LV/Prabhupada 0199 - Nelieši, Tā Sauktie Komentētāji, Viņi Vēlas Izvairīties No Krišnas

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Nelieši, Tā Sauktie Komentētāji, Viņi Vēlas Izvairīties No Krišnas - Prabhupāda 0199


Lecture on BG 13.8-12 -- Bombay, September 30, 1973

Jebkāda sapratne bez filozofijas ir sentiments. Un filozofija bez reliģiskā jēdziena ir prāta spekulācijas. Tās divas nesavienotas pastāv visā pasaulē. Ir tik daudzas tā sauktās reliģiskās sistēmas, bet nav filozofijas. Tādēļ tā sauktās reliģiskās sistēmas nepiesaista mūsdienu izglītotās personas. Viņi atmet reliģiju, vai kristieši, musulmaņi, hindu. Vienkārši formalitātes, rituāli viņiem nepatīk. Viņi vēlas visu balstīt uz filozofiju. Tā ir Bhagavad-gīta.

Bhagavad-gīta ir balstīta uz filozofiju, šo sistēmu, Krišna-bhakti. Bhagavad-gīta nozīmē Krišna-bhaktu, atdevi Krišnam, Krišnas apziņu. Tā ir Bhagavad-gīta. Bhagavad-gītā mācība ir man-manā bhava mad-bhakto mad-yājī māṁ namaskuru (BG 18.65). Tā ir Bhagavad-gīta. "Vienmēr domā par Mani." Krišnas apziņā, šķīsts un vienkāršs, Man-manā bhava mad-bhakto mad-yājī māṁ namaskuru (BG 18.65). Visur Krišnu izceļ par Tā personību. Aham ādir hi devānām (BG 10.2): "Es esmu visu padievu cēlonis." Mattaḥ parataraṁ nānyat kiñcid asti dhanañjaya (BG 7.7).

Ahaṁ sarvasya prabhavo mattaḥ sarvaṁ pravartate iti matvā bhajante māṁ budhā bhāva-samanvitāḥ :ahaṁ sarvasya prabhavo

mattaḥ sarvaṁ pravartate
iti matvā bhajante māṁ
budhā bhāva-samanvitāḥ
(BG 10.8)

Viss ir tur. Tātad sarva dharmān parityajya mām ekam (BG 18.66), mām, aham, "Mani." Tātad ikvienā pantā, ikvienā nodaļā Krišna. Mayy āsakta-manaḥ pārtha yogaṁ yuñjan mad-āśrayaḥ. Mayy āsakta, "Tas, kurš pieķēries Man", āsakta-manaḥ, "Man pieķēries prāts, tā ir joga". Yogīnām api sarveṣāṁ mad-gatenāntarātmanā. Mad-gata, atkal mat (BG 6.47). Mad-gatenāntarātmanā, śraddhāvān bhajate yo māṁ sa me yuktatamo mataḥ. Tātad viss tiek uzsvērts. Bet nelieši-komentētāji vēlas atmest Krišnu.

Tāda nelietība ir radījusi haosu Indijā. Šie tā sauktie nelieši komentētāji vēlas izvairīties no Krišnas. Tādēļ šī Krišnas apziņas kustība ir izaicinājums šiem neliešiem. Tas ir izaicinājums: "Jūs vēlaties radīt Krišnu bez Krišnas. Tā ir bezjēdzība."