LV/Prabhupada 0823 - Tās ir Pirmdzimtības Tiesības Indijā – Viņi Automātiski ir Krišnas Apziņā

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Tās ir Pirmdzimtības Tiesības Indijā – Viņi Automātiski ir Krišnas Apziņā - Prabhupāda 0823


Lecture on SB 3.28.20 -- Nairobi, October 30, 1975

Harikēša: Tulkojums: "Vēršot savu prātu uz Kunga mūžīgo veidolu, jogam nav jākoncentrējas uz visiem Viņa ķermeņa locekļiem, Bet jāvērš prāts uz katru Kunga ķermaņa locekli atsevišķi."

Prabhupada:

tasmiḻ labdha-padaṁ cittaṁ
sarvāvayava-saṁsthitam
vilakṣyaikatra saṁyujyād
aṇge bhagavato muniḥ
(ŠB 3.28.20)

Kā jau vairākkārt esam izskaidrojusi, ka šis arcā-mūrti... Muļķi nespēj saprast arcā-mūrti. Viņi domā, ka "viņi godina elku". Pat hindu vidū ir tā sauktie Vēdu sekotāji, Arī viņi saka, ka "kāda ir vajadzība godināt Dievību templī?" Viņi izvērš plašu propagandu Indijā, lai apturētu godināšanu tempļos. Neilgu laiku tam bija kaut kāda reakcija, bet nu tas ir beidzies. Tas... SI muļķu propaganda negodināt Dievību templī ir beigusies. Neviens par to vairs neinteresējas. Viņi domā, ka Dievs ir visur - izņemot templi. Tāds ir viņu skatījums. Un Dievs ir visur, kāpēc ne templī? Nē. Tās ir viņu nelielās zināšanas. Viņi nespēj saprast. Nē. Dievs ir visur, bet ne templī. Tāda ir muļķu gudrība. Mums jāseko āčārjām. Ācāryavān puruṣo veda (Čāndogja Upanišada 6.14.2.): tas, kurš pieņēmis āčārju... Tas, kurš zizna šāstras un praktiski uzvedas saskaņā ar šāstru norādījumiem, tiek saukts par āčārju. Acinoti śāstrārtha. Tā visi āčārjas... Indijā ir daudzi tūkstoši tempļu, kas ir ļoti lieli, īpaši Dienvidindijā. Jūs esat redzējuši dažus no tiem. Katrs templis ir kā liels cietoksnis. Visus šos tempļus izveidoja āčārjas. Tos neizveidoja cilvēki pēc savām iegribām. Nē. Joprojām ļoti ievērojams templis, Bāladžī templis, Tirupati, Tirumalai. Cilvēki iet un savāc vairāk kā vienu lakhu rūpiju. Lai gan viņi tik aktīvi propagandējuši neapmeklēt tempļus, bet cilvēki... Tādas ir dzimttiesības Indijā- viņi automātiski ir Krišnas apziņā. Automātiski. Tādēļ visi padievi arī vēlas peidzimt Indijā. Automātiski. Tādēļ godināšana templī ir svarīga. Tie, kas iebilst pret Dievību godināšanu, godināšanu templī, nav īpaši saprātīgi cilvēki - muļķi, mūdhas. Atkal tas pats vārds.

na māṁ duṣkṛtino mūḍhāḥ
prapadyante narādhamāḥ
māyayāpahṛta-jñānā
āsuri bhāvam āśritāḥ
(BG 7.15)

Māyayāpahṛta jñānāḥ. Viņa dižmanīgi runā, ka "Dievs ir visur", bet viņi aizliedz godināšanu templī. Apahṛta-jñānā. Zināšanas ir nepilnīgas. Parasts cilvēks teiks: "Ja Dievs ir visur, kāpēc ne templī?"