LV/Prabhupada 0785 - Diktatorisms ir Labs, ja Diktators ir Augsti Garīgi Attīstīts

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Diktatorisms ir Labs, ja Diktators ir Augsti Garīgi Attīstīts
- Prabhupāda 0785


Press Conference at Airport -- July 28, 1975, Dallas

Prabhupāda: Jūs varat materiāli attīstīties, ciktāl vien iespējams, bet, ja nepieņemat Dieva jeb Krišnas apziņu, tad visas šīs materiālās attīstības vērtība ir nulle. Neviens nebūs apmierināts. Tādēļ šī Krišnas apziņas kustība jāuztver ļoti nopietni. Tā ir galējā amerikāņu materiālo ērtību izpausme. Tad cilvēki būs ļoti laimīgi. Amerika jau ir pasaules līdere. Viņi būs pirmšķirīgi līderi. Visa pasaule gūs labumu, jūs gūsiet labumu, arī manas pūles būs veiksmīgas. Neturiet sevi pie nulles. Pieņemiet vienu. Tad būs ļoti labi. Tāpat kā... Jūs viegli varat saprast. Šī dzīve, ļoti svarīgi cilvēki, bet bez dvēseles tas viss ir nulle. Tam nav vērtības. Tomēr svarīgam cilvēkam, kad dvēsele atstāj ķermeni, ķermenis ir matērijas gabals, tam nav vērtības. Viss, ko paņemat - šī, tā, jebkura iekārta - ja kāda garīga būtne to nevada, kāda tam ir vērtība? Nav vērtības. Tādēļ visu jābūt šai garīgajai apziņai. Citādi tas viss ir nulle.

Reportiete: Man ir jautājums. Vai jūs komentētu par Indijas šībrīža politisko situāciju? Ko jūs domājat par Gandhi...?

Prabhupāda: Mēs neesam īpaši ieinteresēti politiskajā situācijā. Bet mūsu ierosinājums - vai politisks, sociāls, ekonomisks, filozofisks, jebkāds - ir bez Krišnas tas viss ir nulle. Kas attiecas uz Gandhi, viņa tiecas uz kādu garīgu sapratni. Patiesībā, ja viņa kļūst garīgi ļoti attīstīta, tad ārkārtas situācija uzlabosies. Citādi... Un šis publiskais viedoklis pret demokrātiju. Demokrātija nav īpaši labvēlīga. Visur un jebkur... Arī jūsu valstī jūs balsojāt par misteru Niksonu, deomkrātija, bet neesat ar viņu apmierināti. Tas nozīmē demokrātiju, parasts cilvēks kādi ievēl, atkal to atstādina. Kāpēc? Ievēlēt viņu bija kļūda.

Saskaņā ar vēdisko civilizāciju demokrātijas nebija. Bija monarhija, bet monarhija nozīmē, ka valdnieks bija augsti garīgi attīstīts. Valdnieku sauca par rādžariši, tas ir, valdnieku-svēto. Mums ir vēl viens piemērs mūsu valstī- Gandhi. Kad viņš bija politiskais līderis, viņš praktiski bija diktators, bet tā kā viņš bija vīrs ar augstu morāli un raksturu, cilvēki pieņēma viņu kā diktatoru. Diktatūra ir laba, ja diktators ir garīgi augsti attīstīts. Tāds ir Vēdu spriedums. Kurukšetras kauja notika, jo Kungs Krišna vēlējās rādžariši Judištiru būt par valdnieku. Valdniekam jābūt Dieva pārstāvim. Viņam jābūt dievišķam. Tad viss būs veiksmīgi.