LV/Prabhupada 0569 - „Svāmīdžī, iesvētiet mani” Es tūdaļ atbildu „Jums jāievēro četri principi”

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

„Svāmīdžī, iesvētiet mani” Es tūdaļ atbildu „Jums jāievēro četri principi” - Prabhupāda 0569


Press Interview -- December 30, 1968, Los Angeles

Hajagrīva: Gliemežnīca.

Žurnālists: Es domāju, ka tas ir rags.

Prabhupāda: Kas tas ir? (izrunā)

Žurnālists: Ebreju auna rags.

Prabhupada: Gliemežnīcas skaņas uzskata par labvēlīgām. Jā. Patiesībā tā skan gliemežnīca, jā. Pēc lūgšanas piedāvāšanas Kungam mēs pūšam šo gliemežnīcu.

Žurnālists: Pieņemu, ka es patiesi esmu izdevis galveno jautājumu. Ne galveno, bet tas, ko vēlējos uzzināt, kāpēc tas, un par cilvēkiem, kā Mahariši, kas novērsa mani un daudzus cilvēkus. Mana meita bija iejaukta tādās lietās ilgu laiku, un viņa ir ļoti vīlusies.

Prabhupāda: Jā. Psiholoģija ir, ka jūsu cilvēki, visi rietumu cilvēki, īpaši jaunieši kaut ko vēlas, redzat? Bet problēma tāda... Tāpat kā es. Ja kāds ierodas: "Svāmīdžī, iesvētiet mani!" Es tūdaļ saku: "Tev jāseko šiem četriem principiem." Viņš dodas prom. Un šis Mahāriši neko neierobežo, redzat? Tāpat kā ārsts; ja viņš saka, ka "Dariet visu, ko vēlaties. Vienkārši lietojiet manas zāles un būsiet izārstēts." Šāds ārsts būs ļoti tīkams. Redzat?

Žurnālists: Jā. Viņš nogalinās daudzus cilvēkus, bet viņš visiem patiks.

Prabhupāda: Jā. Un ārsts, kurš saka "Ak, jūs nevarat tā rīkoties, nevarat darīt šo, nevarat ēst šo", ir traucēklis. Viņi kaut ko vēlas. Tas ir fakts. Bet tajā pašā laikā viņi vēlas kaut ko lētu. Tādēļ krāpnieki ierodas un viņus apkrāpj. Viņi izmanto iespēju. "Šie cilvēki vēlas tikt apkrāpti. Ak, ļaujiet mumz izmantot." Redzat. Citādi viņi reklamē, ka "tu esi Dievs, visi ir Dievs. Apzinies sevi, tu esi aizmirsis. Pieņem šo mantru, kļūsi par Dievu un iegūsi spēku. Vari kontrolēt, ko vien vēlies. Nav jutekļu kontroles. Vari dzert, nodarboties ar seksu neierobežoti, darīt visu, ko vēlies." Cilvēkiem tas patīk. "Ak, vien piecpadsmit minūšu meditācija un es kļūšu par Dievu, man tikai jāsamaksā trīsdesmit pieci dolāri." Uz to būs gatavi tik daudzmi miljoni cilvēku: "Ak, ļaujiet man." Es domāju, trīsdesmit pieci dolāri jūsu valstī nav... Bet tik daudz, trīsdesmit pieci pareizināti ar miljonu kļūst par trīsdesmit pieciem miljoniem dolāru. Un mēs šeit raudam, jo neblefojam. Mēs sakām, ka, ja patiesi vēlies, tev jāseko ierobežojumiem. Mēs nevaram atļaut, ka bauslis "tev nebūs nokaut" tiek pārkāpts, jo saku: "Jā, tu vari nogalināt. Dzīvnieks nejūt. Dzīvniekam nav dvēseles." Mēs šādi neblefojam. Redzat.

Žurnālists: Nu, tas ir viss, ko vēlējos zināt. Cik žēl, ka notiek kas tāds, kas novērsis lielu daudzumu jauniešu, daudzi vīlušies jaunieši, jo...

Prabhupāda: Tādēļ mēģiniet mums palīdzēt. Šī kustība ir ļoti jauka. Tā palīdzēs cilvēcei, jūsu valstij un visai cilvēku sabiedrībai. Tā ir patiesa kustība, tā ir neviltota, tajā nekrāpjas. Tā ir autorizēta. Tādēļ es jums lūdzu, jo...

Žurnālists: Kas to autorizējis?

Prabhupāda: To autorizējis Krišna.

Žurnālists: Vai Indijā ir likumīga valsts vara, kas ļauj cilvēkiem sludināt vai... Kā jūs varat šeit ko tādu teikt?

Prabhupāda: Tā tur neija, jo Indijā ir tik daudz baznīcu, viņi visi, kā uzskata, ir ļoti dievbijīgi cilvēki. Jo vienkārši kļūt par svēta cilvēka mācekli ir pietiekams apliecinājums. Tāpat kā jūsu valstī laulībai nepieciešams sertifikāts. Indijā joprojām sertifikāta nav. Zēni un meitenes tiek apsēdināti radinieku, priestera un vecāko priekšā. Viņiem piedāvā. Es to daru. Sertifikāta nav. Tomēr viņu saistība ir uz mūžu. Kāda gan nozīme sertifikātam? Ceremonija ir tik jauka, sieviete pieņem "savu vīru uz mūžu", vīrs pieņem sievu kā "manu dzīvesbiedri". Viņi nevar šķirties. Indijā nav vēstures liecību, ka būtu izdota apliecība. Nē. Tomēr viņu saistība ir tik laba, ka ir uz mūžu. Nu viņi kļūst rietumnieciski. Man īpaši žēl atzīt, ka pēdējā laikā tā sauktie rietumu līderi ieviešo šo hindu likuma rēķinu, šo laulības apliecību, šo un to. Bet agrāk tādu nebija.