LV/Prabhupada 0416 - Vienkārši Skandējiet, Dejojiet un Ēdiet Gardas Saldās Bumbas, Kačori

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Vienkārši Skandējiet, Dejojiet un Ēdiet Gardas Saldās Bumbas, Kačori
- Prabhupāda 0416


Lecture & Initiation -- Seattle, October 20, 1968

Tātad šeit ir liela vajadzība pēc šīs kustības, un mēs izplatām šo Krišnas apziņas kustību, tas ir praktiski un viegli, piemēroti šim laikmetam. Nav svarīgi, cik kvalificēts jūs esat. Tam nav nozīmes. Lai arī kāda būtu jūsu pagājusī dzīve, vienkārši nāciet un skandējiet Harē Krišna - Dievs ir devis jums mēli - un baudiet Krišnas prasādu, Mīlestības Mielastu, un padariet savu dzīvi veiksmīgu. Ļoti viegls process. Tāda tad ir mūsu programma. Ielūdzam visus pievienoties šai kustībai, un jūs gūsiet labumu. To jūs redzēsiet praktiski. Tas ir pratyakṣāvagamaṁ dharmyam. Bhagavad-gītā ir teikts, ka pašapzināšanās process ir tieši uztverams. Tieši uztverams. Pratyakṣāvagamaṁ dharmyam. Tāpat kā tad, ja jūs ēdat, jūs varat saprast, ka ēdat. Jūs varat saprast, ka jūsu izsalkums ir apmierināts, jūs varat saprast, ka gūstat spēku. Jums tam nav vajadzīgs sertifikāts. Jūs to varat saprast paši, tas ir tik jauki. Pratyakṣāvagamam. Pratyakṣa nozīmē tieši, avagamam. Jūs uztverat to tieši. Ja meditējat, tā saukā meditācija, jūs nezināt, cik lielā mērā esat progresējuši. Redzat. Jūs esat aizmristībā. Jūs nezināt. Bet šeit, ja skandējat Harē Krišna, jūs tieši jutīsiet, tieši jutīsiet. Man ir daudzi mācekļi, tik daudz vēstuļu, kā viņi tieši jūtas. Tas ir tik jauki. Pratyakṣāvagamaṁ dharmyaṁ su-sukhaṁ kartum avyayam (BG 9.2). Un veicams ar ļoti lielu patiku. Skandējiet, dejojiet, ēdiet. Ko gan jums vēl vairāk vēlēties? Vienkārši skandēšana, dejošana, garšīgu saldumu bumbu ēšana, kačori. Tātad su-sukham un kartum avyayam. To veicot, šo procesu piekopjot, jūtama patika un avyayam. Avyayam nozīmē, lai arī ko jūs darītu, pat ja izpildāt vienu procentu no šīs ksutības, tā ir jūsu paliekošā vērtība. Paliekošā vērtība. Ja paveicat divus procentus, trīs, četrus procentus... Bet negaidiet nākamo dzīvi. Pabeidziet, simts procentus. To nav viegli paveikt, tādēļ paveiciet. Negaidiet: "Ļaujiet man iegūt kādu pašrealizācijas procentu daudzumu, un nākamajā dzīvē es turpināšu." Kāds ir realizācijas pārbaudījums, pilnu procentu iegūšana? Pārbaudījums ir, cik daudz jūe esam iemācījies mīlēt Dievu, Krišnu, tas arī viss. Jums ir jūsu mīlestība, jūs mīlat kādu, bet jūs dalāt savu mīlestību, ka "es mīlēšu šo valsti, savu sabiedrību, savu draudzeni, to, šo, draugu, mēģināšu mīlēt arī Krišnu...." Nē. Tas arī ir labi, bet ja visu priekšroku dodat Krišnas mīlēšanai, jūs automātiski mīlēsiet visu pārējo, jūsu dzīve būs pilnīga. Citas mīlestības izpausmes neies zudumā. Tāpat kā cilvēks Krišnas apziņā mīl ne tikai savu ģimeni un sabiedrību; viņš mīl dzīvnieki, skudri, viņa mīlestība ir tik ļoti izplatīta. Tas ir tik jauki. Cik daudz jūs varat mīlēt? Visu, tiklīdz ir kāds pārpratums, mīlestība pārtrūkst. Bet Krišnas mīlestība ir tik stabila, ka nekad nebeidzas, jūsu mīlestība tiks paplašināta universāli. tas ir tik jauki. Un jums ir mīlestība. Jums vienkārši mīlestības spēja pret tik daudz ko ir jāaizvieto. Vērsiet to uz Krišnu, un, kad nevainojami mīlēsiet Krišnu, jūs redzēsiet, ka mīlat savi valsti, sabiedrību, draugu, vēl vairāk, kā mīlējāt iepriekš. Tas ir tik jauki.