LV/Prabhupada 0617 - Nav Jaunas Formulas, Tā ir Tā Pati Vjāsa Pudža, Tā Pati Filozofija

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Nav Jaunas Formulas, Tā ir Tā Pati Vjāsa Pudža, Tā Pati Filozofija - Prabhupāda 0617


His Divine Grace Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Gosvami Prabhupada's Disappearance Day, Lecture -- Hyderabad, December 10, 1976

Prabhupāda:Tātad pirms četrdesmit gadiem. Atceros to pašu, ko 1922., un tomēr joprojām notiek tas pats. Nav nekā jauna. Mums nev jauna darba. Vienkārši jāpasniedz, kā tas ir, tas izdosies. Nav... Redzat. Manas rakstīšanas gars ir tas pats. "Mēs esam maldināti, visi kā viens." Šī dvēseļu slepkavu civilizācija mūs maldina. Mums tā jāzina, šī tik maldinošā civilizācija. Mūsu īstais mērķis ir saprast savu garīgo identitāti. Meklēt mūsu attiecības ar Dievu, Krišnu. Tas ir mūsu īstais darbs. Bet šī mūsdienu civilizācija mūs vada dažādos veidos. Tā es rasktīju: "Mēs visi esam maldināti. Glāb mūs, kungs, mēs dedzīgi lūdzam. Apbrīnoju tavus ceļus, lai pievērstu mūs, godinu tavas pēdas, Tava Dievišķā Žēlastība." Šo daļu viņš ļoti atzinīgi novērtēja. Mums jāatrod veidi, kā pagriezt straumi. Straume ir jutekļu apmierināšana. Materiālā dzīve nozīmē jutekļu baudu straume, šī straume jāpavērš citādi - Krišnas jutekļu baudām. Jutekļu bauda spastāv, bet materiālajā stāvoklī maldināta civilizācija nozīmē, ka jutekļu apmierināšana ir personiska. Kad šī jutekļu apmierināšana ir vērsta uz Krišnu, tad mūsu dzīve ir veiksmīga. Kā gopī. Ārēji gopī valdzināja jaunais zēns Krišna, un savu jutekļu apmierināšanai viņas sadraudzējās ar Krišnu. Bet tas tā nav. Patiesībā gopī ģērbās glīti, jo, viņas redzot, būs apmierināts Krišna, nevis savu jutekļu apmierināšanas dēļ. Galvenokārt meitene glīti ģērbjas, lai pievērstu zēna uzmanību. Tas pats ir šeit, bet tā ir Krišnas jutekļu apmierināšana, ne pašu gopī. Gopī nevēlējās neko. Bet Krišna būs apmierināts. Tāda ir atšķirība starp iekāri un mīlestību. Mīlestība ir iespējama tikai tad, kad vērsta uz Krišnu. Tā ir mīlestība. Un zemāk par to ir vienīgi iekāre. Mums tas vienmēr jāatceras. Jutekļi nav apstādināmi, bet, kad jutekļu apmierināšana vērsta uz Krišnu, tā ir bhakti jeb mīlestība. Kas jutekļu apmierināšana vērsta uz sevi, tā ir iekāre. Tāda ir atšķirība starp iekāri un mīlestību. Šrīla Bhaktisiddhānta Sarasvati zināja šo mākslu, kā mūsu darbības veikt Krišnas apmierināšanai. Tā ir Krišnas apziņas kustība. Tādēļ es... "Apbrīnoju tavus ceļus, lai pievērstu mūs, godinu tavas pēdas, Tava Dievišķā Žēlastība." "Aizmirsts Krišna, mēs kritušās dvēseles." Kāpēc mēs esam pagrimušas. Jo esam aizmirsušas. Mūsu attiecības ar Krišnu ir mūžīgas. Ja tās nebūtu mūžīgas, kā jūs, Rietumu ļautiņi, varētu būt Krišnas bhaktas? Mākslīgi jūs nevarat kļūt par Krišnas bhaktām. Attiecības pastāv mūžīgi. Nitya-siddha kṛṣṇa-bhakti. Procesā tās tiek atmodinātas. Śravaṇādi-śuddha-citte karaye udaya (ČČ Madhja 22.107). Tās tiek atmodinātas. Mīlestība starp jauni vīrieti un jaunu sievieti nav mākslīgas. Tās pastāv. Bet noteiktos apstākļos, vidē, izpaužas mīlestība. Līdzīgi mūsu mīlestība uz Krišnu, attiecības ar Krišnu ir mūžīgas. Jīvera svarūpa haya nitya kṛṣṇa-dāsa (CC Madhya 20.108-109). Bet mums jārada situācija, kurā mūžīgās attiecība stiktu atmodinātas. Tā ir māksla. Tas ir vēlami. "Aizmirsts Krišna, mēs kritušas dvēseles, vissmagāk maksājam ilūzijas nodokli." Jo esam aizmirsuši Krišnu un maksājam lielus nodokļus. Kas tie par nodokļiem? Tie ir nivartante mṛtyu-saṁsāra-vartmani (BG 9.3). Šī cilvēka dzīve domāta Krišnas izpratnei, bet, tā vietā, lai saprastu Krišnu, mēs saprotam tā saukto materiālo zinātni jutekļu apmierināšanai. Tāds ir mūsu stāvoklis. Enerģija, ko devus daba Krišnas izpratnei, tiek izmantota, kā saražot kaut ko jutekļu apmierināšanai. Tas notiek. Tā ir maija, ilūzija. Tādēļ "maksājam pašu smagāko ilūzijas nodokli". Nodokļu maksāšana. Maksāja, jo esam aizmirsuši Krišnu. Tādēļ nu mēs izgudrojam atomieroci - Krievija, Amerija - un jums būs smagi jāmaksā. Viņi jau smagi maksā. Notiek bruņošanās. Vairāk kā piecdesmit procentu valsts ienākumu tiek tērēti bruņošan..., smagi. Citu mēŗki vietā to iztērē militārajam spēkam, katrā valstī. Tā mēs maksājam smagus nodokļus. Un kara laikā nav ierobežojumu, cik daudz tērējam šai postažai. Tad kāpēc? Jo esam aizmirsuši Krišnu. Tas ir fakts. Šie cilvēki radīšu Apvienotās Nācijas, bezjēdzīgi cīnās kā suņi. Tas problēmas neatrisinās. Problēmas atrisinās, ja pieņems lēmumu, ka visa pasaule un ne tikai... Krišna saka: sarva-loka maheśvaram (BG 5.29). Krišna ir īpašnieks. Kādēļ tad nepieņemt? Patiesībā Viņš ir īpašnieks. Kurš radījis šo planētu? Mēs vai mūsu tēvi to radīja? Nē. Krišna radīja. Bet mēs piesavināmies: "Šī daļa ie Amerika, šī Indija, šī Pakistāna." Lieki. Kāda ir šī apgalvojuma vērtība? Mēs varam piesavināties uz piecdesmit, sešdesmit vai simts gadiem, bet viens spēriens un "Vācieties prom!" Kur ir jūsu apgalvojums? Bet viņi šo filozofiju nesaprot. Viņi cīnās, tas arī viss, ka "Šis ir mans. Tā ir mana zeme", "Tā ir mana zeme." Viņi nezina. Krišna teica: tathā dehāntara prāptiḥ (BG 2.13). "Jūs šodien esat amerikānis. Rīt, pat nokļūstot Amerikā, Amerikas govs, dzīvnieks, neviens par jums nerūpēsies. Neviens neliksies ne zinis par jūsu politiku." Bet šo mākslu viņi nezina. Šo zinātni viņi nezina. Viņi ir ilūzijas ietekmē. Viņi domā: "Es turpināšu mitināties Amerikā, tērēšu vien laiku amerikāņu interesēs", tā sauktajās interesēs. Tur nevar būt nekādas intereses. Prakṛteḥ kriyamāṇāni guṇaiḥ karmāṇi sarvaśaḥ (BG 3.27). Visu paveic daba, mēs vienkārši aplami domājam, ahaṅkāra-vimūḍhātmā kartāham iti manyate. Tāda ir ilūzija. "Aizmirsts Krišna, mēs kritušās dvēseles maksājam smagu ilūzijas nodokli." Mēs maksājam, maksājam. "Visapkārt tumsā, viss netverams. Vienīgā cerība, Tava Dievišķā Žēlastība." Šis vēstījums. Mēs vienkārši esam tumsā.

To mēs apspriedīsim vēlāk. Nu tikai... Cik ir laiks?

Bhaktas: Bez piecpadsmit deviņi.

Prabhupāda: Hmm?

Bhaktas: Bez piecpadsmit deviņi.

Prabhupāda: Jā. Mēs apspriedīsim atkal. Tas pats, ko uzsver Krišna, un paramparas sistēma - mums šī filozofija jāsaprot. Evaṁ paramparā prāptam imaṁ rājarṣayo viduḥ (BG 4.2). Turieties paramparas sistēmā. Šī Vjāsa pudža ir paramparas sistēma. Vjāsa pudža nozīmē pieņemt šo paramparas sistēmu. Vjāsa. Guru ir Vjasadēvas pārstāvis, jo viņš neko nemaina. Ko Vjāsa pudža... Ko teica Vjāsadēva, teiks arī jūsu guru. Nevis "Tik daudz simti un tūkstoši gadu pagājuši; tādēļ es došu tev jaunu formulu." Nē. Jaunas formulas nav. Tā pati Vjāsa pudža, tā pati filozofija. Mums tā vienkārši jāpieņem, tad mūsu dzīve būs veiksmīga. Liels jums paldies.

Bhaktas: Džaja!