LV/Prabhupada 0342 - Mēs Visi esam Individuālas Personas, Un Arī Krišna Ir Individuāla Persona

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Mēs Visi esam Individuālas Personas, Un Arī Krišna Ir Individuāla Persona
- Prabhupada 0342


Lecture on CC Adi-lila 7.7 -- Mayapur, March 9, 1974

Ikviena no mums, dzīvajām būtnēm ir individuāla personība, Krišna arī ir individuāla personība. Tās ir zināšanas. Nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām eko yo bahūnāṁ vidadhāti kāmān (Katha Upanišada 2.2.13.). Krišna jeb Dievs arī ir nitja, mūžīgs. Arī mēs esam nitja, mūžīgi. Na hanyate hanyamāne śarīre (BG 2.20). Mēs nemirstam. Tās ir sākotnējās garīgās sapratnes zināšanas, ka "Es neesmu šis ķermenis, ahaṁ brahmāsmi, bet esmu individuāla personība." Nityo nityānām. Krišna ir individuāla persona arī es es esmu individuāla persona. Kad Krišna saka, ka sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja (BG 18.66), Tas nenozīmē, ka esmu kļuvis viens ar Krišnu vai saplūdis ar Krišnas eksistenci. Es saglabāju savu personību, Krišna saglabā savu personību, bet es piekrītu ievērot Viņa pavēli. Tādēļ Krišna Bhagavad-gītā Ardžunam saka, ka "Esmu tev visu izstāstījis. Kāds nu ir tavs lēmums?" Personība. Nav tā, ka Krišna Ardžunu piespiestu. Yathecchasi tathā kuru: (BG 18.63) "Nu vari darīt, kā tev tīk." Tā ir individuāla personība.

Tās ir augstākās zināšanas, ka, šī Mājāvādas filozofija, ka kļūt vienotam, saplūst ar eksistenci, saplūst ar eksistenci nozīmē kļūt vienotam ar Krišnas pavēli. Mūsu individualiāte šobrīd ir maija, jo mēs plānojam tik daudz ko. Tādēļ jūsu un mana individualitāte saduras. Bet, kad vairs nav šādu sadursmju - mums jāpiekrīt: "Centrālais objekts ir Krišna" - tā ir vienotība; nav tā, ka mēs zaudētu savu individualitāti. Kā tas teikts visā Vēdiskajā literatūrā un kā to teicis Krišna, mēs esam individualitātes. Visi esam individualitātes. Svayaṁ bhagavān ekale īśvara. Atšķirība ir, ka Viņš ir augstākais valdnieks, īšvara. Īšvara nozīmē valdnieks. Patiesībā Viņš ir valdnieks un arī mēs esam valdnieki, bet mēs esam pakļautie valdnieki. Tādēļ Viņš ir ekale īšvara, viens valdnieks. Īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇa, Brahma-samhitā. Ekale īśvara. Īšvaru nevar būt daudz, Tas nav īšvara. Mājāvāda filozofija māca, ka visi ir Dievs, bet tas nav visai pareizs secinājums. Tā ir nelietība. Krišna saka, mūdha. Na māṁ prapadyante mūḍhāḥ (BG 7.15). Tas, kurš sevi neuztic visaugstajam īšvaram, Visaugstajam Kungam, jums jāzina nevainojami, ka tas ir mūdha, nelietis. Nav tā, ka visi var kļūt īšvaras. Tas nav iespējams. Tad īšvaram nav nozīmes. Īšvara nozīmē valdnieks. Pieņemsim, mēs esam grupā, mūsu Starptautiskajā Biedrībā. Ja ikviens kļūst par valdnieku jeb āčārju, kā gan to var uzturēt? Nē. Ir jābūt kādam vadītājam. Tāds ir mūsu praktiskās dzīves princips. Mēs sekojam saviem politiskajiem līderiem. Mēs nevaram teikt, ka "es piederu šai partijai", ja vien es nesekoju līderim. tas ir dabiski.

Tāds tad ir vēdiskais apgalvojums: nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām (Katha Upanišada 2.2.13.). Ir jābūt vienam līderim ar tādām pašām īpašībām, nitjam. Es esmu nitja, Krišna ir nitja. Arī Krišna ir dzīvā būtne; arī es esmu dzīvā būtne. Nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām. Kāda tad ir atšķirība starp Krišnu un mani? Atšķirība ir, ka ir divas nitjas vai divas četanaš. Viena aprakstīta vienskaitlī, otra aprakstīta daudzskaitlī. Nityo nityānām. Šī nitjānam ir daudzskaitlī, un nitja ir vienskaitlī. Tātad Dievs ir nitja, viens, un mēs tiekam izmantoti. Mēs esam daudzskaitlī. Tāda ir atšķirība. Un kā Viņš valda pār daudzskaitli? Jo eko yo bahūnāṁ vidadhāti kāmān. Viņš nodrošina visas vajadzības dzīvē visam šim daudzskaitlim; tādēļ Viņš ir īšvara, Viņš ir Krišna jeb Dievs. Tas, kurš nodrošina visas dzīves vajadzības, ir īšvara, Krišna jeb Dievs. Tā mēs ļoti labi varam saprast, ka mūs uztur Krišna. Kāpēc lai Viņš pār mums nevaldītu? Tas ir fakts.