LV/Prabhupada 0296 - Lai Gan Kungs Jēzus Kristus Tika Sists Krustā, Viņš Nekad Nemainīja Savu Viedokli

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Lai Gan Kungs Jēzus Kristus Tika Sists Krustā, Viņš Nekad Nemainīja Savu Viedokli
- Prabhupāda 0296


Lecture -- Seattle, October 4, 1968

Vēdās ir pierādījumi Dieva eksistencei. Ikvienā Svētajā Rakstā, ikviena dižena personība, bhakta, Dieva pārstāvis... Tāpat kā Kungs Jēzus Kristus deva zināšanas par Dievu. Lai gan viņu sita krustā, viņš nekad nemainīja savu nostāju. Tā mums ir pierādījumi no Svētajiem Rakstiem, no Vēdām, no dižām personībām, tomēr, ja es apgalvoju, ka „Dievs ir miris. Dieva nav”, kas gan es esmu par cilvēku? To sauc par dēmonu. Viņi tam nekad neticēs. Viņi nekad neticēs... Budha ir kas pretējs dēmoniem. „Budha” nozīmē „ļoti saprātīgs, vieds cilvēks”. Čaitanja-čaritāmritā ir teikts: kṛṣṇa ye bhaje se baḍa catura. Ikviens, kuru piesaista Kriršna un kurš Viņu mīl... Godināt nozīmē mīlēt. Sākumā tā ir godināšana, bet beigās tā kļūst par mīlestību. Godināšana.

Tātad iti matvā bhajante māṁ budhā. Ikviens, kurš ir gudrs, kurš ir saprātīgs, kurš zina, ka Krišna ir visu cēloņu cēlonis...

īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ
sac-cid-ānanda-vigrahaḥ
anādir ādir govindaḥ
sarva-kāraṇa-kāraṇam
(Bs. 5.1)

Sarva-kāraṇa: visam ir iemesls, cēlonis un rezultāts. Tātad jūs varat turpināt meklēt, kāds ir tā cēlonis, kāds ir šī cēlonis; tad jūs galu galā atradīsiet Krišnu. Sarva-kāraṇa-kāraṇam. Un Vedānta saka: janmādy asya yataḥ (ŠB 1.1.1). Jūs nevarat teikt, ka kaut kas izspraucās automātiski. Tā ir muļķība. Visam ir attīstības cēlonis. Visam. Tas ir saprātīgi. Nesakiet... Tāpat kā mūsdienu zinātne saka, ka „bija kaut kāda substance un, iespējams, bija radīšana.” Un arī tas ir uz jautājuma zīmes. Tātad šāda veida zināšanas ir bezjēdzīgas. Jums tas jānoskaidro. Ja es jautāju zinātniekam par to, kāds ir šīs substances cēlonis, viņi nespēj atbildēt. Tātad noskaidrojiet cēloni, un jūs atklāsiet, ka... Ja nespējat atklāt, tad mums jāseko... Mahājano yena gataḥ sa panthāḥ (Čč Madhja 17.186), mums jāseko autorizētiem āčārjām. Ja esat kristietis, sekojiet Jēzum Kristum. Viņš saka, ka Dievs ir. Tad jūs pieņemat, ka Dievs pastāv. Tad jūs pieņemat Dieva eksistenci. Viņš saka, ka Dievs kaut ko radīja. Viņš teica: „Lai top radība.” Un radība tapa. Tātad mēs to pieņemam. Jā, Dievs radīja. Arī šeit, Bhagavad-gītā, Dievs, Krišna saka: ahaṁ sarvasya prabhavo (BG 10.8), „Es esmu cēlonis.” Tātad Dievs ir radītā cēlonis. Sarva-kāraṇa-kāraṇam: (Bs. 5.1.) Viņš ir visu cēloņu cēlonis.

Tātad mums jāņem piemēri no dižām personībām, mums jāseko autoritatīvām personībām, jāapgūst autorizētas grāmatas un Vēdas, un mums jāseko viņu piemēram, tad Krišnas apziņa jeb Dieva apziņa nav sarežģīta. Tā ir ļoti viegla. Tur nav, es vēlos teikt, nekādu šķēršļu ceļā uz Dieva izpratni. Viss ir tur. Tur ir Bhagavad-gīta, Šrīmad-Bhāgavatam. Pat ja jūs pieņemat, ka tur ir jūsu Bībele, Korāns, visur. Bez Dieva nebūtu nekādu grāmatu vai svēto rakstu. Mūsdienās, protams, viņi izgudro tik daudz ko. Bet cilvēku sabiedrībā pastāv Dieva jēdziens – saskaņā ar laiku, cilvēkiem, bet ideja paliek. Nu jums ir jāsaprot, džigjāsa. Tādēļ Vēdānta-sūtra saka, ka jums jāmēģina saprast Dievu, uzdodot jautājumus, jautājot. Šāda izziņa ir ļoti svarīga.