LV/Prabhupada 0516 - Jūs Varat Iegūt Dzīvi Brīvībā - Tas Nav Stāsts vai Fantāzija

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Jūs Varat Iegūt Dzīvi Brīvībā - Tas Nav Stāsts vai Fantāzija
- Prabhupāda 0516


Lecture on BG 7.1 -- Los Angeles, December 2, 1968

Prabhupāda: Govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi (Bs. 5.29.).

Bhaktas: Govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi.

Prabhupāda: Tā mēs godinām Dieva Augstāko Personību Govindu. Tāds ir mūsu darbs. Kāds ir efekts Govindas godināšanai? Tāpat kā cilvēki mēģina doties uz Mēnesi, ļoti niecīgas pūlītes. Pat ja viņi arī mēģina doties uz Mēnesi, viņi neko daudz neiegūs, jo zinātnieki saka, ka Mēness temperatūra ir -200 grādi zem nulles. Mēs nevaram izdzīvot šīs planētas auksto klimatu. Kāds būs labums, ja dosimies uz Mēness planētu? Un Mēness ir tuvākā planēta. Ir arī miljoniem citu planētu, un zinātnieki saka, ka sasniegt augstākā līmeņa planētu prasīs četrdesmit tūkstošus gadu. Kurš dzīvos četrdesmit tūkstošus gadu, lai dotos turp un atgriestos?

Tādas ir praktiskās grūtības, tādēļ mūs sauc par saistītajām dvēselēm. Mūsu darbības ir saistītas, ne brīvas. Bet jūs varat iegūt mazliet brīvības, neierobežotas enerģijas pilnu dzīvi, neierobežotu svētlaimi. Tāda iespēja pastāv. Tas nav stāsts vai izdomājums. Mēs šajā Visumā redzam tik daudzas planētas. Mums ir daudzi lidojoši transportlīdzekļi, bet mēs nevaram tuvoties pat pašam tuvākajam. Mēs tik ļoti esam ierobežoti. Bet, ja mēs godinām Govindu, tas ir iespējams. Jūs varat doties jebkur. Mēs esam uzrakstījuši šos apgalvojumus mūsu mazajā bukletā, Viegls Ceļojums uz Citām Planētām. Tas ir iespējams. nedomājiet, ka ir tikai un vienīgi šī planēta. Ir daudzi, daudzi miljoni citu ļoti jauku planētu. Laimes standarts, baudas standarts ir daudz reižu liekāks kā mēs baudām šeit. Kā tas ir iespējams?

Es lasīšu Bhagavad-gītas Septīto Nodaļu, ko teicis Pats Govinda. Bhagavad-gīta, Septītā Nodaļa. Kungs Krišna saka:

mayy āsakta-manāḥ pārtha
yogaṁ yuñjan mad-āśrayaḥ
asaṁśayaṁ samagraṁ māṁ
yathā jñāsyasi tac chṛṇu
(BG 7.1)

Nu šeit ir izskaidrots arī vārds jogam. Kāda veida jogu iesaka Krišna? Mayy āsakta-manāḥ. Vienmēr turot prātu pieķērušos Krišnam, tāda jogas sistēma. Šī Krišnas apziņa ir jogas sistēma. Šodien viņi koncentrē savu prātu uz kaut ko tukšu, bezpersonisku saskaņā ar viņu pašu uztveri. Īstais process ir koncentrēt prātu uz kaut ko. Bet šis kaut kas, ja mēs to padarām bespersonisku, ir ļoti grūti šādā veidā koncentrēt prātu. Tas arī izskaidrots Bhagavad-gītas Divpadsmitajā Nodaļā. kleśo 'dhikataras teṣām avyaktāsakta-cetasām (BG 12.5). Tie, kuri mēģina meditāt uz kaut ko impersonālu un tukšu, viņu problēmas ir lielākas kā tiem, kas meditē uz Dieva Augstāko Personību. Tas ir izskaidrots. Kāpēc? Avyaktā hi gatir duḥkhaṁ dehavadbhir avāpyate. Mēs nespējam koncentrēt mūsu prātu uz kaut ko bezpersonisku. Ja domājat par savu draugu, tēvu, māti, kādu, ko mīlat, jūs turpināt šādu domāšanu stundām. Bet, ja jums nav mērķa koncentrēt savu prātu, tad tas ir ļoti grūti. Bet cilvēki tiek mācīti koncentrēties uz kaut ko tukšu un bezpersonisku.