LV/Prabhupada 0855 - Ja es pārtraucu materiāli baudīt, tad mana baudīšanas dzīve ir beigusies. Nē

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Ja es pārtraucu materiāli baudīt, tad mana baudīšanas dzīve ir beigusies. Nē
- Prabhupāda 0855


750306 - Lecture SB 02.02.06 - New York

Kamēr mēs būsim šajā materiālajā pasaulē, es varu būt Valdnieks Indra, Kungs Brahma, ASV Prezidents, tas vai šis - jūs no šīm četrām lietām izvairīties nevarat. Tā ir materiālā eksistence. Tā ir problēma. Bet ja vēlaties atrisināt broblēmu, tāds ir process: nivṛtta. Anyābhilāṣitā-śūnyaṁ. Netiecieties pēc materiālām baudām. Baudas pastāv. Nedomājiet, ka "ja es pārtsāšu materiāli baudīt, tad mana baudīšana beigsies." Nē, tā nebeigsues. Tāpat kā slimnieks: viņš arī ēd, guļ, viņam ir citi pienākumi, bet tas... Viņa ēšana, gulēšana, veselīga cilvēka ēšana un gulēšana nav viens un tas pats. Līdzīgi mūsu materiālās baudas - ēšana, gulēšana, kopošanās un aizsardība - tas viss ir kas briesmu pilns. Mēs nevaram baudīt neierobežoti. Ir tik daudz ierobežojumu.

Ja mēs vēlamies neierobežotu laimi... Lai e ir. Tāpat kā slims cilvēks arī ēd, arī vesels cilvēks ēd. Bet slimajam ir rūgta garša. Cilvēks ar dzelteno slimību, ja viņam iedosiet ledeni, tā garšos rūgti. Tas ir fakts. Bet tas pats cilvēks, kurš izdziedēts no dzeltenās slimības, sagaršos to kā ļoti saldu. Līdzīgi materālajos dzīves apstākļos ir tik daudz traucējumu, ka mēs dzīvi pilnībā izbaudīt nevaram. Ja vēlaties pilnīgu dzīves baudījumu, jums jānonāk garīgā līmenī. Duḥkhālayam aśāśvatam (BG 8.15). Šī materiālā pasaule aprakstīta Bhagavad-gītā, tā ir duḥkhālayam. Tā ir ciešanu vieta. Tad ja jūs sakāt: "Nē, esmu sarunājis. Man nu ir labs, jauks bankas konts. Mana sieva ir ļoti jauka, mani bērni ir ļoti labi, tādēļ es neiebilstu. Es palikšu materiālajā pasaulē," Krišna saka aśāśvatam: "Nē, kungs. Jūs šeit dzīvot nevarat. Jūs izsviedīs ārā." Duḥkhālayam aśāśvatam. Ja piekrītat šeit palikt, tas ir nožēlojams dzīves stāvoklis, tas arī nav atļauts. Nav patstāvīgas apmešanās vietas. Tathā dehāntara-prāptir.

Tātad šīs problēmas... Kur ir zinātnieki, kas apspriež šo problēmu? Bet šādas problēmas pastāv. Kurš vēlas atteikties no ģimenes, lai arī kāda tā viņam būtu? Ikvienam ir ģimene, bet neviens nevēlas no šīs ģimenes atteikties. Ar spēku viņš tiek aizvests proem. Cilvēks raud, "Ak, es nu dodos. Es nu mirstu. Kas notiks ar manu sievu, bērniem?" Viņu piespiež. Tev jādodas prom. Tā ir problēma. Kur ir šīs problēmas risinājums? Risinājuma šai problēmai nav. Ja vēlaties problēmas risinājumu, tad Krišna saka:

mām upetya kaunteya
duḥkhālayam aśāśvatam
nāpnuvanti mahātmānaḥ
saṁsiddhiṁ paramāṁ gatāḥ
(BG 8.15)

"Ja kāds pie Manis nāk," mām upetya, "tad viņam vairs nav jāatgriežas šajā materiālajā pasaulē, kas pilna ciešanām." Šeit Šukadēva Gosvāmī ierosina, lai kļūstat par bhaktām. Visas jūsu problēmas tiks atrisinātas.