LV/Prabhupada 0865 - Jūs Rūpējaties par Valsti, bet Šāstras Rūpējas par Planētām, ne Valsti

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Jūs Rūpējaties par Valsti, bet Šāstras Rūpējas par Planētām, ne Valsti
- Prabhupāda 0865


750520 - Morning Walk - Melbourne

Paramahamsa: Ne pārāk daudz ziedu dažādības. Prabhupāda. Nerunājot par to. Es vēlos teikt dažādības, augu un ložņaugu, divi miljoni. Lakṣa-viṁśati. Desmit lakhi vienādi ar vienu miljonu, un viṁśati, divdesmit lakhi.

Hari-šauri: Bija kādas avīzes raksts, ko es lasīju. Viņi reklamēja jaunu grāmatu par cilvēka evolūciju. Un viņi teica, ka uz šīs planētas ir apmēram divi miljoni dzīvības formu. Tas bija zinātnieku aprēķins.

Prabhupāda: Divi miljoni? Nē, 8 400 000.

Šritakīrti: Jūs teicāt kādā citā dienā, ka visas dzīvības formas ir pieminētas Padma-Purānā.

Prabhupāda: Jā.

Šrutakīrti: Tām visām ir dota vieta.

Prabhupāda: Tām ir dota atsevišķa vieta katram vai kopumā?

Hari-šauri: Tikai aptuvemi.

Šritakīrti: Novērtētais.

Hari-šauri:... šī tā sauktās zudušās saites zīmējums starp evolūciju no pērtiķa uz cilvēku. Viņi devuši vienu sugu zīmējumu, kas izskatās pēc cilvēka, bet ir izliekts kā pērtiķis. Un viņi apgalvo, ka tas ir...

Prabhupāda: Kur viņi to ir dabūjuši?

Hari-šauri: ... šī veida personība eksistēja pirms miljoniem gadu.

Amogha: No 400 000 cilvēku sugām, kas ir izšķirošā raksturiezīme, kas vienu padara atšķirīgu no otra? Kā mēs varam tos atpazīt? Vai varam?

Prabhupāda: Jūs neesat redzējis dažādus cilvēkus?

Amogha: Jā.

Prabhupāda: Tad kur ir...

Amogha: Nu, tos iedala pa valstīm, vai vienā valstī ir daudzas sugas?

Prabhupāda: Jūs runājat par valsti, bet šāstra runā par palnētām, ne par valsti. Jūsu ideja ir izkropļota: "valsts", "tauta". Bet šāstras ne... Nav nekā nacionāla. Tās par Visumu runā kā vienotu. Viņi visu apsver no tāda skatu punkta. Šīs izkropļotās idejas, "valsts", "tauta", parādījušās vēlāk. Kā tāda agrāk nebija. Mūsu planēta vai Visums, tā. Tāpat kā pagājušajā naktī meitene izbrīnījās, ka "Kā pār šo planētu var valdīt viens valdnieks?" Tas patiesībā ir veikts. Un pār visu Visumu valda Brahma, viena persona. Ir jāzina, kā valdīt.

Bhakta (1): Mēs varam redzēt, Šrīla Prabhupāda, katrā lokā izplatot bagātību un minerālus, katrai planētai paredzēts viens valdnieks. Vienā vietā ir zelts, vieta, kur audzēt graudaugus. Vai tā ir tiesa?

Prabhupāda: Nē. Visur ir viss, varbūt proporcionāli dažādās izpausmēs.

Hari-šauri: Tā ir valdība, kur Brahma rada Visumu, to viņš dara attiecībās ar visiem citiem padieviem. Viņi ir kā nodaļu vadītāji? Tātad viņš personīgi nevada visu.

Prabhupāda: Jā, viņam dota valdīšana. Tāpat kā mums ir dažādi GBC dažādiem darbiem. Līdzīgi viņi labi dara savu darbu. Visas šīs planētas ir dažādas mītnesvietas dažādiem padieviem. Viņi kontrolē visa Visuma darbības. Salīdzinājumā ar viņiem, šis cilvēks nav nekas. Mūs kontrolē, mēs neesam kontrolētāji. To viņi neapzinās. Mūsdienu civilizācija to neapzinās. Lai gan viņis kontrolē, viņi to neapzinās. Tāds ir trūkums.