LV/Prabhupada 0557 - Mums Jāturas pie Krišnas Apziņas tikpat Spēcīgi, kā Haridāsa Thākurs

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Mums Jāturas pie Krišnas Apziņas tikpat Spēcīgi, kā Haridāsa Thākurs
- Prabhupāda 0557


Lecture on BG 2.62-72 -- Los Angeles, December 19, 1968

Tamāla Krišna: "Tas ir tikai sapratnes jautājums un fakta pieņemšana. Khatvānga Mahārādžs šo dzīves stāvokli sasniedza tikai pāris minūtes pirms savas nāves, uzticot sevi Krišnam. Nirvāna nozīmē materiālās dzīves pārtraukšana. Saskaņā ar Budas filozofiju pēc materiālās dzīves ir tikai tukšums. Bet Bhagavad-gīta māca citādi. Patiesā dzīve sākas pēc šīs materiālās dzīves pārtraukšanas. Rupjam materiālistam ir gana zināt, ka jāpārtrauc šis materiālistiskais dzīves veids. Bet garīgi attīstītajiem pēc materiālās dzīves ir cita. Tādēļ pirms pārtraukt šo dzīvi, ja cilvēks iegūst Krišnas apziņu, viņš noteikti sasniegs brahma-nirvāṇa līmeni. Nav atšķirības starp Dieva valstību un garīgo kalpošanu Kungam. Jo tās abas ir pilnīgas. Kalpot Kungam pārpasaulīgi un ar mīlestību nozīmē sasniegt garīgo valstību. Materiālajā pasaulē šīs ir jutekļu apierināšanas darbības, bet garīgajā pasaulē tās ir darbības Krišnas apziņā. Tādēļ iegūt Krišnas apziņu pat šajā dzīvē nozīmē tūdaļ sasniegt Brahmanu. Tas, kuram ir Krišnas apziņa, jau noteikti sasniedzis Dieva valstību. Šrīla Bhaktivinoda Ṭhākurs apkopojis Bhagavad-gītas otro nodaļu kā visa teksta saturu. Bhagavad-gītā temati ir karma joga, gjāna joga..."

Prabhupāda: Gjāna joga.

Tamāla Krišna: "...gjāna joga un bhakti joga. Otrajā nodaļā karma joga un gjāna joga ir ļoti skaidri izskatītas, dots arī ieskats bhakti jogā. Tā beidzas Bhaktivēdāntas skaidrojumi Šrīmad Bhagavad-gītas otrajai nodaļai tās saturu apkopojumā."

Prabhupāda: Liels paldies. Vai ir kādi jautājumi? Jā.

Tamāla Krišna: Es vienmēs esmu apmulsis par... Saka, ka tīri bhaktas kā Haridāsa Thākurs nekļūs par upuri maijas vilinājumiem, bet pat Kungs Brahma, Kungs Šiva var tādi kļūt. Esmu vienēr domājis, ka viņi ir tīri Kunga bhaktas.

Prabhupāda: Nē. Viņi ir tīri bhaktas, bet arī guna avatāri. Tāpat kā Kungs Brahma ir augstākā personība šajā materiālajā visumā. Viņš ir visu dzīvo būtņu tēvs. Tātad viņi ir... Protams, ja mēs rūpīgi apgūstam, Haridāsa Thākurs ir garīgajā kalpošanā augstākā stāvoklī kā Brahma. Lai gan viņu uzskata par Brahmas Brahmas Haridāsa inkarnāciju. Tādēļ mūs nedrīkst uztraukt situācijas, kad redzam, ka maija vilina Kungu Brahmu un Kungu Šivu. Mums jāpieņem šis norādījums, ka, ja Kungs Brahma, Kungs Šiva dažkārt kļūst par maijas upuriem, ko tad teikt par mums? Tādēļ mums jābūt ļoti uzmanīgiem. Ir iespēja krist pat no Brahmas un Šivas līmeņa, ko tad teikt par parastiem cilvēkiem. Tādēļ mums ļoti jātiecas uz Krišnas apziņu kā to darīja Haridāsa Thākurs. Tad mēs bez grūtībām pārvarēsim maijas kārdinājumus. Tas ir jāsaprot. Ne "Brahma parādīja," kā to sauc, "vājību. Ka viņš ir vājš vai mazāk nozīmīgs." Nē. Tas ir norādījums mums.