LV/Prabhupada 0360 - Mēs Pie Krišnas Nevēršamies Tieši. Mums Jāsāk Sava kalpošana Krišnas Kalpam

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Mēs Pie Krišnas Nevēršamies Tieši. Mums Jāsāk Sava kalpošana Krišnas Kalpam
- Prabhupāda 0360


Lecture on SB 7.9.42 -- Mayapur, March 22, 1976

Tātad šeit ko nu atra te akhila-guro bhagavan prayāsa. Ikvienam nepieciešams pielikt papildu pūles, lai mūs iepriecinātu, bet Krišnam tas nav vajadzīgs. Tāds ir Krišna. Viņš var darīt visu, ko vēlas. Viņš nav atkarīgs no citiem. Citi ir atkarīgi no Krišnas svētības, bet Krišnam nevajag neviena svētību. Tādēļ Prahlāda Mahārādžs teica: said bhagavan prayāsa. Prajāsu ieteikts pieņemt īpaši bhaktām. Nav jāpieņem kāds darbs, kam vajadzīga ļoti liela piepūle. Nē. Mums jāuzņemas vien vienkāršais, paveicamais. Protams, bhaktam jāriskē. Kā Hanumanam. Viņš bija Kunga Rāmačandras kalps. Tā Kungs Rāmačandra vēlējās informēt Sītādēvī. Viņš neapsvēra: "Kā lai nokļūstu otrpus jūrai Lankā?" Viņš vienkārši ticēja Kungam Rāmačandram, "Džai Rāma", pārlēca pāri. Rāmačandram bija jāveido tilts. Protams, šis tilts arī ir brīnišķīgs, jo pērtiķi nesa pa akmenim, meta tos jūrām, bet akmeņi peldēja. Kur gan ir jūsu gravitācijas likums? Eh? Akmens peld pa ūdeni. No nevar paveikt zinātnieki. Bet Kungs Rāmačandra panāca, ka akmens peldēja. Kā gan citādi, cik daudz mūsu mestu akmeņu pēc iemešanas turas virs ūdens tilta būvēšanai? Ak, tas nav iespējams. Tas bija iespējams, viss bija iespējams, bet Kunga Rāmačandra vēlējās, lai tas būtu vienkārši. Tādēļ viņi varēja nest akmeni un tas peldēja. Tad viņi pārgāja. Viņš varēja pāriet bez akmeņiem, bet Viņš vēlējās dot pērtiķiem kādu kalpošanu. Bija daudz pērtiķu. Baro baro badare, baro baro peṭ, laṅka diṅgake, mata kare het. Bija daudz citu pērtiķu, bet ne tieši tik spējīgu kā Hanumans. Tādēļ arī viņiem tika dota iespēja nest kādus akmeņus. Viņi nevarēja pārlēkt pār jūru kā Hanumans, tādēļ viņiem vienkārši bija jānes akmeņi, un Kungs parūpējās, lai tie turētos virs ūdens.

Tā Krišna var darīt visu. Aṅgāni yasya sakalendriya-vṛttimanti. Viņš var darīt visu. Bez Viņa labvēlības nekas nevar notikt. Tā Prahlāma Mahārādžs lūdz, lai "Ja Tu laipni izrādītu mums savu žēlastību, tas nav kas liels Tev, jo Tu vari darīt visu, ko vēlies. Jo Tu esi radīšanas, uzturēšanas, iznīcības cēlonis, tādēļ tas Tev nav grūti." Turklāt mūḍheṣu vai mahad-anugraha ārta-bandho. Galvenokārt tie, kuri ir ārta-bandhu, ciešanu pārņemtās cilvēces draugi, tie īpaši izrāda labvēlību mūdhām, neliešiem. Krišna ierodas šī iemesla dēļ, jo ikviens no mums ir mūdha. Duṣkṛtino. Na māṁ duṣkṭtino mūḍhāḥ prapadyante. Parasti mēs esam grēcīgi, tādēļ esam mūdhas, mēs neuzticam sevi Krišnam. Na māṁ prapadyante. Ikviens, kurš neuztic sevi Krišnam, tiek iedalīts kā dušķritina, mūdha, nārādhama, mājajāpahrita-gjāna. Nav itin nemaz iespējams kļūt neatkarīgam no Krišnas gribas. tas nebūs iespējams. Tādēļ tie, kuri mēģina darboties neatkarīgi, bez Krišnas labvēlības, ir mūdhas, nelieši. Viņi nepieņems, ko Krišna saka, viņi mēģina ieviest kādu likumu bez Krišnas. "Nav vajadzīgs Dievs." Lielākā daļa zinātnieku uzskata šādi. "Nu mums ir zinātne. Mēs varam darīt visu." Viņi ir mūdhas. Tas nav iespējams. Neatkarīgi jūs nevarat iztikt bez Krišnas labvēlības. Labākais tātad ir vienmēr tiekties pēc Krišnas labvēlības. Un jūs tiekties pēc Krišnas labvēlības nevarat tieši. Tas ir vēl kas cits. Kiṁ tena te priya-janān anusevatāṁ naḥ. Jūs nevarat pārlēkt pie Krišnas bez Viņa bhaktas labvēlības. Yasya prasādād bhagavat-prasādaḥ. Jūs nevarat tiekties pēc Bhagavāna labvēlības tieši. Tā ir vēl viena muļķība. Jums jāvēršas caur Krišnas kalpu. Gopī-bhartur pada-kamalayor dāsa-dāsa-dāsānudāsaḥ. Tāds ir process. Mēs nevēršamies pie Krišnas tieši. Mums jāsāk sava kalpošana Krišnas kalpam. Un kas ir Krišnas kalps? Tas, kurš ir kļuvis par cita Krišnas kalpa kalpu. To sauc dāsa-dāsānudāsa. Neviens neatkarīgi nevar būt Krišnas kalps. Tā ir vēl viena muļķība. Krišna nekad nepieņem kāda kalpošanu tieši. Nē. Tas nav iespējams. Jums jāvēršas caur kalpa kalpu (CC Madhya 13.80). To sauc paramparas sistēma. Un jūs saņemat zināšanas pa paramparas sistēmu... Krišna teica Brahmam, Brahma teica Nāradam, Nārada pavēstīja Vjāsadevam, un nu šīs zināšanas saņemam mēs. Tāpat kā Krišna... Bhagvad-gītu Ardžunam pavēstīja Krišna. Tātad, ja mēs atmetam to izpratnes procesu, kāds bija Ardžunam, tad mēs nekad nesapratīsim Krišnu jeb Dievu. Tas nav iespējams. Mums jāuzņemas process, ko pieņēma Ardžuna. Arī Ardžuna teica, ka "es pieņemu Tevi, Dieva Augstāko Personību, jo Tevi pieņēma Vjāsadēva, Asita, Nārada." Tas pats. Mums jāsaprot Krišna. Mēs nevaram saprast tieši. Tādēļ šie nelieši, kas mēģina saprast Krišnu tieši ar skaidrojumiem, ir nelieši. Viņi nespēj saprast Krišnu. Pat ja viņi ir tā sauktie ietekmīgie vīri. Neviens nav ietekmīgs. Viņi arī ir sa vai... Śva-viḍ-varāhoṣṭra-kharaiḥ saṁstutaḥ puruṣaḥ paśuḥ (ŠB 2.3.19). Puruṣaḥ paśuḥ. Šie lielie, varenie vīri, ko tik ļoti slavina kādi nelieši, visi šie lielie, varenie līderi, kas viņi ir? Tā kā viņi nav Krišnas kalpi, viņi nevar vadīt. Viņi var tikai maldināt. Tādēļ mēs viņus uztveram kā neliešus. Tāds ir kritērijs. Pieņemiet šo kritēriju. Viss, ko vēlaties no kāda mācīties, jums vispirms jāredz, vai viņš ir Krišnas kalps. Citādi nepieņemiet mācību. Mēs nepieņemam mācības no personām "Iespējams", "Varbūt", un līdzīgas. Nē. Mēs nevēlamies šādus zinātniekus vai matemātiķus. Nē. Tas, kurs zina Krišnu, tas kurš ir Krišnas bhakta, tas, kuru pārņēmusi ekstāze, vien klausoties par Krišnu, pieņemiet mācības no tādiem. Citādi visi ir nelieši.

Liels jums paldies.