LV/Prabhupada 0695 - Viņi Lēti Atlasa Dievu. Dievs ir Kļuvis Tik Lēts - "Es esmu Dievs, Tu esi Dievs"

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Viņi Lēti Atlasa Dievu. Dievs ir Kļuvis Tik Lēts - "Es esmu Dievs, Tu esi Dievs" - Prabhupāda 0695


Lecture on BG 6.46-47 -- Los Angeles, February 21, 1969

Bhakta: "Arī šajā pantā izmantots vārds bhajanti. Bhajanti attiecināms tikai uz Visaugsto Kungu, bet vārds "godināšana" lietojams arī, runājot par padieviem vai jebkuru parastu dzīvo būtni. Vārds avajānanti... "

Prabhupāda: Avajānanti nozīmē neņemt vērā. "Kas ir Dievs? Vai es esmu Dievs? Kas ir Dievs? Jāpēc man Dievam jākalpo? Tas ir avajānanti. Kā noziedznieks: "Ak, kas gan ir valdība? Es pats varu vadīt savu dzīvi. Man nerūp valdība." To sauc avajānanti. Bet jūs nevarat. Ja es saku"Man nerūp valdība", labi, to var teikt, bet policijas nodaļas pastāv tāpat. Tās jums radīs ciešanas, jūs sodīs. Materiālā daba jūs sodīs ar triju veidu ciešanām. Turpini.

Bhakta: "Vārds avajānanti, kas lietots šajā Šrīmad Bhāgavatam pantā, atrodams arī Bhagavad-gītā. Avajānanti...

Prabhupāda: Māṁ mūḍhāḥ. Šrīmad Bhāgavatam izmantotais vārds, avajānanti sthānād bhraṣṭāḥ patanty adhaḥ (ŠB 11.5.3). Līdzīgi tas pats vārds ir izmantots Bhagavad-gītā: avajānanti māṁ mūḍhāḥ (BG 9.11). Mūḍhāḥ nozīmē muļķis. Tikai muļķi domā, ka man nerūp. Nuļķi. Viņi nezina, ka cietīs, bet uzdrīkstas teikt, ka viņam kaut kas nerūp. Tas ir avajānanti māṁ mūḍhā mānuṣīṁ tanum āśritam, paraṁ bhāvam ajānantaḥ (BG 9.11). Nezinot Kunga visaugsto stāvokli. Lēti atlasa Dievu. Dievs kļuvis tik lēts. "Es esmu Dievs, tu esi Dievs." Kāda ir Dieva nozīme? Vai zināt? Ja jūs esat Dievs, es esmu Dievs, kāda tad ir Dieva nozīme? Tātad avajānanti. Ļoti piemērots vārds. Avajānanti nozīmē noraidošs, kam nerūp. Bet viņi ir mūḍhāḥ. Tossaucpar mūḍhām - nejūtīgiem, nezinošiem. Avajānanti māṁ mūḍhā mānuṣīṁ tanum āśritam (BG 9.11). Turpini.

Bhakta: "Tikai muļķi un nelieši noraida Visaugstāko Dieva Personību, Kungu Krišnu. Šādi muļķi uzņemas rakstīt komentārus par Bhagavad-gītu bez kalpošanas noskaņas Kungam. Tā rezultātā viņi nespēj atbilstoši atšķirt vārdu bhajanti no vārda godināšana. Visu veidu jogas prakses kulminācija rodama bhakti-jogā. Visas citas jogas ir tikai veids, kā nonākt līdz bhakti jogai. Patiesībā joga nozīmē bhakti jogu. Visas citas jogas tikai virza uz šo mērķi. No karma jogas sākuma lūdz bhakti jogas beigām ir garš sevis apzināšanās ceļš. Karma joga bez auglīgiem rezultātiem ir šī ceļa sākums. Kad karma jogā palielinās zināšanu daudzums, pakāpi sauc par gjāna jogu. Kad gjāna jogā arvien pieaug meditācija uz Virsdvēseli ar dažādiem fiziskiem vingrinājumiem, prāts tiek vērsts uz Viņu, to sauc par aštanga jogu. Un kad tiek pārvarēta aštanga jogas pakāpe, nonākam pie Dieva Augstākās Personīnas, Krišnas, to caus par bhakti-jogu."

Prabhupāda: Jā, pakāpenisks jogas sistēmas process. No karma jogas uz gjāna jogu. Karma joga nozīmē parastas darbības, auglīgas darbības. Parastas darbības nozīmē arī grēcīgas darbīas, bet karma joga nenozīmē grēcīgas darbības. Tikai labas, dievbijīgas darbības vai noteiktie pienākumi. To sauc par karma-jogu. Tad, veicot karma jogu, var nonākt iz gjāna jogas, zināšanu, līmeņa. No zināšanām uz šo aštanga jogu, astoņpakāpju jogas sistēmu - dhyāna, dhāraṇā, prāṇāyāma, āsana - posmi tiem, kas prikopj aštanga jogu. Tad no aštanga jogas prāts tiek vērsts uz Višnu, nonākt līdz bhakti jogai. Kad nonāk bhakti jogas līmenī, tā ir jogas pilnīgākā pakāpe. Un šī Krišnas apziņa nozīmē bhakti jogu jau no paša sākuma. Turpini.