LV/Prabhupada 0654 - Jūs Nevarat Redzēt Dievu Saviem Spēkiem, Jo Jūsu Jutekļi ir Kļūdaini

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Jūs Nevarat Redzēt Dievu Saviem Spēkiem, Jo Jūsu Jutekļi ir Kļūdaini
- Prabhupāda 0654


Lecture on BG 6.6-12 -- Los Angeles, February 15, 1969

Tāpat kā teikts Bhagavad-gītā:

patraṁ puṣpaṁ phalaṁ toyaṁ
yo me bhaktyā prayacchati
tad ahaṁ bhakty-upahṛtam
aśnāmi prayatātmanaḥ
(BG 9.26)

"Ja kāds Man piedāvā ziedu, augļus, dārzeņus, pienu ar mīlestības pilnu kalpošanu, Es to pieņemu un ēdu." Viņš ēd, bet to jūs nevarat novērot šobrīd. Mēs to pieredzam ik dienas. Mēs piedāvājam Krišnam saskaņā ar rituālu, jūs tūdaļ varat redzēt, ka ēdiens ir mainījies. Tas ir praktiski. Viņš ēd, bet tāpēc, ka ir pilnīgs, Viņš neēd tā kā mēs. Tāpat kā tad, ja es jums dotu šķīvi ar ēdienu, jūs to apēdat. Bet Dievs nav izsalcis, tomēr ēd. Viņš ēd un saglabā apēsto tādu, kāds tas ir. Pūrṇasya pūrṇam ādāya pūrṇam evāvaśiṣyate (Šrī Īšopanišada, Dieva piesaukšana). Dievs ir tik pilnīgs, ka Viņš var pieņemt visu jūsu piedāvāto ēdienu, tomēr tas paliek, kāds bijis. Viņš var ēst ar Savām acīm. Tas teikts Brahma-samhitā: aṅgāni yasya sakalendriya-vṛttimanti. Katram Dieva ķermeņa loceklim ir citu locekļu funkcijas. Tāpat kā jūs varat redzēt ar acīm. Bet ar acīm jūs nevarat ēst. Tači Dievs, ja Viņš vienkārši paskatās uz jūsu piedāvāto ēdienu, Viņš ēd. Kas tāds šobrīd nav saprotams. Tādēļ Padma Purāna vēsta, ka tikai tad, kad cilvēks garīgi piesātinās, kalpojot Kungam, tad viņam tiek atklāts Kunga pārpasaulīgais vārds, veidols, īpašības un darbības. Jūs nevarat to saprast paša spēkiem, bet to atklāj Dievs. Tāpat kā tad, ja vēlaties redzēt sauli tagad, kamēr ir tumsa. Ja sakāt: "Man ir ļoti spēcīgs lukturis. Nu es jums parādīšu sauli." To jūs nespējat. Bet, kad saule uzlec pēc brīvas gribas, jūs to varat redzēt. Līdzīgi jūs nevarat redzēt Dievu paša spēkiem, jo jūsu jutekļi tam nav derīgi. Jums jāattīra savi jutekļi un jāgaida laiks, kad Dievu iepriecināsiet un Viņš jums Sevi parādīs. Tāds ir process. Jūs nevarat izaicināt: "Ak, mans dārgais Dievs, dārgais Krišna, lūdzu nāc. Es Tevi apskatīšu." Nē, Dievs nav jūsu pavēļu izpildītājs, jūsu kalps. Viņu varēsiet redzēt tad, kad Viņš būs iepriecināts. Mūsu darbs ir Viņu iepriecināt, un Viņš mums Sevi parādīs. Tāds ir īstais process. Jūs nevarat... Tādēļ viņi maldīgi pieņem viltus Dievu. Tā kā viņi Dievu redzēt nespēj, visi saka, ka "es esmu Dievs", un tas tiek pieņemts. Bet viņi nezina, kas ir Dievs. Kāds saka, ka "es meklēju patiesību". Bet jums jāzina, kas ir patiesība. Citādi kā gan jūs meklēsiet patiesību? Pieņemsim, ka vēlaties iegādāties zeltu. Teorētiski jums jāzina, vai jābūt pieredzei par to, kas ir zelts. Citādi cilvēki jūs apkrāps. Šie cilvēki tiek apkrāpti, jo pieņem kā Dievu tik daudzus neliešus. Jo to, kas ir Dievs, viņi nezina. Visi tie, kas nāk un uzdodas par Dievu, ir nelieši. Viņš ir nelietis, un tas, kurš saka, ka ir Dievs arī ir krāpnieks. Krāpnieku sabiedrība, un kāds nelietis tiek pieņemts par Dievu. Dievs tāds nav. Ir jāiegūst kvalifikācija redzēt Dievu, saprast Dievu. Tāda ir Krišnas apziņa. Sevonmukhe hi jihvādau svayam eva sphuraty adaḥ [Bhakti-rasāmrita-sindhu 1.2.234.]. Ja iesaistāties garīgajā kalpošanā Kungam, tad būsiet kvalificēts Viņu ieraudzīt. Citādi tas nav iespējams. Turpini.