LV/Prabhupada 0183 - Pūces Kungs, ūdzu, Atver Savas Acis Un Paveries Uz Sauli

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Pūces Kungs, ūdzu, Atver Savas Acis Un Paveries Uz Sauli - Prabhupāda 0183


Lecture on SB 6.1.37 -- San Francisco, July 19, 1975

Dievs aģitē, ka "šeit Es esmu. Es esmu ieradies." Paritranaya sadhunam vinasaya ca duskrtam (BG 4.8). "Esmu parādījies jūsu priekšā, lai dotu jums atvieglojumu." Paritranaya sadhunam. "Jūs mēģināt Mani saprast, tad šeit nu Es esmu. Es esmu klāt. Kāpēc jūs domājat, ka Dievam nav veidola? Šeit es esmu, Krišna, veidolā. Redzat, Man rokās ir Mana flauta. Man ļoti patīk govis. Es mīlu govis un viedos, un Brahmu, ikvienu vienādi, jo visi ir Mani bērni dažādos ķermeņos." Krišna spēlē. Krišna runā. Tomēr šie nelieši Krišnu nesapratīs. Kāda ir Krišnas vaina? Tā ir mūsu vaina. Andha. Tāpat kā pūce. Pūce nekad neatver acis, lai redzētu, ka ir saules gaisma. Jūs zināt pūci? Tās neatvērs. Tomēr jūs varat teikt, "Pūces kungs, lūdzu atver acis un paveries uz Sauli!" "Nē, Saules nav, es neredzu." Tā ir pūču civilizācija. Tā jums ar šīm pūcēm jācīnās. Jums jābūt ļoti stipriem, īpaši sanjāsī. Mums jācīnās ar pūcēm. Mums jāatver to acis ar spēku, ar iekārtām. Tā tas notiek. Šī Krišnas apziņas kustība ir cīņa ar visām pūcēm.

Šeit ir izaicinājums: yuyam vai dharma-rajasya yadi nirdesa-karinah. Nirdesa-karinah. Kalps nozīmē, ka viņiem nav citas izvēles kā izpildīt saimnieka pavēles. Tādēļ nirdesa-karinah. Viņi var iebilst. Nē. Kas pavēlēts, tas izpildīts. Tātad, ja kāds apgalvo, ka kļuvis... Viņš gaida... Es domāju... Šeit Višnudūtas arī ir pieminētas, vasudevokta-karinah. Arī viņi ir kalpi. Tātad "ukta" nozīmē ikvienu pavēli, ko devis Vāsudēva, viņi izpilda. Līdzīgi Jamadūtas ir Jamarādža kalpi. Arī pie viņiem vēršas nirdesa-karinah: "Ja jūs patiesi esat Jamarādža kalpi, darbojieties saskaņā ar viņa norādījumiem, tad jums jāzina, kas ir dharma un kas ir adharma." Tādēļ viņi patiesībā ir kvalificēti Jamarādža kalpi, par to nav šaubu. Nu viņi iepazīstina ar sevi šādi: amaduta ucuh veda-pranihito dharmah; nekavējoties saņemot atbildi. "Kas ir drahma?" Tāds bija jautājums. Tūlīt tiek atbildēts. Viņi zina, kas ir dharma. Veda-pranihito dharmah: "Dharma nozīmē to, kas izskaidrots Vēdās." Jūs radīt dharmu nevarat. Vēdas, sākotnējās zināšanas. "Vēda" nozīmē "zināšanas". Vēda-šāstra. Tātad kopš radīšanas sākuma Vēdas tika dotas Brahmam. Vēda... Tādēļ tās sauc apaurušeja; tās nav sagudrotas. Tas ir izskaidrots Šrīmad-Bhāgavatam: tene brahma hrda adi-kavaye. Brahma, "brahma" nozīmē "Vēda". Vēda ir vēl viens brahma, garīgo zināšanu vai visu zināšanu vārds, brahma. Tātad tene brahma adi-kavaye hrda. Vēdas jāapgūst no garīgā skolotāja.

Ir teikts, ka Brahma ir pirmā dzīvā būtne, kura saprata Vēdas. Kā viņš saprata? Kur ir Skolotājs? Nav citas būtnes. Kā viņš saprata Vēdas? Skolotājs bija Krišna, un Viņš atrodas ikviena sirdī. Isvarah sarva-bhutanam hrd-dese arjuna tisthati (BG 18.61). Tā Viņš māca no sirds. Krišna māca — Viņš ir tik laipns — kā čaitja guru, no sirds, un Viņš sūta Savu pārstāvi no ārienes. Čaitja guru un guru, abējādi; Krišna mēģina. Krišna ir tik laipns. Tādēļ vēdas nav cilvēka radītas grāmatas. Vēda, apaurušeja. Apaurušeja nozīmē, ka tās nav sastādījis... Mēs nedrīkstam pieņemt Vēdas kā parastu prāta sagudrojumu. Nē. Tās ir nevainojamas zināšanas. Tās ir perfektas zināšanas. Un tās ir jāpieņem tādas, kādas tās ir, bez grozījumiem un interpretācijām. Tās pavēstījis Dievs. Tādēļ Bhagavad-gīta arī ir Vēda. To teicis ir Krišna. Tātad jūs nevarat veikt nekādu pielikšanu, mainīšanu. Jums tā jāpieņem tāda, kāda tā ir. Tad jūs iegūsiet pareizās zināšanas.