LT/Prabhupada 1000 - Maja visada ieško galimybės, spragos kaip jus vėl pagauti

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Maja visada ieško galimybės, spragos kaip jus vėl pagauti
- Prabhupāda 1000


730406 - Lecture SB 02.01.01-2 - New York

Prabhupāda: Taigi tai yra didis mokslas. Žmonės to nežino. Mūsų Krišnos sąmonės judėjimas yra labai moksliškas, autorizuotas. Taigi mūsų reikalas yra kiek įmanoma apšviesti žmones, tuo pačiu metu mes privalome išlikti apsišvietę. Mes negalime vėl būti uždengti majos tamsumo. To mes turėtumėme... Todėl jūs privalote išlaikyti save geros formos, kad nebūti apgaubtiems majos. Mām eva ye prapadyante māyām etāṁ taranti te (BG 7.14). Jeigu jūs labai griežtai laikysitės Krišnos sąmonės principų, tada maja negalės jūsų paliesti. Tai yra vienintelė priemonė. Priešngu atveju maja visada ieško galimybės, spragos kaip jus vėl pagauti Tačiau jeigu jūs griežtai išliksite Krišnos sąmonėje, maja nieko negalės padaryti. Mām eva ye prapadyante. Daivī hy eṣa guṇa-mayī mama māyā duratyayā (BG 7.14). Labai sunku ištrūkti iš majos gniaužtų. Labai sunku. Tačiau Krišna sako, mām eva ye prapadyante māyām etāṁ taranti te: (BG 7.14) jeigu asmuo griežtai laikosi Krišnos lotosinių pėdų, visada... Todėl mūsų, ši, programa yra 24 valandas galvoti apie Krišna . Satatam. Satataṁ cintayo kṛṣṇa. Kīrtanīyaḥ sadā hariḥ (CC Adi 17.31). Tai yra rekomendacijos . Taigi, jeigu mes parasčiauai galvosime apie Krišna... Jeigu nieko negalite daryti, tiesiog galvokite apie Jį. Tai yra aukščiausias meditacinis tobulumas. Taigi visada giedokite Hare Krišna mantrą. palaikykite ryšį su Krišna daugybę būdų, tada jūs būsite saugūs. Maja negalės jūsų paliesti. Ir jeigu mes vienaip ar kitaip praleisime savo dienas ir mirties akimirką mes prisiminsime Krišna, tada visas gyvenimas yra sėkmingas. Ačiū Jums labai.

Atsidavusieji: Ačiū Jums, visa šlovė Šrilai Prabhupādai!