LV/Prabhupada 0599 - Krišnas Apziņa Nav Viegla. Jūs To Neiegūsiet, ja Neuzticēsiet Sevi

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Krišnas Apziņa Nav Viegla. Jūs To Neiegūsiet, ja Neuzticēsiet Sevi
- Prabhupāda 0599


Lecture on BG 2.23 -- Hyderabad, November 27, 1972

Citviet Brahma-samhitā ir teikts: vedeṣu durlabham adurlabham ātma-bhaktau (BS 5.33.). Vedeṣu. Ja jūs vienkārši apgūstat Vēdas, lai gan augstākais mērķis Vēdu apguvei ir izzināt Krišnu, bet, ja vēlaties apgūt Vēdas spekulējot, tad Viņš vienmēr paliks neaizsniedzams. Vedeṣu durlabham adurlabham ātma-bhaktau (Bs. 5.33.). Bet, ja vēršaties pie Kunga bhaktas, viņš var nogādāt. Mahīyasāṁ pāda-rajo-'bhiṣekaṁ niṣkiñcanānāṁ na vṛṇīta yāvat, naiṣāṁ matis tāvad urukramāṅghrim (ŠB 5.7.32). Prahlāda Mahārādžs saka, ka "jums nevar būt Krišnas apziņas..." Naiṣāṁ matis tāvad urukramāṅghrim. Krišnas apziņa nav tik viegla. Jūs to nevarat iegūt, ja vien sevi neuzticat. Niṣkiñcanānām, mahīyasāṁ pāda-rajo-'bhiṣekaṁ niṣkiñcanānāṁ na vṛṇīta yāvat. Kamēr jūs nepieņemat putekļus no tādas bhaktas lotospēdām, kuram nav nekādas saistības ar materiālo pasauli, kurš vienkārši kalpo Kungam, kamēr jūs nebiedrojaties ar šādu personību, nav iespējams sasniegt Krišnas apziņu. Tādi ir šāstru apgalvojumi.

Krišna ir Augstākā Absolūtā Patiesība, Viņš ir persona. Bet mēs nespēsim Viņu saprast, kamēr mums nepalīdzēs krišnas bhakta. Tādēļ, lai saprastu Krišnu, Krišna ir atnācis kā bhakta, Kungs Čaitanja Mahāprabhu. Śrī-kṛṣṇa-caitanya prabhu nityānanda śrī-advaita gadādhara śrīvāsādi-gaura-bhakta-vṛnda. Mums Krišna jāsaprot ar Kunga Čaitanjas palīdzību. Jo ir ieradies Pats Krišna... kṛṣṇāya kṛṣṇa-caitanya-nāmne. Kad Rūpa Gosvāmī primo reizi sastapa Čaitanju Mahāprabhu... Ne pirmo, bet otro reizi... Pirmo reizi viņi satikās, kad viņš bija ministrs Navāba Huseina Šāha valdībā. Pēc tikšanās Čaitanja Mahāprabhu vēlējās, lai viņi piepilda Kunga misiju. Tā viņi izlēma aiziet no valdības un pievienoties Čaitanjam Mahāprabhu Krišnas apziņas kustības izplatīšanā. Tādēļ, kad Rūpa Gosvāmī sastapa Čaitanju Mahāprabhu Allahabadā, Prajāgā, pirmais viņa šajā sakarā sacerētais pants, viņš teica, namo mahā-vadānyāya kṛṣṇa-prema-pradāya te: (ČČ Madhja 19,53) "Mans Kungs, Tu esi patu devīgākā inkarnācija." Kāpēc? "Jo Tu izplati Krišna prēmu. Cilvēki nespēj saprast, kas ir Krišna, ko tad teikt par krišna-prēmu. Bet šo krišna-prēmu Tu izplati visādos veidos." Namo mahā-vadān... "Tādēļ Tu esi pats augstsirdīgākais labdaris." Namo mahā-vadānyāya. Vadānya nozīmē ļoti labdarīgu personu, kad dod, cik vien vēlamies.