HR/Prabhupada 1036 - Postoji sedam planetarnih sistema iznad nas i sedam planetarnih sistema ispod nas

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Postoji sedam planetarnih sistema iznad na i sedam planetarnih sistema ispod nas
- Prabhupāda 1036


720403 - Lecture SB 01.02.05 - Melbourne

Syamasundara:Da li tih sedam planetarnih sistema, da li oni odgovaraju sedam boja i sedam dragulja yogija?

Prabhupada: Ne. Postoji sedam planetarnih sistema iznad nas i također sedam planetarnih sistema ispod nas. Dakle, ovaj je univerzum nazvan caturdaśa-bhuvana: Planetarni sistem od četrnaest planeta. To se naziva Bhūrloka. Iznad ovoga je Bhuvarloka. Iznad toga, nalazi se Janaloka. Iznad nje, nalazi se Maharloka. Iznad nje, je Satyaloka. A iznad nje nalazi se Brahmaloka, najviši planetarni sistem. Jedanko tako, dolje imamo Tala, Atala, Talātala, Vitala, Pātāla, Rasātala. Tu uputu dobivamo iz vedske literature, četrnaest svjetova. Svaki pojedini univerzum se sastoji od tih četrnaest planetarnih sistema, a postoje bezbrojni un iverzumi. A tu uputu također dobivamo i iz Brahma.samhite. Yasya prabhā prabhavato jagad-aṇḍa-koṭi (BS 5.40). Jagad-aṇḍa-koṭi. Jagad-aṇḍa znači ovaj univerzum je velik, hoći reći njegov volumen. Upravo poput aṇḍa, jajeta. Sve, svaki je planet poput jajeta. Taj brahmāṇḍa, taj univerzum, je također poput jajeta. Dakle, postoji mnogo, mnogo, mnogo milijun jagad-aṇḍa. A svaki pojedini jagad-aṇḍa, koṭiṣu vasudhādi-vibhūti-bhinnam, tutakođer ima bezbrojno mnogo planeta. Dakle to su upute koje mi dobivamo iz vedske literature. Ukoliko želite, i vi ih možete prihvatiti. Ako vam se ne sviđaju, možete ih odbaciti. To je na vama da odlučite.