za njega je Krsna jedina utjeha

Krsna je toliko milostiv da ako netko želi materijalno bogatstvo a u isto vrijeme želi postati bhakta To je rečeno u Caitanya-caritāmṛti "Netko me želi. Ali u isto vrijeme želi materijalnu udobnost. On je budala. On je budala." Ljudi se zato boje , ako postanem svjestan Krsne "Moja materijalna udobnost će nestati" Oni to ne žele. Žele se držati Generalno, odlaze u crkvu ili hram da bi dobili materijalnu udobnost "Bože daj nam kruh svagdašnji" To je materijalna udobnost ili " Daj mi ovo , daj mi ono" Ali smatraju se pobožnim jer su prišli Bogu

Ateisti Mu neprilaze Oni kažu: " Zašto bi prišao Bogu? Sam ću stvoriti bogatstvo napredovanjem u znanosti i biti ću sretan Oni su duṣkṛtinaḥ, najgrešniji, oni koji tako to kažu da : " Ovisiti ću o svojim snagama i znanjem da bi stekao bogatstvo." Oni su duṣkṛtinaḥ Ali oni koji misle da " Moje bogatstvo ovisi o Božjoj milosti ." Oni su pobožni. Oni su pobožni Jer, nakon svega , bez odobrenja Boga , ništa ne može biti postignuto To je činjenica. Tāvad tanur idaṁ tanūpekṣitānām (?). To je izjava Otkrili smo toliko načina za izbjegavanje loših uvjeta ali ako to nije odobreno od Boga, onda će to propasti

Primjer je... Kao da je otkriven dobar lijek, od jako dobrog doktora To je u redu. Ali kada je čovjek bolestan i pita doktora "Možete li mi garantirati za život ovog pacijenta? On nikada neće reći da može "Ne mogu to reći. Dati ću sve od sebe . To je sve." To znači da je odobrenje u rukama Boga "Ja sam samo instrument. Ako Bog ne želi da nastaviš živjeti onda sva moja medicina, moje znanje, medicinsko znanje će propasti ." Ultimativno odobrenje daje Krsna Budalaste osobe, oni to ne znaju Oni su...Oni se nazivaju mudhe, budale Sve što radite je dobro ali ako to nije odobreno od Boga, od Krsne, to će propasti Oni to ne znaju. Zato su mudhe Sve bhakte to znaju: " Bilo kakvu inteligenciju koju imam, mogu pokušati postati sretan, ali ako Krsna to ne odobri , nikada neću biti sretan:" To je razlika između bhakte i abhakte