LV/Prabhupada 0765 - Pilnībā Apzinieties, ka „Viss Pieder Krišnam, Mums Nekas”

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Pilnībā Apzinieties, ka „Viss Pieder Krišnam, Mums Nekas”
- Prabhupāda 0765


Lecture on SB 1.13.11 -- Geneva, June 2, 1974

Akiñcana, Akiñcana nozīmē, ka mums nepieder kaut kas materiāls. Valdniece Kuntī, pavadot Krišnu, teica: "Mans dārgais Krišna, Tu esi akiñcana-gocara (ŠB 1.8.26). Tevi apzinās tas, kuram nav materiālu īpašumu. Tu esi mums devis tik daudz materiāla īpašuma. Kā gan mēs Tevi varam saprast? Kuntī nožēloja, ka "kad esam nelaimē, Tu vienmēr esi ar mums. Nu Tu esi mums devis karaļvalsti un visu pārējo. Tu pats dodies atpakaļ uz Dvāraku. Kā tā, Krišna? Labāk mums atkal ciest - tad Tu paliksi kopā ar mums." Akiñcana-gocara. Krišna ir akiñcana-gocara. Ikviens, kurš vēlas baudīt materiālo dzīvi, nevar iegūt pilnīgu Krišnas apziņu. Tas ir liels noslēpums.

Tādēļ Čaitanja Mahāprabhu teica: niṣkiñcanasya bhagavad-bhajanonmukhasya (ČČ Madhja 11.8). Bhagavad-bhajana, kļūt par bhaktu Krišnas apziņā, tas domāts niṣkiñcanasyam, tam, kuram nepieder nekas šajā materiālajā pasaulē. Tas nenozīmē, ka viņam jābūt nabagam. Nē. Viņam pilnībā jāzina, ka "nekas nepieder man; viss pieder Krišnam. Es vienkārši esmu Viņa kalps, tas arī viss." To sauc akiñcana. Ja es domāju, ka "Turot Krišnu priekšā, es varu iegūt materiālas lietas", tā ir vēl viena krāpšana. Jums jāiegūst pilnīga apziņa, ka "viss pieder Krišnam, nekas mums." Tad Krišna kļūst par jūsu suhridu. Viņš uzņemas atbildību, un jūs iegūsiet augstāko labumu. Teṣāṁ satata-yuktānāṁ bhajatāṁ prīti-pūrvakaṁ dadāmi (BG 10.10). Prīti-pūrvakam. Tā ir liela noteiktība: "Krišna, es vienkārši vēlos Tevi, neko citu." Na dhanaṁ na janaṁ na sundarīṁ kavitāṁ vā jagadīśa (ČČ Antja 20.29, Siksastaka 4). Tāda ir Čaitanjas Mahāprabhu mācība. Čaitanja Mahāprabhu mācījis šo filozofiju atkārtoti. Niṣkiñcanasya bhagavad-bhajana. Bhagavad-bhajana nozīmē, ka Viņš pats kļuvis niṣkiñcana. Viņš bija Pats Krišna, pats pilnīgākais. Tyaktvā surepsitaḥ, sudustyaja-surepsita-rājya-lakṣmīm (ŠB 11.5.34). Čaitanja Mahāprabhu bija pati skaistākā sieva, laimes dieviete, Višnuprija, Lakšmiprija. Be visas pasaules ieguvuma dēļ, lai gan Viņš ir Krišna, Viņš rādīja mums piemēru. Divdesmit četru gadu laikā Viņš pieņēma sanjāsu.