LV/Prabhupada 0339 - Dievs Ir Valdītājs - Mēs Esam Tie, Pār Ko Valda

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Dievs Ir Valdītājs - Mēs Esam Tie, Pār Ko Valda
- Prabhupada 0339


Lecture on SB 5.5.2 -- Hyderabad, April 11, 1975

Kamēr mēs esam šajā materiālajā līmenī, ķermeniskajā dzīves uztverē, tikmēr būs atšķirības: "Es esmu indietis, tu esi amerikānis, tu esi anglis," "Tu esi tas un šis..." Tik daudz kas, tik daudz apzīmējumu. Tādēļ, ja vēlaties pacelties uz garīgās apzināšanās pakāpes, tad formula ir sarvopādhi-vinirmuktam. Sarvopādhi-vinirmuktaṁ tat-paratvena nirmalam (ČČ Madhja 19.170). Tas ir sākums. Tas nozīmē, ka sākums ir brahma-bhūta līmenis. Brahma-bhūta... (ŠB 4.30.20). Tas pats. tas ir, Nārada Paņčarātrā, sarvopādhi-vinirmuktam, un brahma-bhūtaḥ prasannātmā (BG 18.54), Bhagavad-gītā ir tas pats. Lai arī kur jūs meklētu Vēdu literatūrā, tur būs tas pats. Tādēļ tā ir autoritatīva. Tur nav pretrunu. Materiālajā līmenī jūs rakstāt vienu grāmatu, es rakstu vienu grāmatu, tad es tev nepiekrītu, tu nepiekrīti man. Tas ir materiālais līmenis. Bet garīgajā līmenī ir pašapzināšanās līmenis. Tur nav kļūdu, nav ilūzijas, nav nepilnīgu jutekļu un nav krāpšanas. Tas ir garīgs līmenis. Tādēļ Bhagavad-gīta saka: brahma-bhūtaḥ prasannātmā na śocati na kāṅkṣati (BG 18.54). Tas pats ir apstiprināts Nārada Paņčarātrā:

sarvopādhi-vinirmuktaṁ
tat-paratvena nirmalam
hṛṣīkeṇa hṛṣīkeśa-
sevanaṁ bhaktir ucyate
(ČČ Madhja 19.170)

Tas ir līmenis, kas mums jāsasniedz, garīgais līmenis, kurā hrišīkēša...

Hrišīka nozīmē jutekļi, materiālie jutekļi un garīgie jutekļi. Kādi ir garīgie jutekļi? Garīgie jutekļi nenozīmē nejūtību. Nē. Attīrīti jutekļi. Nevis piesārņoti jutekļi kā es iedomājos, "Šis ir indieša ķermenis, tādēļ man jākalpo Indijai," "Šis ir amerikāņa ķermenis, tādēļ man jākalpo Amerikai." Tas ir upādhi. Bet garīgie jutekļi nozīmē sarvopādhi-vinirmuktam - "Ne vairs neesmu indietis, neesmu vairs amerikānis, neesmu vairs brāhmans, ne arī šūdra." Kas tad es esmu? Kā teica Čaitanja Mahāprabhu, kā teica arī Krišna: sarva-dharmān parityajya mām ekam... (BG 18.66). Tas ir garīgs līmenis, ka "es vairs nepiederu šai vai tai dharmai." es vienkārši esmu Krišnam sevi uzticējusi dvēsele." Tas ir sarvopādhi-vinirmuktam (ČČ Madhja 19.170). Ja iespējams nonākt uz garīgās sapratnes līmeņa, ka "esmu garīga dvēsele. Ahaṁ brahmāsmi. Esmu neatņemama Dieva daļiņa..." Mamaivāṁśo jīva-bhūtaḥ (BG 15.7). Krišna saka: "Visas dzīvās būtnes ir Manas neatņemamās daļiņas." Manaḥ ṣaṣṭhānīndriyāṇi prakṛti-sthāni karṣati: (BG 15.7) "Tās cīnās par izdzīvošanu, prāta un ķermeņa ietītas."

Tātad mūsu Krišnas apziņas kustība izglīto cilvēkus, ka: "Jūs neesat šis ķermenis, ne arī šis prāts, ne šis saprāts, bet kas pārāks par to. Jūs esat garīga dvēsele." Krišna apstiprina, ka mamaivāmša. Tātad, ja Krišna ir gars, augstākais gars, tad arī jūs esat augstākais gars. Bet vienīgā atšķirība ir, ka Viņš ir augstākais, mēs esam pakļautie. Nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām eko yo bahūnāṁ vidadhāti... (Katha Upanišada 2.2.13.). Tāds ir Vēdu norādījums. Viņš arī ir dzīvā būtne, arī mēs esam dzīvās būtnes, bet Viņš ir augstākais un mēs esam pakļautie. Tāda ir atšķirība. Eko yo bahūnāṁ vidadhāti kāmān. Tāds ir mūsu stāvoklis. Tāda ir pašapzināšanās. Kad jūs to saprotat, ka "Krišna jeb Visaugstais Kungs, jeb Dievs, lai kā arī jūs teiktu, Viņš ir pilnīgā, garīgā dvēsele, bet mēs esam sīkas šīs garīgās dvēseles daļiņas, un Viņš ir izturētājs, mēs esam uzturētie. Viņš ir valdītājs, mēs esam pakļautie," Tā ir pirmā apzināšanās. To sauc par brahma-bhūtu. Un, ja jūs vairāk pilnveidojaties brahma-bhūta pakāpē, tad varbūt pēc daudzām dzimšanās jūs varēsiet saprast, kas ir Krišna. Tas ir... Bahūnāṁ janmanām ante (BG 7.19). Krišna Bhagavad-gītā saka: bahūnāṁ janmanām ante jñānavān māṁ prapadyate. Kad persona ir pilnībā gjānavān, gudra, tad tās darbs ir vāsudevaḥ sarvam iti sa mahātmā sudurlabhaḥ (BG 7.19). Tad viņš var saprast, ka Vāsudeva, Vāsudevas dēls, Krišna, ir viss. Tāda apzināšanās ir nepieciešama. Tāda ir Krišnas apziņas pilnība.