LV/Prabhupada 0449 - Ar Bhakti Jūs Varat Kontrolēt Visaugsto Kungu. Tas Ir Vienīgais Veids

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Ar Bhakti Jūs Varat Kontrolēt Visaugsto Kungu. Tas Ir Vienīgais Veids
- Prabhupāda 0449


Lecture on SB 7.9.3 -- Mayapur, February 17, 1977

Tā Brahma, Kungs Brahma ir uzskatāms par pirmo dzīvo būtni šajā Visumā. Lakšmī nobijās, arī Brahma nobijās. Tādēļ Brahma lūdza Prahlādu Mahārādžu, ka "Dodies, mans dārgais dēls, un lūdz Kungu. Tu to vari, jo Viņš tevis dēļ parādījās šajā bailes iedvesošajā veidolā. Tavs tēvs Viņu apvainoja tik daudzos veidos, tevi mokot, sodot, radot tev grūtības. Tādēļ Viņš ir parādījies kā ļoti dusmīgs. Tu vari vērsties pie Viņa. Mēs navaram. Tas nav iespējams." Prahlāda preṣayām āsa brahma avasthita antike. Tā Prahlāda Mahārādžs kā ļoti augsta līmeņa bhakta varēja lūgt Kungam. Bhaktyā, ar bhakti jūs varat kontrolēt Visaugsto Kungu. Tas ir vienīgais veids. Bhaktyā maṁ abhijānāti (BG 18.55). Sapratne arī ir caur bhakti, un caur bhakti jūs varat kontrolēt Dievu. Vedeṣu durlabham adurlabha ātmā-bhaktau. Jūs nevarat saprast Dievu, apg;ustot Vēdas. Vedeṣu durlabham adurlabha ātmā-bhaktau. Bet Vina bhaktām Viņš ir ļoti, ļoti viegli pieejams. Tādēļ bhakti ir vienīgais avots. Bhaktyām ekayā grāhyam. Tikai caur bhakti jūs varat vērsties, jūs varat runāt ar Dievu vienlīdzīgi, kā draugi. Govju ganuzēni ķircināja Krišnu tāpat: "Krišna ir kā mēs." Bet viņi ļoti, ļoti mīlēja Krišnu. Tāda ir viņu kvalifikācija. Tādēļ Krišna dažkārt piekrita nest govju ganuzēnus uz saviem pleciem. Tāds ir... Krišna to vēlas, ka, ka "Mans bhakta... Esi Mans bhakta un kontrolē Mani. Ikviens godina Mani ar godbijību un cieņu. Es vēlos, lai kāds nāktu un kontrolētu Mani." To Viņš vēlas. Tādēļ Viņš pieņema Māmiņu Jašodu, lai tā Viņu kontrolētu. Kā Dievu var kontrolēt? Īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ (Bs. 5.1.). Viņš ir augstākais kontrolētājs. Kurš Viņu var kontrolēt? Tas nav iespējams. Bet Viņš piekrīt, ka Viņu kontrolē Viņa tīrie bhaktas. Viņš piekrīt: "Jā, māt, tu Mani kontrolē. Tu Mani saisti. Tu Man parādi savu žagaru, lai es nobītos."

Tātad viss ir tur. Nedomājiet, ka Dievs ir nulle, nē, šūnjavādi. Viņš ir viss. Janmādy asya yataḥ (ŠB 1.1.1). Athāto brahma jijñāsā. Jūs jautājat par Brahmanu. Paraṁ brahma paraṁ dhāma pavitraṁ paramaṁ bhavān (BG 10.12.). Tādēļ ir jābūt dusmām, nevis Dievam vienmēr jābūt mierīgam. Bet atšķirība ir Viņa dusmas un Viņa mierīgā attieksme rada to pašu rezultātu. Prahlāda Mahārādžs, bhakta... Viņš ir ļoti apmierināts ar Prahlādu Mahārādžu, un Viņš ir ļoti neapmierināts ar savu tēvu, bet rezultāts ir tāds pats: abi viņi ieguva atbrīvi. Lai gan bhakta kļūst par biedru, kamēr dēmons, kuru nogalināja Dievs, nekļuva par sabiedroto - viņš nav kvalificēts - bet viņš nokļūst garīgajā valstībā. Viņš iegūst atbrīvi no materiālajām saitēm. Kādēļ bhaktam jāieņem tāds pats stāvoklis? Tādēļ māṁ eti. Tato māṁ tattvato jñātvā viśate tad-anantaram (BG 18.55). Viņi višate, ienāk garīgajā karaļvalstī. Ikviens, kurš ir atbrīvots, ir ienācis.

brahma-bhūtaḥ prasannātmā
na śocati na kāṅkṣati
samaḥ sarveṣu bhūteṣu
mad-bhaktiṁ labhate...
(BG 18.54)

Bet tie, kuri ir bhaktas, viņiem ļauts ienākt planētā, Vaikunthas planētā vai Goloka Vrindāvanas planētā. Tādā veidā tiek iegūts viņa sākotnējais stāvoklis. Bet, ja mēs neuzsākam bhakti, tad mēs varam nonākt Brahmana mirdzumā, bet ir iespēja krist. Āruhya kṛcchreṇa paraṁ padaṁ tataḥ patanty adho 'nādṛta-yusmad-aṅghrayaḥ (ŠB 10.2.32). Impersonālisti var ienākt garīgajā valstībā. To sauc par paraṁ padaṁ. Padaṁ padaṁ yad vipadāṁ na teṣām (ŠB 10.14.58). Bet ir arī iespēja krist. Āruhya kṛcchreṇa. Pēc vairākām skarbām askēzēm iespējams nonākt Brahmana mordzumā. Bet kamēr nav informācijas par paraṁ padaṁ - samāśritā ye pada pallava plavam - ir iespēja krist. Materiālajā pasaulē ir bhūtvā bhūtvā pralīyate (BG 8.19). Bet arī garīgajā, ja jūs nokļūstat garīgajā valstībā, arī no turienes dažkārt tas notiek. Protams, tā ir Dieva vēlme. Tāpat kā Džaja un Vidžaja. Viņi bija personīgie biedri. Bet skaidrojums ir, Krišna vēlējās, ka "Viņiem jādodas..., Hiranjakašipu..., šie divi, Džaja un Vidžaja. Viņiem jādodas uz materiālo pasauli un Man ar viņiem jācīnās." Šīs cīņas dēļ, kļūt dusmīgam, tāda tendence pastāv. Kā Viņš izpaudīs? Vaikunthā nav iespējas izpaust šīs dusmas un cīņu. Tas nav iespējams. Tādēļ viņš pamudina Savu bhaktu: "Didies uz materiālo pasauli un kļūsti par Manu ienaidnieku, un es cīnīšos. Es kļūšu dusmīgs," Jo Vaikunthā, garīgajā valstībā nav tādas iespējas. Visi kalpo, visi ir draudzīgi. Kādas attiecības... Kur gan ir runa par cīņu? Bet cīņas gars ir šeit, dusmas ir šeit. Kur gan Viņš tās izpaudīs? Un tādēļ Krišna inkarnē sevi, Viņš kļūst dusmīgs un Viņa bhakta kļūst ienaidnieks. Tā ir Krišnas līla, nitja līla. Tas notiek.

Liels jums paldies.

Bhaktas: Džaja! Haribol!