LV/Prabhupada 0423 - Es Smagi Strādāju Jūsu Dēļ, Bet Jūs Neizmantojas Šo Izdevību

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Es Smagi Strādāju Jūsu Dēļ, Bet Jūs Neizmantojas Šo Izdevību
- Prabhupāda 0423


Lecture on SB 2.9.14 -- Melbourne, April 13, 1972

Tas ir kas tik jauks. Šeit ir iespēja. Mums ir iespēja, Lakšmī. Kā Krišnam pakalpot. Lakṣmī-sahasra-śata-sambhrama-sevyamānam (Bs. 5.29.). Ja, mēģinot vienā dzīvē, es iegūstu iespēju ienākt Krišnas valstībā, lai dzīvotu mūžīgu, svētlaimīgu dzīvi, ja es to noraidu, cik gan es esmu nelaimīgs. Pat ja pagrimstat. Bet ir iespēja tūdaļ tikt [tur] nogādātam. Bet pat ja tur nav iespējas, pat ja tas nav pilnībā pabeigts, pat ja tas neizdodas, tomēr ir teikts, ka tas ir svētīgi, jo nākamā dzīve ir garantēta cilvēka veidolā. Un parastam karmī, kāda ir viņa dzīve? Par to nav informācijas. Yaṁ yaṁ vāpi smaran loke tyajaty ante kalevaram (BG 8.6). Viņš var kļūt par koku, kaķi, padievu. Ne ko augstāku kā padievs. Tas arī viss. Un kas ir padievs? Viņiem ir kāda iespēja būt augstākajās planetārajās sistēmās un tad atkal nokrist. Kṣīṇe puṇye punar martya-lokaṁ viśanti. Pēc bankas balansa, punjas, dievbijīgas darbības reakciju izbeigšanās, viņam atkal jānonāk. Ā-brahma-bhuvanāl lokan punar āvartino 'rjuna: "Pat ja tu nonāksi Brahmalokā un dzīvo Brahma, kura vienas dienas garumu nevar izskaitļot, pat ja nonāksi tur, tad tik un tā tev būs jādodas atpakaļ." Mad-dhāma gatvā punar janma na vidyate. "Bet, ja tu nonāksi pie Manis, tev vairs nebūs jāatgriežas šeit." Tā ir Krišnas apziņas dotā iespēja.

tyaktvā sva-dharmaṁ caraṇāmbujaṁ harer
bhajann apakvo 'tha patet tato yadi
yatra kva vābhadram abhūd amuṣya kiṁ
ko vārtha āpto 'bhajatāṁ sva-dharmataḥ
(ŠB 1.5.17)
tasyaiva hetoḥ prayateta kovido
na labhyate yad bhramatām upary-adhaḥ
tal labhyate duḥkhavad anyataḥ sukhaṁ
kālena sarvatra gabhīra-raṁhasā
(ŠB 1.5.18)

Jums tas viss jālasa. Jūs nelasāt. Pirmajā Bhāgavatas dziedājumā tas viss ir izskaidrots. Bet nedomāju, ka jūs to visu lasāt. Vai jūs lasāt? Ja jūs nelasāt, tad jutīsieties nemierīgi: "Ak, ļaujiet man doties no Japānas uz Indiju, no Indijas uz Japānu." Jūs esat menirīgi, jo nelasāt. Es strādāju tik ļoti, bet jūs neizmantojat so priekšrocību. Neuztveriet šo ēšanu un gulēšanu kā izdevību. Imantojiet šo grāmatu dotās iespējas. tad jūsu dzīve būs veiksmīga. Mans pienākums - esmu devis jums tik daudz vērtīga, dienu un nakti mēģinot jūs pārliecināt ar katru vārdu, vārdu pa vārdam. Un, ja jūs neizmantojat šo izdevību, ko gan es jūsu labā varu darīt? Labi.