LV/Prabhupada 0681 - Ja Jūs Mīlat Krišnu, Tad Tajā Ietilpst Arī Universālā Mīlestība

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Ja Jūs Mīlat Krišnu, Tad Tajā Ietilpst Arī Universālā Mīlestība - Prabhupāda 0681


Lecture on BG 6.30-34 -- Los Angeles, February 19, 1969

Bhaktas: Visa slava Šrī Guru un Gaurangam.

Prabhupāda: Tad?

Višnudžana: Trīsdesmitais pants: "Tam, kurš Mani redz visur un visu redz Manī, Es nekad neesmu pazudis un viņš vienmēr ir ar Mani (BG 6.30)"

Prabhupāda: Tas ir viss. Kā gan jūs varat pazust no Krišnas? Tas ir adā tad-bhāva-bhāvitaḥ (BG 8.6). Ja jūs šādi dzīvojat, jūs Krišnam nekad nebūsiet pazuduši. Nāves brīdī jūs noteikti atgriezīsieties pie Krišnas. Kad jūs dosieties? Jūs neesat Krišnam pazuduši. Kaunteya pratijānīhi na me bhaktaḥ praṇaśyati (BG 9.31). Krišna apsola: "Mans dārgais Ardžuna, Mani tīrie bhaktas nekad Man nav pazuduši." Nepazūdiet no Krišnas. Tā ir dzīves pilnība. Tā ir dzīves pilnība. Vienkārši nepazūdiet no Krišnas. Jūs varat aizmirst visu, bet neaizmirstiet Krišnu. Tad jūs esat visbagātākais. Cilvēki var uzlūkot jūs kā ļoti nabadzīgu, kā Gosvāmī. Viņi piekopa ļoti nabadzīgu dzīvi, klaiņotāju dzīvi. Viņi agrāk bija ļoti bagāti ministri. Ļoti cienījami džentlmeņi, Rūpa Gosvāmī, Sanātana Gosvāmī, mācīti profesori, bagātnieki, mirinstri, viņu sabiedriskais stāvoklis visās jomās bija tik augsts. Bet viņi pieņēma šo klaiņotāju dzīvesveidu: tyaktvā tūrṇam aśeṣa-maṇḍala-pati-śreṇīm. Gosvāmī lūgšanā teikts tā. Tyaktvā tūrṇam aśeṣa-maṇḍala-pati-śreṇīṁ sadā tuccha-vat. Kā paši nenozīmīgākie viņi atteicās no visa, Bhūtvā dīna-gaṇeśakau karuṇayā kaupīna-kanthāśritau. Kaupīna-kanthāśritau - tikai viena gurnudrāna, tas arī viss. Viņi pieņēma visnabadzīgāko dzīvesveidu. Bet kā viņi spēja izdzīvot? Ja liels bagātnieks pieņem tik nabadzīgu dzīvesveidu, viņš nespēj izdzīvot. Esmu to redzējis. Ja cilvēks pieradis dzīvou bagātīgi, tūdaļ vienkāršojot viņa dzīves apstākļus, viņš dzīvot nespēj. Bet viņi dzīvoja ļoti laimīgi. Kā? Tā ir teikts. Gopī-bhāva-rasāmṛtābdhi-laharī-kallola-magnau muhur vande rūpa-sanātanau raghu-yugau śrī-jīva-gopālakau. Viņi bija bagātākie, gremdējoties gopī mīlestības pilno darbību okeānā. Ja jūs vienkārši domājat par gopī mīlestības pilnajām darbībām, kas veltītas Krišnam, tad jūs neesat pazudis. Ir tik daudz veidu. Nepazūdiet Krišnam. Tad jūs būsiet veiksmīgi. Tad arī Krišna nepazudīs jums. Turpini.

Višnudžana: Skaidrojums. "Cilvēks Krišnas apziņā patiesi redz Kungu Krišnu visur un visu redz Krišnā. Tāds cilvēks, var šķist, redz atsevišķas izpausmes materiālajā pasaulē. Bet viņš vienmēr apzinās Krišnu, zinot, ka viss ir Krišnas enerģijas izpausme."

Prabhupāda: "Enerģija". Tas, kurš redz koku... Viņš ir filozofs, cilvēks Krišnas apziņā ir filozofs. Ja viņš mācās: "Kas ir šis koks?" Koks ir materiāls, tam ir materiāls ķermenis, tāpat kā man ir šis materiālais ķermenis, bet tas ir dzīvā būtne. Savu pagātnes grēcīgo darbību dēļ viņam ir tik nosodāms ķermenis, ka viņš pat nespēj pakustēties. Bet viņa ķermenis ir materiāls, un materiāls nozīmē garīgā enerģija, un kam ir materiālā enerģija? Krišnam. Tādēļ kokam ir saistība ar Krišnu. Un koks kā dzīvā būtne ir neatņemama Krišnas daļiņa. Ja tā jūs apspriežat filozofiju, Krišnas apziņu, jūs redzat tur nevis koku, bet gan Krišnu. Tā ir Krišnas apziņa. Jūs neredzat koku, bet gan Krišnu. Tā ir Krišnas apziņa. Jums tas jāpiekopj. Tā ir jogas prakse. Tas ir samādhi. Jā, turpini.

Višnudžana: "Nekas nevar eksist;et bez Krišnas, un Krišna ir visa Kungs. Tas ir Krišnas apziņas pamatprincips. Krišnas apziņa ir Krišnas mīlestības attīstīšana, tas ir stāvoklis, kas pārāks pat par atbrīvi no materiālā."

Prabhupāda: Jā. Šī apziņa, šī koka kā Krišnas enerģijas, kā Kri;snas neatņemamās daļiņas apzināšanās. Kāpēc jūs pievēršat tādu uzmanību kokam? Jo jums ir mīlestība uz Krišnu. Tāpat kā jūs mīlat savu bērnu, un jūsu bērns nav jums līdzās. Jūs redzat sava bērna kurpītes: "Ak, tās ir mana bērna kurpītes." Vai jūs mīlat tās kurpes? Nē, jūs mīlat bērnu. Līdzīgi tiklīdz Krišnas enerģija izpaužas citādi, tas nozīmē, ka jūs to mīlat tikai tāpēc, ka jūs mīlat Krišnu. Tādēļ, ja jūs mīlat Krišnu, tad tas pieder pie universālās mīlestības. Citādi tās ir blēņas. Jūs nespējat mīlēt. Tas nav iespējams. Ja jūs mīlat Krišnu, tad vārds mīlestība, universāla mīlestība, tiek reklamēts tik daudz kas. Ja jūs nemīlat Krišnu, tad jūs redzēsiet: "Šeit ir mans amerikāņu brālis, un govs ir mans ēdiens." Jo jūs nemīlat govi. Givs ir amerikāņu, mans brālis ir amerikānis. "Mans brālis ir labs, govs ir ēdiens. Tā ir mana universālā mīlestība." Kāpēc? Bet cilvēks Krišnas apziņā redz: "Ak, šeit ir govs. Šeit ir suns. Viņš ir neatņemama Krišnas daļiņa. Bet tā vai citādi viņam ir cits ķermenis, ne tāds kā man. Tas nenozīmē, ka viņs'nav mans brālis. Kā gan es varu nogalināt savu brāli? Tā ir Krišnas mīlestība, tās dēļ. Krišnas mīlestība ir tik jauka. Visa pilnība. Ja nav Krišnas mīlestības, nav runas par mīlestību, tās visas ir blēņas. Bes Krišnas mīlestības nekādas mīlestības būt nevar. Jā.