LV/Prabhupada 0250 - Darbojieties Krišnam, Darbojieties Dieva Dēļ, Nevis Savu Personīgo Interešu Vadīti

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Darbojieties Krišnam, Darbojieties Dieva Dēļ, Nevis Savu Personīgo Interešu Vadīti - Prabhupāda 0250


Lecture on BG 2.6 -- London, August 6, 1973

Tāda ir cīņas problēma... Mums jāsaprot, ka cīņa ir visiem. Jūs to nevarat pārbaudīt, jūs to nevarat apturēt. Mēs nesakām apturēt. Mājāvādī filozofi saka, lai to apturat, bet tas nav iespējams. Jūs nevarat apturēt, jo jūs esat dzīvās būtnes. Tādēļ jums ir visas šīs tieksmes. Kā gan jūs to varat apturēt? Bet kas tāds jāpielieto pareizi. Tas arī viss. Jums ir cīņas gars. Kā to pielietot? Jā. Narotama dās Thākura iesaka, krodha bhakta-dveṣī-jane: "Varat izpaust dusmas pret tiem, kuri apskauž Dievu vai Dieva bhaktu." Jūs varat pielietot. Dusmas atmest jūs nespējat. Mūsu uzdevums ir tās pielietot. Tāda ir Krišnas apziņa. Viss ir jāpielieto. Mēs nesakām kaut ko pārtraukt. Nē. Jūs... Krišna saka: yat karoṣi, yaj juhosi, yad aśnāsi, yat tapasyasi kuruśva tad mad-arpanam (BG 9.27). Yat karoṣi. Krišna nesaka, lai darāt šo vai to. Viņš saka, ka, lai arī ko jūs darītu, rezultātā jums jānonāk pie Viņa. Tātad ir stāvoklis, kad Ardžuna necīnās sevis dēļ, bet domā no savu interešu viedokļa. Viņš saka: te avasthitaḥ pramukhe dhārtarāṣṭrāḥ, yān eva hatvā na jijīviṣāmas: (BG 2.6) "Viņi ir mani brāļi, radinieki. Ja viņi nomirst... Mēs nevēlamies mirt. Nu viņi ir manā priekšā. Un man viņi jānogalina?" Tātad tomēr viņš domā sava paša apmierinājuma vadīts. Viņš gatavo fonu - cik personas ir materiālistiskas, viņas domā, savu jutekļu apmierināšanas vadītas. Tas ir jāpārtrauc. Ne savtīga apmierināšana, bet gan Krišnas apmierināšana. Tāda ir Krišnas apziņa. lai arī ko jūs darītu, tam nav nozīmes. Jums jāpārbauda, vai darāt to Krišnas dēļ. Tāda ir jūsu pilnība. Ne tikai pilnība, tā ir jūsu cilvēka dzīves pilnība. Šī cilvēka dzīve ir domāta šādam mērķim. Jo zemāka līmeņa veidols par cilvēka formu, dzīvnieka forma, ir savu, personīgo jutekļu apmierināšana, sevis apmierināšana. Tiem nav sajūtas, ka "arī citi dzīvnieki..." Kad ir kas ēdams, kāds suns domās, kā to iegūt. Tas nekad nedomās, kā arī citi suņi to varēs iegūt. Cilvēka daba nav dzīvnieka daba. Dzīvnieka daba nozīmē sevis paša apmierināšanu. Nav runas par saviem draugiem, ģimenes biedriem. Viņi pat nedalās ar saviem pašu bērniem. Jūs varbūt esat redzējuši. Ja ir kaut kas ēdams, suns un kucēns, abi mēģina to iegūt sev. Tas ir dzīvnieks. Kad šāda tieksme tiek pievērsta Krišnam, tad tā kļūst par cilvēka dzīvi. Tāda ir atšķirība starp dzīvnieka dzīvi. Tas arī ir ļoti grūti. Tādēļ visa izglītība ir Bhagavad-gītā par to, kā mācīt cilvēkus: "Darbojieties Krišnam, darbojieties Dievam, nevis savtīgu interešu vadīti. Citādi jūs kļūsiet saistīti." Yajñārthāt karmaṇaḥ anyatra loko 'yaṁ karma-bandhanaḥ (BG 3.9). Lai arī ko jūs darītu, tas radīs kādu reakciju, un jums no šīm sekām būs jācieš vai jābauda. No visa, ko jūs darāt. Bet, ja jūs darāt Krišnas dēļ, tad seku vairs nav. Tā ir jūsu brīvība. Yogaḥ karmasu kauśalam (BG 2.50). tas ir teikts Bhagavad-gītā. Joga, kad esat saistīti ar Krišnu, ir veiksmes noslēpums. Un šī materiālā pasaule, darbība... Citādi, lai arī ko jūs darītu, lai arī ko jūs darītu, tas radīs kādas sekas, un jums būs jābauda vai jācieš.

Atkal tātad tas pats. Ardžuna domā: na caitad vidmaḥ kataran no garīyo (BG 2.6). Tātad viņš ir apmulsis: "Kura izvēle ir slavējama? Vai man pārtraukt cīnīties, vai cīnīties?" Nākamie panti parāda... Kad esat šādi apmulsuši par to, ko darīt un ko ne, lai noskaidrotu pareizo virzienu, jāvēršas pie garīgā skolotāja. Tas tiks paveikts nākamajā pantā. Ardžuna teiks, ka "es nezinu. Nu es esmu apmulsis. Lai gan es zinu savu kā kšatrija pienākumu, es tomēr vilcinos. Es svārstos savā pienākumā. Tādēļ esmu apmulsis. Tādēļ, Krišna, es uzticu sevi tev." Agrāk viņš runāja kā draugs. Nu viņš būs gatavs pieņemt mācības no Krišnas.