LV/Prabhupada 0605 - Palieliniet Savu Mīlestību Uz Vāsudēvu, tad Jums Vairs Nebūs Jāsaskaras Ar Materiālo Ķermeni

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Palieliniet Savu Mīlestību Uz Vāsudēvu, tad Jums Vairs Nebūs Jāsaskaras Ar Materiālo Ķermeni - Prabhupāda 0605


Lecture on SB 5.5.6 -- Vrndavana, October 28, 1976

Tātad..., bet augstākais mērķis ir vāsudeve. Prītir na yāvan mayi vāsudeve. Tāds ir augstākais mērķis. Jums jānonāk līdz šai pakāpei, vāsudeva sarvam iti, pilnībā pārliecinātiem, ka "Vāsudēva ir mana dzīve, viss. Krišna ir mana dzīve." Un augstākā pilnība ir redzama Vrindāvanas gaisotnē, īpaši ar gopī. Visi Vrindāvanā, pat koki un augi, par smilšu graudiņi ir pieķērušies Krišnam. Tā ir Vrindāvana. Ne jau pēkšņi mēs varam sasniegt augstāko Vrindāvanas līmeņa pieķeršanos, tomēr, kur vien esam, ja praktizējam bhakti jogu, kā sludinām... Tā kļūst veiksmīga. Cilvēki pieņem. Tā sauktie mlečas un jāvanas arī pieņem Vāsudēvu. Viņu mīlestība uz Krišnu pieaug. Tas ir dabiski. Čaitanja-čaritāmritā teikts, nitya siddha kṛṣṇa bhakti. Nitya siddha. Tāpat kā es arī jūs esat mūžīgi. Nityo śāśvato 'yam na hanyate hanyamāne śarīre (BG 2.20). Mūs neiznīcina ķermeņa izzušana. Mēs turpinām pasrāvēt. Līdzīgi turpinās mūsu ziedošanās Krišnam. Tā vienkārši ir pārklāta. Avidyayātmāny upādhiyamāne. Avidya. Tā ir avidya. Mēs aizmirstam Krišnu, tā ir avidya. Tiklīdz mēs pieņemam Krišnu ar visu sirdi un dvēseli, tā ir vidya. Jūs to varat. To visi var ļoti viegli. Krišna tādēļ saka: sarva dharmān parityajya mam ekam śaraṇaṁ (BG 18.66). Kāpēc? Jebkura cita tā sauktā reliģiskā sistēma jeb avidya turēs jūs neziņā. Tur nav gaismas. Vēdu norādījumi ir "neturiet sevi neziņas tumsā." Tamasi mā jyoti gamaḥ.

Ka jyotih nozīmē mīlēt Krišnu. Un Krišnas mīlošās rotaļas ir garīgajā pasaulē. Tā ir jyotiḥ, jyotirmāyā dhāma, mirdz pati. Yasya prabhā prabhavato jagad-aṇḍa-koti (Bs. 5.40.). Tur nav tumsas. Tāpat kā uz saules nav runas par tumsu. Ir piemēri. Mēs varam saprast, kas ir jyotih. Mēs redzam, ka uz saules nav tumsas. Tā visa spīd. Līdzīgi garīgajā pasaulē nav neziņas. Visi ir śuddha-sattva. Ne tikai satva guna, bet śuddha-sattva. Sattvaṁ viśuddhaṁ vāsudeva-śabditaḥ. Šeit, materiālajā pasaulē ir trīs īpašības - satva, radžo un tamo guna. Neviena no šīm gunām nav tīra. Ir sajaukums. Tā kā ir sajaukums, mēs redzam tik daudzas dažādības. Bet mums jānonāk satva gunas līmenī. Un šis process ir klausīšanās. Tas ir labākais process. Śṛṇvatāṁ sva-kathāḥ kṛṣṇaḥ puṇya-śravaṇa-kīrtanaḥ (ŠB 1.2.17). Ja regulāri klausāties Šrīmad-Bhāgavatam... Tādēļ mēs uzsveram: "Vienmēr klausieties, lasiet, klausieties." Nityaṁ bhāgavata-sevayā (ŠB 1.2.18). Nitya. Ja pastāvīgi, divdesmit četras stundas, klausāties un skandējat, klausīties nozīmē kāds skandē, un jūs skandējat pats vai klausāties, kāds no kolēģiem skandē, un jūs klausāties. Vai viņš var klausīties, jūs varat skandēt. Tā tam jāturpinās. Tas ir śrāvaṇaṁ kīrtanaṁ viṣṇoḥ. Viṣṇoḥ (ŠB 7.5.23). Tā ir Bhāgavata. Nekādu citu bezjēdzīgu runu, baumu. Vienkārši klausieties un skandējiet. Tad śṛṇvatāṁ sva-kathāḥ kṛṣṇa. Ja nopietni klausāties un skandējat, nopietni - "Jā, šajā dzīvē es vienīgi palielināšu savu mīlestību uz Vāsudēvu" - ja esat nolēmis, to var paveikt. Nav grūtību. Tiklīdz jūs to darāt, jūs pilnībā palielināt savu mīlestību uz Vāsudēvu, tad vairs nav iespējas iegūt materiālo ķermeni.

janma karma ca divyam
me yo janati tattvataḥ
tyaktvā dehaṁ punar janma
naiti...
(BG 4.9)

Tas ir tas pats. Ja jūs nesaprotat Krišnu, ja nepalielināt savu dabisko mīlestību uz Krišnu, tad na mucyate deha-yogena tāvat. Tad nav iespējas. Jūs varat piedzimt nākamajā dzīvē ļoti bagātā ģimenē, brāhmanu ģimenē, yogo-bhraṣṭaḥ, bet arī tā nav atbrīve. Jūs atkal varat krist. Tāpat kā mēs redzam, ka ir tik daudz... Tāpat kā jūs amerikāņi esat dzimuši bagātās ģimenēs, tautā, bet krituši un kļuvuši par hipijiem. Krituši. Tātad ir iespēja. Lai gan tā nav garantēta. "Tā kā esmu dzimis bagātā vai brāhmanu ģimenē, ir garants." Nav garanta. Šī maija ir tik spēcīga, ka tā vienīgi mēģina jūs nogremdēt. Tik daudz ietekmju. Tādēļ mēs dažkārt redzam, ka šie amerikāņi ir tik veiksmīgi, ka dzimuši valstī, kur nav nabadzības, nav ttrūkuma. Tomēr, tā kā līderi ir muļķi, viņi iekārtojuši gaļas ēšanu, aizliegtu seksu, intoksikācijas un azartspēles. Reklāmas. Reklamē kailas sievietes un gaļas ēdājus, alkoholu. Tas notiek. Reklamē cigaretes, lai tikai viņus atkalnogremdētu. Uz elli. Punar mūṣika bhava. Viņi nezina, kas par bīstamu civilizāciju šī ir, kas nogremdē. Tādēļ dažreiz saprātīgākie sirmgalvji ierodas pie manis un saka paldies: "Svāmīdžī, cik iela laime ir tā, ka esat ieradies mūsu valstī!" Viņi atzīst. Jā, tas ir fakts. Šī Krišnas apziņa ir dižena, veiksmīga kustība. Īpaši Rietumu valstīs, tas ir fakts. Tie, kuri to pieņēmuši, uztver to ļoti nopietni. Palieliniet savu mīlestību uz Krišnu! Prītir na yāvan mayi vāsudeve na mucyate deha yogena... Viņi nezina, kāda ir īstā dzīves problēma. Patiesā dzīves problēma ir deha-joga, šis svešais ķermenis. Mēs pieņemam vienreiz, bhūtvā bhūtvā pralīyate (BG 8.19), pieņemam viena veida ķermeni. Tādēļ šie muļķi, Eirpas un Amerikas līderi ir secinājuši, ka dzimšanas nav. Tas arī viss. Ji, ja viņi pieņem dzīvi pēc nāves, tas viņiem ir briesmīgi. Tādēļ viņi ir noraidījuši: "Nē, dzimšanas nav." Lieli profesori, mācītie muļķigi saka: "Svāmīdžī, pēc šī ķermeņa aiziešanas beidzas viss." Tāds ir viņu secinājums. Un ķermenis rodas nejauši, kim anyat kāma-haitukam. Asatyam apratiṣṭhaṁ te jagad āhur anīśvaram (BG 16.8).

Tāta veida civilizācija ir ļoti, ļoti bīstama. Vismaz tiem, kuri nonākuši Krišnas apziņā, jābūt ļoti, ļoti piesardzīgiem ar šo bīstamo civilizācijas veidu. Cilvēki cieš. Pieņemiet Krišnas apziņu un esiet laimīgi un pilnīgi.

Liels jums paldies.

Bhaktas: Džaja Prabhupāda!