LV/Prabhupada 0463 - Ja Apmācāt Savu Prātu Vienkārši Domāt Par Krišnu, Tad Jūs Esat Drošībā

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Ja Apmācāt Savu Prātu Vienkārši Domāt Par Krišnu, Tad Jūs Esat Drošībā
- Prabhupāda 0463


Lecture on SB 7.9.8 -- Mayapur, February 28, 1977

Pradjumna: Tulkojums - "Prahlāda Mahārādžs lūdza: Kā tas ir man iespējams, kuš ir dzimis asuru ģimenē, piedāvāt atbilstošas lūgšanas, lai apmierināti Dieva Augstāko Personību? Līdz pat šim brīdim visi padievi, sākot ar Kungu Brahmu, un visi svētie valdnieki nespēja apmierināt Kungu ar lielisku vārdu straumēm, lai gan šādas personas ir ļoti kvalificētas, esot labestības īpašības ietekmē. Ko tad teikt par mani? Es itin nemaz neesmu kvalificēts."

Prabhupāda:

śrī prahlāda uvāca
brahmādayaḥ sura-gaṇā munaya 'tha siddhāḥ
sattvaikatāna-gatāyo vacasāṁ pravāhaiḥ
nārādhituṁ puru-guṇair adhunāpi pipruḥ
kiṁ toṣṭum arhati sa me harir ugra-jāteḥ
(ŠB 7.9.8)

Tā ugra-džāteh nozīmē dēmonu ģimene, kaislīgs. Ugra. Ir trīs īpašības šajā materiālajā pasaulē. Tādēļ ir teikts guna-majī. Daivī hy eṣā guṇa-mayī (BG 7.14). Guna-majī nozīmē trīs gunas, trīs materiālās dabas īpašības. Satva guna, radža guna un tama guna. Mūsu prāts lēkā. Ikviens zina prāta dabu, dažreiz pieņemot ko vienu, citkārt to atraidot. Saṅkalpa-vikalpa. Tāda ir prāta īpašība, prāta daba. Dažkārt prāts lec pāri satva gunai, dažkārt uz radža gunu, citkārt- uz tama gunu. Tādā veidā mēs iegūstam dažādus prāta veidus. Šādi nāves brīdī mentalitāte, kas ir tieši brīdī pirms ķermeņa atstāšanas, dos citu, nākamo ķermeni. satva gunas, radža gunas, tama gunas. Tāds ir dvēseles pārceļošanasas ceļš. Tādēļ mums jāapmāca prāts, līdz mēs iegūstam citu ķermeni. Tāda ir dzīvošanas māksla. Tātad, ja apmācāt savi prātu vienkārši domātu par Krišnu, tad jūs esat drošībā. Citādi ir iespēja piedzīvot negadījumu. Yaṁ yaṁ vāpi smaran bhāvaṁ tyajaty ante kalevaram (BG 8.6). Ķermeņa atstāšanas brīdī, ja mēs neesam apmācījuši prātu koncentrēties uz Krišnas lotospēdā, tad ir... Iegūstam noteikta veida ķermeni.

Tā Prahlāda Mahārādžs nepieder prātā spekulētāju grupai... Viņš ir nitja-siddha. Viņam nav iespējas, jo viņš vienmēr domā par Krišnu. (skaņš, elektrisks troksnis) (blakus:) Kas tas? Sa vai manaḥ... (atkal troksnis) Sa vai manaḥ kṛṣṇa-padāravindayor (ŠB 9.4.18). Piekopiet šo ļoti vienkāršo procesu. Krišna ir šeit. Mēs ik dienas redzam Dievību un redzam Krišnas lotospēdas. Koncentrējiet savu prātu, tad jūs esat drošībā. Ļoti vienkārši. Ambarīša Mahārādžs arī bija dižens bhakta. Viņš bija valdnieks, ļoti atbildīga persona, politiķis. Bet viņš praktizēja tā, ka koncentrēja savu prātu uz Krišnas lotospēdām. Sa vai manaḥ kṛṣṇa-padāravindayor vacāṁsi vaikuṇṭha-guṇānuvarṇane. Šī prakse. nerunājiet muļķības. (Atkal troksnis) (blakus:) Kas par vainu? Izņemiet.