LV/Prabhupada 0146 - Ja Manā Prombūtnē Tiek Atskaņots Ieraksts, Tas Radīs Tieši Tādu Pašu Skaņu

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Ja Manā Prombūtnē Tiek Atskaņots Ieraksts, Tas Radīs Tieši Tādu Pašu Skaņu - Prabhupāda 0146


Lecture on BG 7.4 -- Nairobi, October 31, 1975

Krišna saka, ka nu jūs domājat par materiālo. Materiālisti zinātnieki pēta Zemi. Kā to sauc? Augsnes eksperti. Viņi pēta augsni: "Kur ir raktuve? Kur ir zelts? Kur ir ogles? Kur ir šis, tas?" Viņi pēta tik daudz ko. Bet viņi nezina, no kurienes tas viss rodas. Šeit ir... Krišna izskaidro, ka bhinnā me prakṛti: "Tā ir Mana enerģija, Mana enerģija." Par to, kā šīs atšķirīgās ķimikālijas un zemes izrakteņi var rasties, interesējas ikviens, visi domātāji. Šeit ir atbilde. Šeit ir atbilde, ka

bhūmir āpo 'nalo vāyuḥ
khaṁ mano buddhir eva ca
ahaṅkāra itīyaṁ me
bhinnā prakṛtir aṣṭadhā
(BG 7.4)

Bhinnā prakṛtir aṣṭadhā. Tāpat, kā es runāju, tas tiek ierakstīts. Bet tad, kad es neesmu klāt, ja ieraksts tiek atskaņots, tas izdos tieši tādu pašu skaņu. Tātad tā ir mana enerģija vai jebkura cita enerģija, kas nošķirta no manis. Jums tas tā jāsaprot. Viss ir Dieva, Krišnas enerģija, bet šī materiālā pasaule nozīmē, ka mums trūkst Krišnas. No kurienes radusies šī enerģija? Tā posma mums trūkst. Bhinnā. Tas, kurš zina... Tas pats piemērs. Atskaņotājā ieraksts tiek atskaņots, bet tas, kurš nezina, kurš ierakstījis šo runu, nevar to noskaidrot. Bet tas, kurš zina balsi, var saprast: "Tā ir Prabhupādas jeb Svāmīdžī balss." Līdzīgā veidā ir enerģija, bet tā kā mēs esam aizmirsuši šīs enerģijas avotu, vai arī nezinām enerģijas avotu, mēs tādēļ pieņemam materiālās lietas kā augstākās iespējamās.

Tā ir mūsu neziņa. Šī prakriti, šī materiālā pasaule, sastāv no šīm lietām: "Bhūmir āpo 'nalo vāyuḥ khaṁ mano buddhir eva ca" (BG 7.4) Tātad no kurienes tas nācis? Krišna skaidro, ka "tās ir Manas enerģijas". Tā kā mums jāzina,... Saprast Krišnu nozīmē, ka mums jāzina, kas ir šī zeme, kas ir šis ūdens, kas ir šī uguns, kas ir šis gaiss, kas ir šīs debesis, kas ir šis prāts, kas ir šis ego. Viņiem ir jāzina, no kurienes nākušas šīs materiālās lietas. Viņi vienīgi teoretizē, ka ūdens ir kāda ķīmiskā elementa, ūdeņraža, skābekļa savienojums. Bet no kurienes radies ķīmiskais elements ūdeņradis, skābeklis? Uz to viņi atbildēt nespēj. Tādēļ to sauc ačintja šakti. Ačintja šakti. Ja jūs nepielietojat, ja atsakāties, ačintja šakti, Dievā, ačintja šakti, neaptveramā enerģija, tas Dieva tur nav. Acintya-śakti-sampannaḥ.

Nu jūs varat saprast, kas ir tas ačintja šakti. Arī jums, visiem ir "ačintja šakti", jo mēs esam Dieva neatņemamas daļiņas. Tādēļ sīkās... Bet mēs esam... Kāda ir attiecība? Šāstrās teikts, ka attiecība ir... Kāda tā ir? Keśāgra-śata-bhāgasya śatadhā kalpitasya ca jīva-bhāgaḥ sa vijñeyaḥ sa cānantyāya kalpate (Čč Madhja 19.140). Keśāgra-śata-bhāgasya. Tikai dodot ideju. Kāda tā ir? Mata galiņš, tikai mazais punktiņš, sadalīts simts daļās. Un viena sadalītā daļiņa atkal sadalīta simts daļās. Tas ir, es vēlos teikt, desmittūkstošā daļa no mata galiņa. Tas ir kā punktiņš. Tāds ir lielums džīvai, garam, garīgajai dzirkstelītei, molekulārajai daļiņai, atomiskajai daļiņai. Tātad "keśāgra-śata-bhāgasya śatadhā kalpitasya ca jīva-bhāgaḥ sa vijñeyaḥ sa cānantyāya kalpate" (Čč Madhja 19.140).

Tāds ir lielums, bet, tā kā ar materiālajām acīm mēs varam redzēt vien rupjos objektus, smalkās lielas mēs nespējam saprast. Bet jums jāsaprot no šāstrām, no šruti. Tad jūs sapratīsiet. Bhagavad-gītā ir pants: "Indriyāṇi parāṇy āhur indriyebhyaḥ paraṁ manaḥ manasas tu parā buddhiḥ" (BG 3.42) Tāpat kā ir teikts "mano buddhiḥ". Manasas ca parā buddhiḥ. Smalkāks jeb pārāks par prātu ir saprāts, Tas ir... Citviet arī ir izskaidrots, ka rupjie objekti nozīmē šos jutekļus. Indriyāṇi parāṇy āhuḥ. Tās ir rupjais redzējums. "Es redzu cilvēku" nozīmē, ka es redzu viņa ķermeni, viņa acis, viņa ausis, viņa rokas, kājas, visu. Tā ir rupjā redze. Bet smalkāks par šiem rupjajiem jutekļiem ir prāts, kas kontrolē jutekļus. To jūs neredzat. Indriyāṇi parāṇy āhur indriyebhyaḥ paraṁ manaḥ (BG 3.42). Tad prātu kontrolē saprāts. Manasas ca parā buddhiḥ. Šādi jums tas jāapgūst. Ja jūs tā vienkārši kā parasts cilvēks noraidāt, ka "Dieva nav, dvēseles nav", tās vienkārši ir blēņas, vienkārši muļķības. Neesiet vairs nelieši. Šeit ir Bhagavad-gīta. Apgūstiet visu ļoti precīzi, ļoti sīki. Un tā ir atvērta visiem.