LV/Prabhupada 0829 - Jūsu Skandēšanu Klausīsies Četras Sienas. Ar to Pietiks. Neesiet Vīlušies

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Jūsu Skandēšanu Klausīsies Četras Sienas. Ar to Pietiks. Neesiet Vīlušies - Prabhupāda 0829


The Nectar of Devotion -- Vrndavana, November 7, 1972

Pradjumna: "Šrīla Rūpa Gosvāmī ir definējis labvēlību. Viņš saka, ka patiesā labvēlība nozīmē visas pasaules cilvēku labklājības darbības."

Prabhupāda: Jā. Tāpat kā šī Krišnas apziņas kustība: tās ir labklājības darbības visiem pasaules cilvēkiem. Tā nav sektantiska kustība, ne tikai cilvēkiem, bet arī dzīvniekiem, putniem, kokiem, visiem. Tā apspriedās Haridāsa Thākus ar Kungu Čaitanju. Tajā apgalvojumā Haridāsa Thākurs apstiprināja, ka, skandējot Harē Krišna mantru skaļi, koki, putni, zvēri, visi būs ieguvēji. Tāds ir Nāmāčārja Haridāsa Thākura apgalvojums. Kad mēs skaļi skandējam Harē Krišna mantru, no tā labumu gūst visi. Tādu apgalvojumu izteica Melburnas tiesā. Tiesnesis jautāja: "Kāpēc jūs uz ielas skaļi skandējat Harē Krišna mantru?" Viņi atbildēja, ka "tikai, lai no tā labumu gūtu visi cilvēki." Patiesībā tas ir fakts. Protams, valsts neapsūdz. Mēs brīvi skandējam ielās. Tāds ir labums. Ja mēs skandējam Harē Krišna mantra, no tā labumu gūst visi, ne tikai cilvēki. Mans Guru Mahārādžs mēdza teikt, ka, ja kāds sūdzējās, ka "Mēs ejam un skandējam, bet neviens sanāksmēs nepiedaļās," Guru Mahārādžs atbildēja, "Kāpēc?" Dzirdēs četras sienas. Ar to ir pietiekami. Neesiet vīlušies. Turpiniet skandēt. Ja ir četras sienas, dzirdēs tās. Tas arī viss." Skandēšana ir tik efektīva, ka tā dod labumu pat dzīvniekiem, zvēriem, kukaiņiem, visiem. Turpiniet. Tā ir labākā labklājības darbība. Cilvēku sabiedrībā ir labklājības darbības kādai sabiedrībai vai tautai, kopienai vai cilvēkam. Bet šī labklājības darbība noder ne tikai cilvēku sabiedrībai, bet arī putniem, zvēriem, kokiem, dzīvniekiem, visiem. Tā ir labākā, vispārākā labklājības darība pasaulē - Krišnas apziņas izplatīšana.