LV/Prabhupada 0523 - Avatārs Ir Tas, Kurš Nāk No Augstākām Sfērām, Augstākām Planētām

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Avatārs Ir Tas, Kurš Nāk No Augstākām Sfērām, Augstākām Planētām
- Prabhupāda 0523


Lecture on BG 7.1 -- Los Angeles, December 2, 1968

Madhuvīša: Prabhupāda, kāda ir atšķirība starp inkarnāciju un avatāru?

Prabhupāda: Avatārs ir inkarnācija. Inkarnācija jūsu vārdnīcā ir "pieņemt kādu ķermeni"? Vai tā...? Bet avatārs... Protams, ir dažādas avatāru pakāpes. Avatārs nozīmē, tas, kurš ierodas... Īstais vārds ir 'avataraṇa', nonāk. Avatārs nozīmē tas, kurš nāk no augstākām sfērām, augstākām planētām. Viņi nav dzīvās būtnes no šīs materiālās pasaules. Viņi nāk no garīgajām pasaulēm. Tos sauc par avatāriem. Šo avatāru līmeņi atšķiras. Ir šaktjāvēša avatāri, gunavatāri, līlavatāri, jugavatāri, tik daudzi. Tātad avatārs nozīmē tas, kurš nāk tieši no garīgās pasaules. Un inkarnācija, protams, šis avatārs tiek tulkots ar vārdu inkarnācija, bet, es domāju, īstā vārda inkarnācijas nozīme ir 'kurš pieņem ķermeni'. Vai ne? Tāda inkarnācija ir, kad ikviens pieņem materiālu ķermeni. Bet avatārs... Ir Višnu avatāri un arī bhaktu avatāri. Ir dažādas avatāru pakāpes. Jūs varat izlasīt Kunga Čaitanjas Mācībā, kas ierodas.