LV/Prabhupada 0438 - Govju Mēsli, Kas Izkaltēti Un Sadedzināti Pelnos, Tiek Izmantoti kā Zobu Pulveris

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Govju Mēsli, Kas Izkaltēti Un Sadedzināti Pelnos, Tiek Izmantoti kā Zobu Pulveris
- Prabhupāda 0438


Lecture on BG 2.8-12 -- Los Angeles, November 27, 1968

Ājurvēdā govju mēsli, izžāvēti un sadedzināti pelnos, tika izmantoti kā zobu pulveris. Tas ir ļoti antiseptisks zobu pulveris. Līdzīgi, ir daudz kas, daudzi Vēdu norādījumi, kas var šķist pretrunīgi, bet tie tādi patiesībā nav. Tie ir pārpasaulīgā pieredzē. Tāpat kā tēvs saka savam bērnam, ka "mans dārgais bērns, pieņem šo ēdienu. Tas ir ļoti jauks." Un bērns to paņem, ticot tēvam, autoritātei. Tēvs saka... Bērns zina, ka "mans tēvs..." Viņš ir pārliecināts, ka "mand tēvs nekad nav devis ko indīgu." Tādēļ viņš akli to pieņem, bez iemesla, bez jebkādas ēdiena pārbaudes, vai tas ir tīrs vai ne. Jums jātic tādā veidā. Jūs dodaties uz viesnīcu, jo tā ir valdības licencēta. Jums jātic, kad pieņemat ēdienu, ka tas ir labs, tīrs, antiseptisks vai... Bet kā jūs to zināt? Autoritāte. Tā kā viesnīcu autorizējusi valdība, tam ir licence, tādēļ jūs ticat. Līdzīgi, šabda-pramāna nozīmē tiklīdz ir pierādījumi, Vēdu literatūrā, ka "tas ir tas", jums jātic. Tas ari viss. Tad jūsu zināšanas ir pilnīgas, jo jūs pieņemat tās no pilnīga avota. Līdzīgi, Krišnu pieņem kā Dieva Augstāko Personību. Lai arī ko Viņš teiktu, tas ir labi. Pieņemiet. Ardžuna visbeidzot teica: sarvam etad ṛtaṁ manye (BG 10.14). "Mans dārgais Krišna, lai arī ko tu teiktu, pieņem to." Tādam būtu jābūt mūsu principam. Kāpēc mums būtu jāpūlas pētīt, kad pierādījumus jau ir devusi autoritāte? Lai ietaupītu laiku un pūles, ir jāpieņem autoritāte, patiesa autoritāte. Tāds ir vēdiskais process. Tādēļ Vēdas saka: tad vijñānārthaṁ sa gurum evābhigacchet (MU 1.2.12.).