LV/Prabhupada 0857 - Mākslīgais pārklājs ir jāaizvāc. Tad mēs nonāksim pie Krišnas apziņas

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Mākslīgais pārklājs ir jāaizvāc. Tad mēs nonāksim pie Krišnas apziņas
- Prabhupāda 0857


740327 - Conversation - Bombay

Prabhupāda: Tāpat kā man ir apziņa, arī es jūtu sāpes un priekus. Bet diemžēl es domāju, ka šie ir amerikāņu prieki un ciešanas, tās ir indiešu sāpes un ... Bēdas un prieki ir tādi paši. Tie nav ne amerikāņu, ne afrikāņu. Prieks un bēdas ir tas pats. Tiklīdz šī apziņa, ka es jūtu amerikāņu sāpes, priekus, tiklīdz tas beidzas, mēs nonākam sākotnējā apziņā. Jo apziņa nevar būt amerikāņu vai afrikāņu. Ja es jums iekniebju, sāpes jūs sajutīsiet tādas pašas kā afrikānis. Tādēļ apziņa ir tā pati. Māklsīgi mēs domājam, ka ir amerikāņu apziņa vai afrikāņu apziņa. Patiesībā tas nav tā. Šis pārpratums ir vienkārši jānoskaidro. To sauc par ceto-darpaṇa-mārjanam (ČČ Antja 20.12). Vai tas nav tā?

Bhava-bhūti: Ak, jā, Šrīla Prabbhupāda, tas ir tā.

Prabhupāda: Sāpju un prieka apziņa - vai tā var būt amerikāņu vai indiešu?

Bhava-bhūti: Nē.

Prabhupāda: Tā ir tāda pati. Mākslīgi mēs domājam, ka tā ir amerikāņu vai indiešu. Tas ir mākslīgi. Šis māklsīgais pārklājs ir jānoņem. Tad mēs nonākam Krišnas apziņā. Sajūtas, apziņa nav amerikāņu, afrikāņu vai indiešu. Apziņa ir tāda pati. Kad jūtat izsalkumu, vai amerikāņi jūtas citādi izsalkuši kā afrikāņi? Apetīte ir tāda pati. Ja jūs sakāt, ka ir amerikāņu un indiešu apetīte, tad tas ir mākslīgi. Kad jūs nenonākat mākslīgā līmenī, tā ir Krišnas apziņa. Tas izskaidrots Nārada Pančaratrā,

sarvopādhi-vinirmuktaṁ
tat-paratvena nirmalam
hṛṣīkeṇa hṛṣīkeśa-
sevanaṁ bhaktir ucyate
(ČČ Madhja 19.170)

Kad mēs atbdrībojamies no šiem māklsīgajiem apzīmējumiem... Amerikāņu apziņa, indieši, afrikāņu apziņa nepastāv, tas ir mākslīgi. Pat putnam un zvēram ir apziņa, arī viņi sajūt sāpes un priekus. Tāpat kā jūs svelmē jūtat sāpes. Vai tās ir amerikāņu, indiešu vai afrikāņu? Svelošs karstums ir (smejas) katram, sajūta... ja jūs sakāt, ka es jūtu svelošu karstumu amerikāniski... (Hindi), kāpēc jūs sakāt? Vai tas ir iespējams?

Indiete: Nē.

Prabhupāda: Tas viss ir mākslīgi. Viss atkarīgs no apziņas. Tādēļ Krišnas apziņa ir sākotnējā standarta apziņa.