LV/Prabhupada 0725 - Viss Nenotiek Tik Vienkārši. Maija ir Ļoti, Ļoti Spēcīga

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Viss Nenotiek Tik Vienkārši. Maija ir Ļoti, Ļoti Spēcīga - Prabhupāda 0725


Lecture on SB 7.9.22 -- Mayapur, February 29, 1976

To sauc par cilvēka dzīvi, kad tiek saprasts... Dzīvnieki nesaprot, kas ir ciešanas. Kaķi un suņi domā, ka dzīvo ļoti laimīgi. Bet cilvēka dzīvē viņiem jāsaprot, ka "patiesībā mēs nedzivojam laimīgi. Mūs saspiež laika ritenis tik daudzos veidos." Niṣpīḍyamānam. Kad iegūstam šo sajūtu, kļūstam par cilvēkiem. Citādi esam dzīvnieki. Ja tā uzskatām, viss ir kārtībā... 99.9 procenti cilvēku domā, ka ar viņiem viss kārtībā. Pat visnožēlojamākajā dzīves situācijā, kā cūkas un suņi, tomēr viņi domā "ar mani viss kārtībā". Kamēr turpināsies šī neziņa, viņš ir tikai dzīvnieks. Yasyātma-buddhiḥ kuṇape tri-dhātuke sva-dhīḥ kalatrādiṣu bhauma-ijya-dhīḥ (ŠB 10.84.13). Tas notiek. Ātma-buddhiḥ, tri-dhātuke. Šis ķermenis, ko veido kapha, pita, vāju, visi domā, ka ir šis ķermenis. Tā darbojas visa pasaule. Mēs, pāris Krišnas apziņas kustības locekļi, vienkārši dodamies no durvīm pie durvīm, mēģinot viņus pārliecināt: "Kungs, jūs neesat šis ķermenis." Viņiem tas nerūp. "Es esmu. Esmu šis ķermenis. Esmu Džona kungs." "Esmu anglis", "Esmu amerikānis", "Esmu indietis". "Jūs sakāt, ka es neesmu šis ķermenis." Tas ir ļoti grūts uzdevums. Šīs Krišnas apziņas kustības turpināšanai vajadzīga liela pacietība, izturība, iecietība. Bet Čaitanja Mahāprabhu pavēlējis,

tṛṇād api sunīcena
taror api sahiṣṇunā
amāninā mānadena
kīrtanīyaḥ sadā hariḥ
(ČČ Ādi 17.31)

Tiem, kuri uzņēmušies Krišnas apziņas sludināšanas dabu, vienmēr jāzina, ka viss nebūs tik vienkārši. Maija ir ļoti, ļoti spēcīga. Ļoti, ļoti stipra. Tomēr mums jācīnas pret maiju. Tas ir karš pret maiju. Maija tur savā pakļautībā visas dzīvās būtnes, un mēs mēģinām dzīvo būtni glābt no viņas slaz... Tāda ir atšķirība. Kālo vaśī-kṛta-visṛjya-visarga-śaktiḥ. Šis šakti, visarga-śaktiḥ, ir ļoti, ļoti liels, bet tiek kontrolēts. Lai gan viņa ir ļoti spēcīga, viņa atrodas Krišnas pakļautībā. Mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ sūyate sa-carācaram (BG 9.10). Lai gan prakriti darbojas tik brīnišķīgi, veis ļoti lielu darbu, tūdaļ parādās mākonis. Nu tas ir tik spilgts. Sekundes laikā liels, tumšs mākonis var ierasties un tūdaļ radīt postažu. Tas ir iespējams. Tādas ir maijas apbrīnojamās darbības. Tomēr viņu kontrolē Dieva Augstākā Personība. Mēs šo sauli redzam tik lielu, četrpadsmit tūkstošu reizu lielāku, nekā šī zeme, un jūs redzat rītu, cik ātri tas pienāk. Tā, nekavējoties. Ātrums ir sešpadsmit tūkstoši jūdžu sekundē. Kā tas notiek? Yasyājñayā bhramati saṁbhṛta-kāla-cakro govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ... (Bs. 5.52.). To paveic pēc Govindas pavēles. Tādēļ Viņš ir vibhu. Viņš ir dižens. Bet mēs nezinām, cik dižens Viņš ir. Tādēļ mēs muļķīgi pieņemam kādu viltvārdi, krāpnieku kā Dievu. Mēs nezinām Dieva nozīmi. Bet tas notiek. Mēs esam muļķi. Andhā yathāndair upanīyamānās. Mēs esam akli, un kāds cits aklais mūs vada: "Es esmu Dievs. Tu esi Dievs. Visi ir Dievs." Bet Dievs tāds nav. Šeit ir teikts, ka Dievs ir Tas, kurš... Kālo vaśī-kṛta-visṛjya-visarga-śaktiḥ: "Viņš kontrolē laiku un radīšanas enerģiju." Tas ir Dievs.